Tringan saavutuksia vuonna 2022

Vuoden vaihtuessa on hyvä tarkastella, mitä kaikkea kuluneen vuoden aikana ehtikään tapahtua. Alle on koottu alustava listaus Tringan vuoden 2022 tapahtumista ja saavutuksista. Vuoden aikana teimme mm. seuraavaa:

– Järjestimme 230 linturetkeä ja muuta -opastusta, joilla oli yhteensä yli 3600 osallistujaa:

  • 122 opastettua Tringan retkeä. Näistä 97 oli kaikille avoimia lintukävelyitä ja loput maksullisia jäsenretkiä, joista 2 suuntautui ulkomaille. Retket keräsivät yhteensä yli 2000 osallistujaa.
  • 19 torniopastusta sekä 11 muuta lintuopastusta, joissa kävijöitä yhteensä 670. Torniopastukset pidettiin Viikin Purolahdella, Lammassaaren lintulavalla ja Kivinokassa, Vihdin Vanjärvellä, Vantaan Pitkäjärven tornissa, Espoon Bergön tornissa ja Suomenojalla. Muita lintuopastuksia järjestettiin Töölönlahdella, Herttoniemen Majavakalliolla, Vuosaaren täyttömäellä sekä Kirkkonummen Porkkalassa.
  • 11 retkeä lapsille (mukana yht. 129 lasta ja vanhempaa), 3 nuorten lintuasemaretkeä ja 11 opastettua retkeä koululuokille (mukana 356 lasta).
  • 50 yleisöopastusta Hangon lintuasemalla, joilla mukana 485 osallistujaa.
  • 3 tilausretkiopastusta

– Olimme mukana kuudessa yleisölle suunnattussa lintuharrastus- ja luontotapahtumassa.

– Järjestimme 3 lintukurssia.

– Järjestimme talkoot Helsingin Vanhankaupunginlahdella ja Hangon Uddskatanilla.

– Kartoitimme Uudenmaan merialueiden matalikoilla levähtävän merilinnuston, atlaskartoitukset saatiin käyntiin, kartoitimme Tringan alueella pesivät naurulokit ja laskimme Tringan alueen valkoposkihanhen syyskannan sekä syksyiset laulujoutsenet.

– Vuoden aikana Tringaan liittyi 534 uutta henkilöjäsentä.

– Uudet verkkosivut otettiin käyttöön.

– Avasimme uuden pinnakisasovelluksen, jonka kautta järjestettiin mm. koko vuoden mittainen ekopinnakisa sekä atlasruutuskaba.

– Julkaisimme neljä numeroa jäsenlehteä.

– Julkaisimme seitsenosaisen kaupunkiluonto-podcastin yhdessä Helsyn kanssa.

Käynnistimme kosteikkokampanjan oman lintukosteikon perustamiseksi Tringan alueelle.

– Suojelutoiminnassa teimme ja saavutimme mm. seuraavaa:

– Sekä paljon muuta! Kattavampi yhteenveto Tringan vuodesta 2022 julkistetaan vuosikertomuksen muodossa ennen kevätkokousta.

On aika kiittää kaiken edellä mainitun toiminnan mahdollistaneita Tringan vapaaehtoisia ja työntekijöitä, kuten myös Tringan koko jäsenkuntaa sekä yhteistyökumppaneita! Kiitos myös kaikille Tringan retkille ja muihin tapahtumiin sekä toimintaan osallistuneille. Tästä on hyvä jatkaa kohti vuotta 2023!

Tringan retkellä Viikin Purolahdella toukokuussa 2022. Kuvaaja: Tiitus Hanf.
150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin