Vuoden lintu

Vuoden lintu on BirdLife Suomen koordinoimana tutkimushanke, jossa kerätään tehostetusti tietoja lintulajien nykytilasta koko maassa. Vuonna 2023 hankkeessa pidettiin välivuosi ja keskityttiin valtakunnallisen lintuatlaksen kartoituksiin. Vuoden 2024 lintu on selkälokki.

Vuoden linnut ovat yleensä harvalukuisia ja/tai huonosti tunnettuja lajeja, ja valinnan perusteena on lisäksi usein lajin voimakas taantuminen tai runsastuminen, josta halutaan lisää tietoa. Tringan alueen osalta hankkeen tuloksia on julkaistu Tringa-lehdessä ja valtakunnallisia tuloksia Linnut-vuosikirjoissa.

Lisätietoja: https://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/vuoden-linnut/

Vuoden linnut 2000-2022
 • 2024: selkälokki
 • 2023: ei valittu
 • 2022: nauru- ja pikkulokki
 • 2021: pikkutikka
 • 2020: peltosirkku
 • 2019: ei valittu
 • 2018: punasotka
 • 2017: pikkutylli
 • 2016: koskikara
 • 2015: räystäspääsky & haarapääsky
 • 2014: laulujoutsen
 • 2013: selkälokki
 • 2012: mustakurkku-uikku
 • 2011: kuovi
 • 2010: kuikka & kaakkuri
 • 2009: törmäpääsky
 • 2008: naurulokki & pikkulokki
 • 2007: kuukkeli
 • 2006: kottarainen
 • 2005: kaulushaikara & ruskosuohaukka
 • 2004: laulujoutsen
 • 2003: selkälokki
 • 2002: pikkulepinkäinen
 • 2001: peltosirkku
 • 2000: käenpiika
Kirjoita jotakin