Havainnot

Lintuvuosi Uudellamaalla

Yksi lintuyhdistyksien tärkeimmistä toimintamuodoista on lintuhavaintojen kerääminen. Havaintoaineistoa käytetään hyväksi esimerkiksi suojelu- ja tutkimustarkoituksissa.

Kaikki havainnot voi ilmoittaa Tringalle Tiira-järjestelmän kautta. Lisäksi harvinaisuushavainnoista pitää tehdä ilmoitus joko rariteettikomitealle tai aluerariteettikomitealle. Näillä sivuilla kerrotaan miten miten havainnot ilmoitetaan, mitä kannattaa ilmoittaa ja mitä hyötyä havaintojen ilmoittamisesta on.

Ajankohtaisia havaintoja

Ajankohtaisia havaintoja voi tarkastella Tiiran valmiilla havaintosivuilla (alla) tai etsiä itse hakulomakkeella.

Lintutilanne nyt -sivu kertoo mitä Suomen linnustossa on meneillään juuri nyt (BirdLife Suomi).

Pikkutikka: © Jari Kostet

Havaintojen ilmoittaminen

Kaikki havainnot voi ilmoittaa Tringalle Tiira-järjestelmän kautta. Lisäksi harvinaisuushavainnoista pitää tehdä ilmoitus joko rariteettikomitealle tai aluerariteettikomitealle (ks. Harvinaisuudet).

Voit ilmoittaa mitkä tahansa mielestäsi mielenkiintoiset havainnot. Koska Tiira-järjestelmä on jokaisen oma havaintopäiväirja, ei kenenkään tarvitse huolehtia ilmoittavansa turhia havaintoja. Havainnot kootaan Tringan arkistoon ja merkittävimmistä havainnoista kirjoitetaan vuodenaikaiskatsaus Tringa-lehteen. Havaintoja voidaan käyttää lisäksi pidempiaikaisissa lajikatsauksissa sekä apuna linnuston suojelutyössä ja tutkimuksessa.

Harvalukuisten lajien listassa kerrotaan minkälaisia havaintoja mistäkin lajista ainakin kannattaa ilmoittaa. Lisäksi eri vuodenkaikoina kannattaa ilmoittaa seuraavanlaisia havaintoja:

Talvi (n. 1.12.-15.3.)

Ilmoita havainnot kaikista muista lajeista paitsi seuraavista:
Sinisorsa, isokoskelo, kanahaukka, varpushaukka, pyy, fasaani, kalalokki, harmaalokki, merilokki, pulu, palokärki, käpytikka, mustarastas, hippiäinen, hömö-, töyhtö-, kuusi-, sini- ja talitiainen, puukiipijä, närhi, harakka, naakka, varis, korppi, varpunen, viherpeippo, vihervarpunen, urpiainen, punatulkku, keltasirkku.

Näistäkin luonnollisesti kannattaa ilmoittaa mielenkiintoisia kerääntymiä ja havaintosarjoja, sekä kovina talvina myös yksittäisiä lintuja. Huomaa että selvät kevätmuuttajat ilmoitetaan keväthavaintojen yhteydessä.

Kevät (n. helmikuu – kesäkuu) ja syksy (n. kesäkuu – 30.11.)

Ilmoita mm. seuraavanlaisia havaintoja:

 • muuton alkaminen ja päättyminen
 • päämuuttoja
 • paikalliskerääntymiä
 • havaintosarjoja

Kesä (n. 1.6.-31.7.)

Kesäkatsauksessa käsitellään alueemme pesimälinnustoa, joten kaikki reviirihavainnot ilmoitetaan tässä. Lisäksi ilmoitetaan havainnot, jotka eivät selvästi kuulu kevät- tai syysmuuttoon. Pesähavainnoista kannattaa lajista riippumatta täyttää Suomen Tiedeseuran pesäkortti, joita saa Luonnontieteelliseltä keskusmuseolta.

Havainnot ilmoitetaan ensisijaisesti Tiira-järjestelmään.

Jos Tiira järjestelmän käyttäminen tuntuu äärimmäisen vastenmieliseltä, voit ilmoittaa havintoja sähköisellä tai paperisella havaintolomakkeella. Excel-lomakkeita saa aluevastaavalta, mutta muidenkin tekstinkäsittely- tai taulukkolaskentaohjelmien tiedostot käyvät. Toistuviin tietoihin ei jätetä tyhjää kohtaa, vaan myös ne kirjoitetaan. Myös ilmoittajan nimi/lyhenne kirjoitetaan havainnoitsija-sarakkeeseen. Lomakkeen sijasta voit käyttää myös ruudullista paperia.

Ilmoita yhdessä tiedostossa tai yhdellä lomakkeella vain yhden vuodenajan havaintoja. Ilmoita havainnosta seuraavat tiedot tässä järjestyksessä: Laji – päivämäärä – paikka – lukumäärä ja lisätiedot – havainnoitsijat

Laji olisi hyvä ilmoittaa kuusikirjaimisena lajilyhenteenä (ks. luettelo BirdLifen sivuilla). Kirjoita paikkasarakkeeseen sekä kunnan lyhenne että tarkempi paikka. Lukumäärä- ja lisätietosarakkeeseen kirjoita havaittujen lintujen lukumäärä sekä lisätiedot havaintolyhenteitä käyttäen. Mielenkiintoisista lajeista voit tässä kertoa enemmänkin. Havainnoitsijaksi merkitse itsesi (ilmoittaja) ensimmäisenä, muut sen jälkeen. Käytä Tringan virallisia nimilyhenteitä, jos havainnoitsijoilla sellaisia on.

Lomakkeet lähetetään sähköpostitse osoitteeseen aluevastaava@tringa.fi tai postitse (ks. Tringa-lehdestä yhteystiedot).

Ilmoita havainnot viimeistään seuraavasti, jotta ne ehtisivät katsauksiin:

 • talvihavainnot 1.7.
 • keväthavainnot 1.11.
 • kesähavainnot 1.1.
 • syyshavainnot 1.3.

Listan lajeista ilmoitetaan seuraavanlaiset havainnot:

 • kevät = kaikki keväthavainnot
 • kesä = kaikki kesähavainnot
 • syksy = kaikki syyshavainnot
 • kaikki = kaikki havainnot
 • pesintä = kaikki pesimis- tai siihen viittaavat havainnot, sekä reviirihavainnot
 • sisämaa = kaikki sisämaahavainnot

Päivitetty 31.5.2005
* = lajin kohdalla muutoksia edelliseen, vuoden 1996 listaan verrattuna

*Kaakkurikesä
*Kuikkakesä
Amerikanjääkuikkakaikki
Jääkuikkakaikki
Pikku-uikkukaikki
Härkälintukesä, syksy
Mustakurkku-uikkukesä, syksy
*Merimetsopesintä, sisämaa, talvi
Kaulushaikarakaikki
Jalohaikarakaikki
*Harmaahaikarapesintä
Mustahaikarakaikki
Kattohaikarakaikki
Kyhmyjoutsensisämaan pesintä
Pikkujoutsenkaikki
Laulujoutsenkesä
Mustajoutsen (Cygnus atratus)kaikki
Metsähanhikesä
Lyhytnokkahanhikaikki
Tundrahanhikaikki
Kiljuhanhikaikki
*Merihanhisisämaa
Lumihanhikaikki
Tiibetinhanhikaikki
*Valkoposkihanhipesintä, sisämaa
*Sepelhanhikesä, sisämaa
Hrota-alalajin sepelhanhikaikki
Punakaulahanhikaikki
Ruostesorsakaikki
Ristisorsakaikki
Mandariinisorsakaikki
Morsiosorsa kaikki
Harmaasorsakaikki
Jouhisorsakesä
Heinätavipesintä
*Lapasorsapesintä
*Lapasotkakesä, sisämaa
Haahkasisämaa
Kyhmyhaahkakaikki
Allihaahkakaikki
Allikesä
Mustalintukesä
Pilkkasiipipesintä, sisämaa
Uivelokesä
Haarahaukkakaikki
*Merikotkakesä
*Ruskosuohaukkapesintä
*Sinisuohaukkakesä, talvi
Arosuohaukkakaikki
Niittysuohaukkakaikki
Sirosuohaukkakaikki
*Piekanakesä, talvi
Kiljukotkakaikki
Pikkukiljukotkakaikki
Pikkukiljukotka/kiljukotkakaikki
Maakotkakaikki
Sääksipesintä
Tuulihaukkakesä
Punajalkahaukkakaikki
Ampuhaukkakesä
Nuolihaukkapesintä
Tunturihaukkakaikki
Muuttohaukkakaikki
Riekkokaikki
Kiirunakaikki
Metsokaikki
Peltopyykaikki
Viiriäinenkaikki
Luhtakanakaikki
Luhtahuittikaikki
Pikkuhuittikaikki
Ruisrääkkäkaikki
Liejukanakaikki
Kurkikesä
Meriharakkasisämaa
Avosettikaikki
*Tyllipesintä
Keräkurmitsakaikki
Kapustarintakesä
*Tundrakurmitsasisämaa
Isosirrikaikki
Pulmussirrikaikki
Pikkusirrikevät
Kuovisirrikaikki
Merisirrikaikki
Suosirripesintä
Jänkäsirriäinenkaikki
Suokukkopesintä
Jänkäkurppakaikki
Heinäkurppakaikki
Mustapyrstökuirikaikki
Punakuirikesä, syksy, sisämaa
Pikkukuovikesä, syksy
Punajalkaviklosisämaan pesintä
Lampiviklokaikki
Liropesintä
Rantakurvikaikki
Karikukkosyksy, sisämaa
Vesipääskykaikki
Leveäpyrstökihukaikki
Merikihukesä, syksy, sisämaa
Tunturikihukaikki
*Pikkulokkikesä, syksy
*Naurulokkipesintä (lasketut yhdyskunnat)
Selkälokkipesintä
“Tuhkaselkälokki”kaikki
Isolokkikaikki
Merilokkisisämaan pesintä
Pikkukajavakaikki
Räyskäpesintä, sisämaa
Riuttatiirakaikki
Lapintiirasisämaa
Pikkutiirakaikki
Mustatiirakaikki
Etelänkiislakaikki
Ruokkikaikki
Riskiläkaikki
Pikkuruokkikaikki
Turkinkyyhkykaikki
Turturikyyhkykaikki
Tunturipöllökaikki
Hiiripöllökaikki
*Varpuspöllökaikki, ei pesintää
*Viirupöllökaikki, ei pesintää
Lapinpöllökaikki
Suopöllökaikki
Kehrääjäkaikki
Kuningaskalastajakaikki
Mehiläissyöjäkaikki
Sininärhikaikki
Harjalintukaikki
Käenpiikakaikki
*Harmaapäätikkakaikki
Valkoselkätikkakaikki
Pikkutikkapesintä
Pohjantikkakaikki
Lyhytvarvaskiurukaikki
Kangaskiurukesä
Tunturikiurukaikki
*Törmäpääskypesintä (lasketut yhdyskunnat)
Isokirvinenkaikki
Iso/Mongoliankirvinenkaikki
Lapinkirvinenkevät
Luotokirvinenpesintä, sisämasta kaikki
Sitruunavästäräkkikaikki
Virtavästäräkkikaikki
Tilhikevät, kesä
Koskikarakaikki
Satakielisyksy
Sinirintakesä
Sinipyrstökaikki
Mustaleppälintukaikki
Mustapäätasku maura-rotu + alalajilleen määrittämättömätkaikki
Sepelrastaskaikki
Viirusirkkalintukaikki
Ruokosirkkalintukaikki
Pensassirkkalintukaikki
Viitasirkkalintukaikki
Luhtakerttunenkaikki
Viitakerttunenkaikki
Rastaskerttunenkaikki
Kultarintasyksy
Pikkukultarintakaikki
Kirjokerttukaikki
Idänuunilintukaikki
Lapinuunilintukaikki
Hippiäisuunilintukaikki
Taigauunilintukaikki
*Sirittäjäsyksy
Pikkusieppokaikki
Sepelsieppokaikki
Viiksitimalikaikki
Pyrstötiainenkevät, kesä
Lapintiainenkaikki
Pähkinänakkelikaikki
Pussitiainenkaikki
Kuhankeittäjäkaikki
Mustaotsalepinkäinenkaikki
*Isolepinkäinen (lapinharakka)kesä, talvi
Kuukkelikaikki
*Pähkinähakkipesintä vakituisten pesintäalueiden ulkopuolella
Mustavariskesä, syksy
Punakottarainenkaikki
*Pikkuvarpunenkesä
Järripeippokesä
Keltahemppokaikki
Vuorihemppokaikki
Urpiainenkesä
Tundraurpiainenkaikki
Kirjosiipikäpylintukaikki
Isokäpylintukaikki
Taviokuurnakaikki
Nokkavarpunenkaikki
Pohjansirkkukaikki
Pikkusirkkukaikki
Kultasirkkukaikki
Tsik-sirkku (pohjan/kulta/pikkusirkku)kaikki

BirdLifen sivuilta löytyy laajempi opas (PDF).

Älaulavajpjuhlapukuinen
äääntelevä (ei laulava)vpvaihtopukuinen
ppaikallinentptalvipukuinen
mmuuttavavavaalea värimuoto
kiertkiertelevätutumma värimuoto
kkuollutpulluntuvapoikanen (untuvikko)
S, W, N, Emuuttavien ilmansuunnatjuv1. täydellinen puku
rrengastettuadlintu on puvussa joka ei myöhemmissä sulkimisissa muutu
aparvi (5a = viisi parvea, a5 = viiden parvi)subadesiaikuinen
1-kv1. kalenterivuoden lintuimmei sukukypsä (nuori tai esiaikuinen)
1/31 koiras ja 3 naaraspukuistaaikuinen
  nuori

Tringan harrastajatutkinnon suorittaneiden nimilyhenteet

Pirkka AaltoPiA
Antti AaltonenAAa
Esa AaltonenEA
Jaakko AarnialaJA
Kimmo AbsetzKAb
Antero AholaAA
Kari AholaKA
Pentti AholaPA
Mikko AlestaloMA
Ari AhtiainenAAh
Aki ArkiomaaAAr
Kari AromäkiKAr
Hannu ArovaaraHAr
Heikki ArppeHA
Sinikka ArppeSA
Risto AsikainenRA
Antti BelowAB
Heidi BjörklundHB
Jukka BrunellJB
Peter BuchertPB
Jan-Peter BäckmanJPB
Timo BöhmeTB
Sampsa CaireniusSC
Christian CataniCC
Petri CavanderPC
Jani CederJC
Petri ClusiusPCl
Hans CollianderHC
Sakari DamskiSD
Kari DegerstedtKD
Pauli DernjatinPD
Tuukka DunkelTD
Mikael DyhrMD
Hannu EkblomHEk
Henry EkholmHE
Johan EkroosJEk
Margus EllermaaME
Kari EngelbarthKE
Jari EnströmJE
Heikki ErikssonHiE
Henrik ErikssonHEr
Jyrki ErikäinenJEr
Esa ErvastiEE
Harri FavorinHF
Dick ForsmanDF
Pertti ForssPF
Kenneth ForsselKF
Annika ForstenAF
Hannu FrimanHFr
Leo GranbergLG
Måns GranlundMG
Arto HaapalaAHa
Jukka HaapalaJH
Eero HaapanenEH
Eero HaapanenEHa
Hannu HaapasaariHHa
Kari HaatajaKHa
Ilpo HallIHa
Timo HalonenTHa
Marko HamiloMaH
Keijo HannukainenKeH
Martti HarioMHa
Terho HarjuTHr
Jukka HatvaJHa
Ilpo Hauta-ahoIH
Petteri Hauta-ahoPHa
Martti HeikinheimoMHh
Antti HeikkiläAH
Jussi HeikkiläJiH
Tuomas HeikkiläTHä
Mikko HeikkinenMiH
Mikko HeiniMoH
Arto HeinoArH
Jyri HeinoJHe
Markku HeinonenMH
Osmo HeinonenOsH
Petri HeinonenPH
Kimmo HeiskanenKHe
Jyrki HelavaaraJHv
Martin HelinMHe
Kari HeliövaaraKH
Jonne von HertzenJvH
Timo HietanenTH
Kalevi HietaniemiKaH
Kalevi HiironniemiKHi
Olavi HildénOH
Kai HilditchKHd
Jukka HintikkaJHi
Heikki HirvonenHHi
Mira HolmbergMHg
Lauri HolländerLH
Hannu HolmströnHHm
Harri HongistoHH
Juha HonkalaJHo
Teemu HonkanenTHo
Kimmo HotulainenKHo
Markku Huhta-KoivistoMHK
Ilpo HuolmanIHu
Raimo HuolmanRHu
Stefan HuopanaSH
Kalle HuttunenKHu
Petteri HytönenPHy
Esa HyvärinenEHy
Hanna HyvönenHaH
Kaj HällstenKHä
Pekka HänninenPHä
Matti IikkanenMI
Pekka IkonenPIk
Paavo InkinenPI
Kim JaatinenKAJ
Marita JalkanenMJ
Timo JanhonenTJa
Peetri JokiPJo
Vesa JouhkiVJ
Hannu JukaHJu
Paavo JunttilaPaJ
Markku JämsäMJä
Hannu JännesHJ
Hannu JärvinenHaJ
Jaakko JärvinenJJ
Minna-Riikka JärvinenMRJ
Paavo JäkäräPJ
Matti JäppinenMaJ
Harry JärnHJä
Timo JääskeläinenTJ
Kari KaartinenKKa
Riikka KaartinenRiK
Bror KaleniusBK
Christer KaleniusCK
Kim KaleniusKiK
Kari KallelaKKK
Markku KallelaMKK
Samuel KallionpääSKp
Ari KamunenAKa
Aapo KangasAaK
Pekka KankaanpääPKp
Antti KanniainenAKn
Mikko KarkiaMK
Stefan KarlssonSKs
Mauri KaronenMaK
Pekka KarppinenPKn
Juha KarvonenJK
Markku KatajainenMKa
Matti KatajainenMKt
Sakari KauppinenSK
Antti KauseAKs
Heikki KarimaaHKa
Peter KavoniusPKv
Istvan KecskemetiIKc
Markus KeskitaloMKe
Mikko KiirikkiMKi
Esko KitulaEKi
Hanne KivimäkiHKi
Tero KlamiTKl
Stefan KnopmanSKn
Mikko KohoMiK
Jarmo KoistinenJKo
Jarmo T. KoistinenJTK
Aura KoivistoAK
Kimmo KoivistoKK
Kimmo KoivulaKKo
Matti KoivulaMKo
Matti KoljonenMKj
Pekka KomiPK
Jari KorhonenJKr
Eeva-Liisa KorpelaELA
Jussi KorpelaJuK
Jarmo KorpenfeltJKf
Aarto KortelammiAKo
Reijo KorvenpääRK
Henri KoskinenHK
Janne KoskinenJaK
Mika KoskinenMKn
Timo KoskinenTK
Timo T. KoskinenTTK
Yrjö KuikkaYK
Toni KukkolaTKu
Vilho KuntsiVK
Tuukka KupiainenTuK
Jukka KuuselaJKu
Ilkka KuvajaIK
Jarkko KyttänenJKy
Juha KärkkäinenJKä
Timo KärkkäinenTKä
Juha LaaksonenJPL
Kimmo LahtiKL
Jukka LahtinenJuL
Tero LaihoTLa
Ari LaineArL
Lasse J. LaineLJL
Timo K. Laine (nyk. Timo Böhme)TB
Jari LaitasaloJLo
Juha LammiJaL
Olli LamminsaloOL
Matti Lammin-SoilaMLS
Risto Lammin-SoilaRLS
Markus LampinenMLn
Jari LandénJLn
Antti LappalainenALa
Miikka LappalainenMLa
Sampo LaukkanenSL
Anssi LaurilaAnL
Jyrki LausamoJLa
Esko LavikkaEL
Ari LavintoAL
Jorma LaxJLx
Aleksi LehikoinenAiL
Alpo LehikoinenAoL
Petteri LehikoinenPiL
Sakari LehikoinenJSL
Samuli LehikoinenSaL
Matti LehtiML
Tarmo LehtiläTaL
Ilkka LehtinenIL
Jyrki LehtoJLe
Kimmo LehtoKLe
Petri LehtoPLe
Antti LehtonenALn
Arto LeinonenALe
Mauri LeinonenMLe
Niko LeikolaNL
Jonne LeivoJoL
Pekka J. LempiäinenPJL
Tarmo LenoTLo
Ilkka LeppänenILe
Jenni LeppänenJeL
Timo LeppänenTLe
Esa LevonenELe
Kari LindblomKLi
Andreas LindénAdL
Antero LindholmALi
Henrik LindholmHLi
Lotta LindholmLL
Juha LindyJLy
Jukka LippuJLi
Heikki LokkiHL
Juhani LokkiJL
Tuomas LukkarinenTL
Kai LundenKaL
Heikki LuotoHLu
Jiri LuotoJLu
Pekka LuotoPLu
Timo LuotoTLu
Kyösti LuukkaKLu
Pekka MalmiPeM
Lauri ManninenLMa
Tuomas ManninenTM
Katja MarkkulaKM
Rainer MattssonRM
Hannu MaulaHMa
Juha MeriläJM
Helena MielonenHM
Lauri MielonenLaM
Antti MiettunenAMi
Niilo MiikkiNM
Antti MikalaAM
Aleksi MikolaAiM
Karno MikkolaKoM
Markku MikkolaMM
Kauri MikkolaKiM
Petteri MikkolaPM
Roger MorbergRMo
Pekka MurejokiPaM
Tomi MuukkonenTMu
Lauri MäenpääLM
Antti MähönenAMä
Antto MäkinenAoM
Jari MäkinenJaM
Juhani MänttäriJMä
Raimo NevalainenRaN
Risto NevanlinnaRNe
Arto NiemiAN
Matti NieminenMN
Seppo NiiranenSN
Kristjan NiitepöldKrN
Pekka J. NikanderPJN
Tuula NikanderTN
Esa NikunenEN
Jan NordbladJN
Gustaf NordenswanGN
Rainer NordlundRN
Jari NummelinJNu
Pirkko NummelinPiN
Aarni NummilaANu
Timo NuoranenTNu
Jukka K. NurmiJKN
Christer NymanCN
Kai NymanKN
Thomas OeschTO
Markku OjalaMO
Jarmo OjanenJO
Jari OksanenJOk
Vesa OksanenVO
Seppo OksanenSO
Anders OldenburgAO
Ingmar OlinIO
Kimmo OlkioKO
Jaakko PajuJaP
Voitto PajulehtoVP
Raimo PakarinenRP
Heikki PakkalaHP
Timo PakkalaTP
Jörgen PalmgrenJP
Pekka PalotiePPa
Pertti PanulaPeP
Risto PekkarinenRPe
Jari PeltomäkiJPe
Eero PeltonenEP
Timo PerätieTPe
Markus PihaMPa
Timo PihkalaTPi
Jouko PihlainenJoP
Juha PiipponenJuP
Petri PiisiläPPi
Jukka PiispanenJPi
Matti PirinenMPi
Pasi PirinenPaP
Inka PlitInP
Hannu PohjannoroHPn
Reijo PokkinenRPo
Antti PouttuAP
Pekka PuhjoPP
Petri PuhtilaPPu
Ilkka PulkkinenIP
Matti PulkkinenMP
Timo PurhoTPu
Pekka PusaPPs
Mikko PutkonenMPu
Olli PuustinenOP
Risto PylvänäinenRPy
Jyrki PynnönenJPy
Petro PynnönenPPy
Tommi PäivinenTPä
Jari PäärniJPä
Pertti PöllänenPPö
Markus RaevuoriMRa
Panu RajamäkiPRa
Matti RaninMR
Asko RannistoARa
Mikael RantaMeR
Jari RantalaJRa
Risto RauhalaRR
Tero RauhalaTR
Visa RausteVR
Ilkka ReittiläIR
Matti RekiläMRe
Heikki RemesHRe
Kari RepoKR
Jarmo RihtniemiJRi
Reijo RiiheläRRi
Jouni RiihimäkiJoR
Asko RokalaAR
Mika RokkaMRo
Solveig RoosSR
Heikki RopponenHR
Pekka RoutasuoPR
Antti RuhanenARu
Jarmo RuohoJR
Pekka RusanenPRu
Jukka SaarenpääJJS
Juha SaariJSa
Heikki SaarialhoHiS
Jarmo SaarikkoJSk
Marja SaarinenMSa
Markku SaarinenMS
Matti SaarinenMaS
Timo SaartoTSa
Jaana SaimanenJaS
Juha SalinJuS
Olli SallasmaaOS
Tuomo SalmelaTS
Yrjö SalmelaYS
Jouko SalmiJoS
Pekka SalminenPSa
Jorma SaloJSo
Klaus SaloKSa
Rainer SaloRSa
Hannu SalonenHS
Heikki SalonenHSn
Vesa SalonenVS
Ari SandstedtASa
Jari SandstedtJSs
Juha SandstedtJSd
Jarkko SantaharjuJSh
Jukka SantalaJSl
Harri SantareHSa
Markku SaraheimoMSh
Liisa SarakontuLS
Antti SarpilaAS
Jaana SarvalaJnS
Hannu SarvanneHSv
Seppo SarvanneSS
Jari SaukkonenJiS
Mikko SavelainenMSv
Paul SegersvärdPSe
Tuomas SeimolaTSe
Henri SelinHeS
Hannu SeppäläHSe
Marja-Leena SeppäläMSe
Pekka SeppäläPeS
Raimo SeppäläRSe
Lari SihvoLSi
Pekka SiitonenPS
Pertti SiitonenPSi
Stacy SiivonenSSi
Matti SillanpääMSi
Frans SilveniusFS
Johannes SilvonenJSn
Jukka SimulaJSi
Juhani SirkiäJSä
Matti SirkiäMSr
Jukka SirviöJSv
Jari SivénJS
Kari SoilevaaraKS
Matti SoiniMSo
Petri SolaPSo
Tapio SolonenTSo
Arto StenroosASt
Manne StenrosMSt
Reima StigellRSt
Jyri StrandbergJSt
Taavi SulanderTSu
Joni SundströmJSu
Roland SundströmRS
Ville SupponenVJS
Tomas SwahnTSw
Johannes SyynimaaJSy
Jan SödersvedJSö
Niina SödersvedNSö
Ossi TahvonenOT
Timo TallgrenTTa
Hannu TalvitieHTa
Petri TamminenPTa
Antero TammistoATm
Jukka TannerJTr
Juhani TaponenJTa
Tapio TaponenTaT
Matti TarvainenMTa
Marko TeivonenMTe
Mika TeivonenMiT
Henry TennbergHT
Matti TenniläMT
Eero TerhoET
Ira TeräspuroIT
Juhani TimonenJTi
Ina-Sabrina TirriIST
Topi TjäderTTj
Pekka ToiminenPT
Andreas Joonatan ToivanenAJT
Timo ToivonenTT
Jari TolinJTo
Jukka TolinJuT
Pertti TolvanenPiT
Antero ToppAT
Jere ToppJTp
Pekka ToppPTo
Kari TornikoskiKT
Veikko TulonenVT
Markku O. TunturiMOT
Sini TuoriniemiST
Hanna TuovilaHTu
Antti TurunenAnT
Ari TurunenATu
Jouko TurunenJT
Andreas UppstuAU
Martti UusitaloMU
Pertti UusivuoriPU
Kai VaaraKV
Kai VahteraKVh
Ulla-Maija VainikkaUMV
Eero VainioEVo
Petri VainioPVa
Markku VakialaMxV
Niila ValleNV
Teppo ValleTVa
Jaana ValoJaV
Juha ValonenJVa
Tomi ValtonenToV
Erkki ValstaEVa
Jukka VapaavuoriJV
Markus VaresvuoMVa
Heikki VasamiesHV
Aatu VattulainenAVat
Ari VeijalainenAVe
Ville VepsäläinenVV
Juha VesaJVe
Olli VesikkoOVe
Jorma VickholmJVi
Markku VickholmMV
Markku ViinikkaMaV
Matti-Petteri ViinikkaMPV
Kari ViitanenKaV
Lauri ViitanenLV
Ari ViljanenAVi
Kim VinariKVi
Raimo VirkkalaRV
Heikki VirkkunenHVi
Erkki VirolainenEV
Kalle VirtaKeV
Kari VirtaKiV
Kimmo VirtaKoV
Pertti VirtaPeV
Sami VirtaSaV
Olavi VirtanenOV
Tapio VirpiTV
Roland VösaRVö
Seppo VuolantoSV
Timo VuolantoTVu
Heikki VuonokariHVk
Jouko VuoriJVu
Tuomo VuoriTVi
Anssi VähätaloAVä
Heimo VäisänenHVä
Olavi VäisänenOVä
Kaisa VälimäkiKVä
Pirkka VäyrynenPV
Ari VäätäinenAV
Petja WagonerPW
Leo WallinmaaLW
Ville WallinmaaVW
Marcus WalshMW
Torbjörn WestTW
Ilkka WentusIW
Risto WillamoRW
Teemu WillamoTWi
Rauno YrjöläRY
Timo YrjöläTY
Pentti ZetterbergPZ
Teemu ÖhmanTeÖ
Kirjoita jotakin