Rengastus

Rengastus on tutkimusmenetelmä, jolla kerätään tietoa yksilöllisesti merkityistä linnuista. Suomessa on hieman yli 500 aktiivista rengastajaa, jotka rengastavat vuosittain yhteensä yli 200 000 lintua. Rengastajat ovat vapaaehtoisia, jotka ovat sitoutuneet tuottamaan tietoa Luonnontieteellisen keskusmuseon käyttöön.

Vaikka uudet satelliittilähettimet ja geopaikantimet ovat mullistaneet muuttolintututkimuksen, niin rengastusaineiston avulla saadaan selvitettyä kysymyksiä, jollaisiin lähettimillä ei löydetä vastausta. Talvehtimisalueiden ja muuttoreittien lisäksi rengastamalla voidaan tutkia mm. lintupopulaation ikäjakaumaa, kuolinsyitä ja kuolleisuutta, kotipaikkauskollisuutta, pesimämenestystä ja vuotuista poikastuottoa.

Rengastukseen pääsee parhaiten tutustumaan lähtemällä tutun rengastajan mukaan. Myös lintuasemat, kuten Kirkkonummen Rönnskär ja Hangon lintuasema ovat hyviä paikkoja rengastukseen tutustumiseen.

Tringa järjestää myös retkiä, joilla pääsee tutustumaan rengastukseen. Näistä löydät tiedot tapahtumakalenterista. Tringalla on ollut ohjelmassa myös rengastuskurssi, jolla koulutetaan uusia rengastajia. Mahdollisista uusista kursseista tiedotetaan kotisivuilla ja Tringa-verkossa.

Lisätietoja rengatuksesta löytyy Luonnontieteellisen keskusmuseson sivuilta: http://www.luomus.fi/fi/lintujen-rengastus

Kirjoita jotakin