Muuttoreitit ja tuulivoima

Uudenmaan lintujen päämuuttoreitit ja tuulivoima-alueiden läheiset levähdys- ja ruokailualueet

Tringa ja PSLY (Porvoon seudun lintuyhdistys) laativat v. 2016-2017 harrastajia ja maakunnallista tuulivoimasuunnittelua palvelevan taustaselvityksen lintujen maakunnallisesti tärkeistä päämuuttoreiteistä. Tarkastelussa pyrittiin tarkentamaan valtakunnallisia reittejä, jotka BirdLife Suomi julkaisi v. 2014. Valtakunnalliset reitit löytyvät täältä: Raportti ja liitekartat

Lähellekään kaikkien lajien muutto ei muodosta selkeitä reittejä tai väyliä. Tässä tarkastelussa keskityttiin niihin lajeihin, joiden muuttoreittien piirtäminen oli mielekästä kohtuullisella työllä ja aikataululla. Osa vesilinnuista, hanhet, päiväpetolinnut ja kurki muuttavat tavallisesti väyliä pitkin, ja näiden reittien tunteminen on edellytys hyvälle tuulivoimasuunnittelulle. Paikkatiedot ja kartat on tuotettu QGIS -ohjelmalla. Kiitokset kaikille hankkeeseen osallistuneille!

Alta löytyvät kartat saa suuremmiksi klikkaamalla ja niissä on pyritty kuvaamaan punaisella rajauksella pääväylää (noin 70-90% linnuista) ja lilalla rajauksella (mm. säästä johtuvaa vaihtelua pääreitissä – yleensä noin 10-30 % linnuista). Punaiset nuolet kuvaavat päämuuttosuuntaa keväällä ja lilat syksyllä. Siniset nuolet kuvaavat muuttoa, jota on haastavaa esittää reittinä tai reitin sijainti ei ole tarkasti tunnettu.

Taustaa

Länsi-Uudenmaan maakuntatason reiteistä on aikaisemmin julkaistu Tringa-lehdessä (2/2013) Margus Ellermaan artikkeli, joka löytyy täältä. Itä-Uudeltamaalta ei ole nimetty varsinaisia reittejä, mutta PSLY:n MAALI-julkaisussa on nimetty muutamia ns. lentoreittien pullonkaula-alueita. Raportti löytyy täältä. Julkaisuissa on hahmoteltu yksilömääriä, jotka ovat Uudellamaalla maakunnallisesti merkittäviä:

Tringa

  • yli 100 000 varpuslintua
  • yli 5000 kosteikkolintua (sorsat, lokit, kahlaajat)
  • yli 100 isoa päiväpetolintua

per lento-/muuttoreitin leveyskilometri

PSLY

  • 10 000 suurikokoista lintu (hanhet, kurjet, joutsenet)
  • 50 000 vesilintua tai suurikokoista lokkia (harmaa- ja merilokki)
  • 1000 kuikkalintua
  • 500 suurikokoista kaartelevaa petolintua

per vuosi

Lisätietoja aineistojen koostajalta

Timo Metsänen

timo.metsanen@metsanen.com

puh. 044-54 84 625

valkoposkihanhi-kevat

valkoposkihanhi-kevät

valkoposkihanhi-syksy

valkoposkihanhi-syksy

sepelhanhi-kevät

sepelhanhi-syksy

sepelhanhi-syksy

harmaahanhet-kevat

harmaahanhet-kevät

harmaahanhet-syksy

harmaahanhet-syksy

kuikka-kevät

kuikka-kevät

kuikka-syksy

kuikka-syksy

arktiset-vesilinnut-kevat

alli-yömuutto-kevät

alli-yömuutto-kevät

arktiset-vesilinnut-syksy

arktiset-vesilinnut-syksy

haahka-kevät

haahka-kevät

haahka-syksy

haahka-syksy

merimetso-kevät

merimetso-kevät

merimetso-syksy

merimetso-syksy

mehilaishaukka-kevät

mehilaishaukka-kevät

varpushaukka-syksy

varpushaukka-syksy

hiirihaukka-kevät

hiirihaukka-kevät

piekana-kevät

piekana-kevät

hiirihaukka-mehiläishaukka-piekana-syksy

hiirihaukka-mehiläishaukka-piekana-syksy

maakotka-syksy

maakotka-syksy

merikotka-syksy

merikotka-syksy

kurki-kevat

kurki-kevät

kurki-syksy

kurki-syksy

meriharakka-kevät

meriharakka-kevät

Kirjoita jotakin