Kilpailu – Mikä on seuraava uusi lintulaji Tringan alueelle?

Siperianlepinkäinen Viikin Purolahdella © Otso Häärä

Kierros VII – marraskuu 2021

Marraskuussa 2019 käynnistynyt Mikä on seuraava uusi lintulaji Tringan alueelle? -veikkauksen kuudes kierros päättyi lokakuussa Helsingin Viikistä löydetyn Suomen toisen siperianlepinkäisen myötä. Kun BirdLife Suomen rariteettikomitea on käsitellyt havainnon, siitä tulee 406. Tringan alueella luonnonvaraisena tavattu lintulaji. Ainoastaan yksi osallistuja, Jarkko Santaharju, veikkasi lajin oikein – onnittelut Jarkolle!

Nyt käynnissä on uusi kisa, jo seitsemäs laatuaan. Mukana on tällä kertaa 55 veikkausta yhteensä 35 lajista. Eniten veikatut lajit ovat suohyyppä, tammitikka ja siperianrastas.

Vastaukset jakautuvat seuraavasti

suohyyppä
tammitikka
siperianrastas

kääpiöhuitti
vihertikka

pikkukanadanhanhi
aavikkotylli
rengasnokkalokki
lunni
kyläpöllönen
nokitasku
vaaleakultarinta

pikkumerimetso
karimetso
partakorppikotka
liitohaukka
lumikurki
ylänkötylli
amerikankurmitsa
siperiansirri
suippopyrstökurppa
preeriakahlaaja
mustapäälokki
preerianaurulokki
minervanpöllö
alppikiitäjä
ylänkökiuru
kalliopääsky
rubiinisatakieli
kirjorastas
sarasirkkalintu
aavikkokultarinta
balkaninuunilintu
pensassirkku
harmaapääsirkku

Säännöt

  • Jokainen osallistuja voi veikata vain yhtä lajia.
  • Vastaukseksi hyväksytään suomen-, ruotsin-, englannin- tai latinankieliset lajinimet. Kilpailu koskee vain luonnonvaraisiksi tulkittavia lajeja. Tringan alueella tarkoitetaan tässä kilpailussa Tringan toimialuetta.
  • Kilpailu päättyy, kun Tringan alueella havaitaan seuraava uusi lintulaji. Ennen kilpailun alkua tehtyjä havaintoja, ns. nojatuolipinnoja, ei lasketa (nojatuolipinna = jo aikaisemmin tehty havainto tulkitaan uudeksi lajiksi myöhemmin esim. splittauksen tai havainnon uuden käsittelyn johdosta).
  • Jos seuraava uusi laji Tringan alueelle löytyy ennen veikkausajan päättymistä, voittaja arvotaan ennen linnun löytymishetkeä oikein vastanneiden kesken. Jos havainnon varmuudesta on epäselvyyttä, kisan voittaja julistetaan vasta RK:n hyväksyttyä havainnon.
  • Jos oikeita vastauksia on useita, palkinnon saaja arvotaan kaikkien oikeaa lajia veikanneiden kesken. Jos oikeaa vastausta ei löydy, palkintoa ei jaeta.

Tringan alueella havaittujen lajien lista löytyy tästä.

Kierros VI – marraskuu 2019

Kesäkuussa 2019 käynnistynyt Mikä on seuraava uusi lintulaji Tringan alueelle? -veikkauksen viides kierros päättyi lokakuussa, kun Mäntsälästä löytyi Apuksen alueen ja samalla Tringan toimialueen ensimmäinen lehmähaikara. Jos BirdLife Suomen rariteettikomitea hyväksyy havainnon, siitä tulee 403. Tringan alueella luonnonvaraisena tavattu lintulaji.

Sari Hartonen veikkasi 57 osallistujan joukosta ainoana lehmähaikaraa. Onnittelut Sarille veikkauksen voitosta!

Nyt kisa on edennyt jo kuudennelle kierrokselle. Tällä kierroksella on mukana 60 veikkausta 33 lajista. Vahvin kandidaatti seuraavaksi uudeksi lajiksi Tringan alueelle on veikkausten mukaan tällä kertaa vuorikirvinen. Seuraavaksi eniten on veikattu lunnia ja vihertikkaa.

Lehmähaika © Jari Laitasalo

Vastaukset jakautuvat seuraavasti

vuorikirvinen

lunni
vihertikka

tammitikka

karimetso
liitohaukka
kääpiöhuitti
amerikanvesipääsky
mustapäälokki
rengasnokkalokki
vihermehiläissyöjä
kirjorastas
silkkikerttunen
vaaleakultarinta
pensassirkku

pikkulapasotka
amurinhaukka
ylänkötylli
aavikkotylli
kaspiantylli
siperiansirri
kuusilokki
nokisiipilokki
kyläpöllönen
ylänkökiuru
valkosiipikiuru
aasiankeltavästäräkki*
nokitasku
rotkorakkeli
siperianrastas
balkaninuunilintu
siperianlepinkäinen
valko-otsalepinkäinen

pikkupajusirkku (Emberiza pallasi) © Nico Niemenmaa

Kierros V – toukokuu 2019

Syyskuussa 2017 käynnistynyt Mikä on seuraava uusi lintulaji Tringan alueelle? -veikkauksen neljäs kierros päättyi toukokuussa, kun Kirkkonummen Rönnskäriltä löytyi maallemme uusi laji, pikkupajusirkku. Pikkupajusirkku on 402. Tringan alueella luonnonvaraisena tavattu lintulaji.
Alunperin syyskuussa 2016 käynnistyneen veikkauksen kolmella ensimmäisellä kierroksella kukaan osallistujista ei onnistunut veikkaamaan oikeaa lajia, mutta kisan neljännellä kierroksella löytyi viimein oikea vastaus: Taavi Sulander veikkasi 73 osallistujan joukosta ainoana pikkupajusirkkua. Onnittelut Taaville veikkauksen voitosta!

Viidennellä kierroksella on nyt mukana 57 veikkausta. Eniten kannatusta seuraavaksi uudeksi lajiksi Tringan alueelle sai kääpiöhuitti, jota ehdotti viisi osallistujaa. Seuraavaksi eniten veikattiin mustapäälokkia ja tammitikkaa. Vastaukset jakautuivat melko mukavasti, veikkauksessa on mukana yhteensä 36 lajia, joista peräti 13 olisi myös maallemme uusia lajeja.

Vastaukset jakautuivat seuraavasti

kääpiöhuitti

mustapäälokki
tammitikka

rengasnokkalokki
kyläpöllönen
vaaleakultarinta

silmälasihaahka
liitohaukka
kaspiantylli
lunni
valkosiipikiuru

pikkumerimetso
lehmähaikara
keltapäähaukka
amerikankurmitsa
ylänkötylli
aavikkotylli
preeriakahlaaja
pitkäkoipisirri
eskimosirri
valkoperäsirri
amerikanvesipääsky
preerianaurulokki
minervanpöllö
vihermehiläissyöjä
tundrakirvinen
vuorikirvinen
nokitasku
kirjorastas
siperianrastas
silkkikerttunen
osmankäämikerttunen
ruskosieppo
siperianlepinkäinen
ruostekurkkusirkku
pensassirkku

Kierros IV – syyskuu 2017

‘Seuraava uusi lintulaji Tringan alueelle’ -veikkauksen kolmas kierros päättyi elokuun lopulla, kun Espoon Laajalahdella havaittiin Suomen toinen ja Tringan alueen ensimmäinen välimerenhaukka. Veikkauksen kolmannellakaan kierroksella ei löytynyt oikeaa vastausta, joten nyt siirryttiin jo neljännelle kierrokselle. Suurin osa osallistujista piti edellisen kierroksen veikkauksensa, mutta muutama vaihtoi lajia. Lisäksi muutama uusi osallistuja liittyi mukaan. Vastausaikaa oli 30.9. asti.

Neljännellä kierroksella on nyt mukana 73 veikkausta ja 44 lajia. Pikkukanadanhanhi, liitohaukka, kääpiöhuitti sekä vihertikka ovat tällä hetkellä suosituimmat veikkaukset uudeksi lajiksi Tringan alueelle.

Vastaukset jakautuivat seuraavasti

pikkukanadanhanhi
liitohaukka
kääpiöhuitti
vihertikka

lehmähaikara
kirjorastas
rubiinisatakieli
vaalekultarinta

karimetso
aavikkotylli
sirovarpushaukka
eskimosirri
rengasnokkalokki
lunni
tammitikka
tundrakirvinen
balkaninuunilintu

idänmehiläishaukka
amerikankurmitsa
ylänkötylli
kaspiantylli
suippopyrstökurppa
tundrasirri
amerikanvesipääsky
armenianlokki
nokisiipilokki
nokiliitäjä
vihermehiläissyöjä
alppivaris
japanintilhi
vuorikirvinen
ylänkökiuru
valkosiipikiuru
punarintarastas
siperianrastas
ruostepyrstö
nokitasku
silkkikerttunen
amurinuunilintu
balkaninsieppo
siperianlepinkäinen
pikkupajusirkku
tummajunkko
kirjokiivi

Kierros III – kesäkuu 2017

Kukaan ‘seuraava uusi lintulaji Tringan alueelle’ -veikkauksen toisella kierroksella mukana olleista ei veikannut keltajalkavikloa, joten nyt jatketaan kolmannelle kierrokselle. Aikaisemmille kierroksille osallistuneilla oli mahdollisuus vaihtaa lajia, mutta vain muutama teki vaihdon. Loput jatkavat vanhalla veikkauksella. Myös muutama uusi osallistuja liittyi mukaan veikkaukseen.

Seuraava uusi lintulaji Tringa alueelle -veikkauksen kolmannella kierroksella on näin ollen mukana 70 veikkausta ja 41 lajia. Pikkukanadanhanhi, liitohaukka, kääpiöhuitti sekä vaaleakultarinta ovat edelleen suosituimmat veikkaukset uudeksi lajiksi Tringan alueelle.

Vastaukset jakautuivat seuraavasti

pikkukanadanhanhi
liitohaukka
kääpiöhuitti
vaaleakultarinta

lehmähaikara
rengasnokkalokki
vihertikka
rubiinisatakieli

karimetso
lunni
sirovarpushaukka
aavikkotylli
eskimosirri
tammitikka
tundrakirvinen
kirjorastas
balkaninuunilintu

kirjokiivi
nokiliitäjä
idänmehiläishaukka
amerikankurmitsa
ylänkötylli
kaspiantylli
amerikanvesipääsky
suippopyrstökurppa
armenianlokki
vihermehiläissyöjä
ylänkökiuru
valkosiipikiuru
vuorikirvinen
alppivaris
japanintilhi
siperianrastas
punarintarastas
ruostepyrstö
nokitasku
silkkikerttunen
amurinuunilintu
balkaninsieppo
siperianlepinkäinen
pikkupajusirkku

Kierros II – marraskuu 2016

Syyskuussa käynnistynyt veikkaus seuraavasta uudesta lajista Tringan alueelle päättyi jo marraskuun alussa, kun Helsingin Seurasaaresta löytyi idänpikkusieppo. Kukaan kisan osallistujista ei ollut veikannut oikeaa lajia, joten kilpailua päätettiin jatkaa saman tien uudella kierroksella. Ensimmäiselle kierrokselle osallistuneilla oli mahdollisuus vaihtaa lajia, mutta vain muutama teki vaihdon. Loput jatkavat samalla veikkauksella. Myös muutama uusi osallistuja liittyi mukaan veikkaukseen.

Pikkukanadanhanhi, liitohaukka, kääpiöhuitti sekä vaaleakultarinta ovat suosituimmat veikkaukset seuraavaksi uudeksi lajiksi Tringan alueelle, näitä lajeja veikkasi jokaista neljä osallistujaa.

Vastaukset jakautuivat seuraavasti

pikkukanadanhanhi
liitohaukka
kääpiöhuitti
vaaleakultarinta

lehmähaikara
lunni
rengasnokkalokki
vihertikka
tammitikka

sirovarpushaukka
aavikkotylli
eskimosirri
tundrakirvinen
rubiinisatakieli
kirjorastas
balkaninuunilintu

kirjokiivi
nokiliitäjä
karimetso
idänmehiläishaukka
amerikankurmitsa
ylänkötylli
amerikanvesipääsky
suippopyrstökurppa
armenianlokki
vihermehiläissyöjä
ylänkökiuru
valkosiipikiuru
vuorikirvinen
japanintilhi
siperianrastas
punarintarastas
amurinuunilintu
ruskosieppo
balkaninsieppo
siperianlepinkäinen
pikkupajusirkku

Liitohaukka. © Lauri Mäenpää

Kierros I – syyskuu 2016

Vastauksia lähetettiin määräaikaan, eli syyskuun loppuun mennessä 54 kappaletta.

Liitohaukka on suosituin ehdokas seuraavaksi uudeksi lajiksi Tringan alueelle. Lajia ei ole vielä tavattu Suomessa, mutta esimerkiksi Ruosissa liitohaukka on havaittu ainakin kuusi kertaa, viimeisin havainto on tämän vuoden syyskuulta. Seuraavaksi eniten kannatusta saivat pikkukanadanhanhi sekä vaaleakultarinta – molemmat lajit on tavattu Suomessa, muttei vielä Tringan alueella. Nyt jännitetään, milloin seuraava uusi laji löytyy ja mikä se mahtaa olla. Lokakuu on tunnetusti hyvää rariaikaa, joten ei muuta kuin ulos ja retkelle!

Vastauksia annettiin seuraavasti (30.9. mennessä)

liitohaukka

pikkukanadanhanhi
vaaleakultarinta

lehmähaikara
lunni
rengasnokkalokki
tammitikka

kääpiöhuitti
aavikkotylli
eskimosirri
vihertikka
tundrakirvinen
rubiinisatakieli

nokiliitäjä
karimetso
idänmehiläishaukka
sirovarpushaukka
amerikankurmitsa
amerikanvesipääsky
suippopyrstökurppa
armenianlokki
vihermehiläissyöjä
ylänkökiuru
japanintilhi
kivikkosatakieli
siperianrastas
punarintarastas
amurinuunilintu
balkaninuunilintu
balkaninsieppo

Tringan alueella havaitut lintulajit

Tringan alueella on havaittu seuraavat 409 luonnonvaraista lajia
(kategoriat A-C). Listan on koonnut HV ja päivittänyt AiL, MKo ja JSn (viimeisin päivitys 03/2023).

Kategorioiden selitteet BirdLife Suomen Rariteettikomitean verkkosivuilla.

A, B, C -kategorioiden lajit
kyhmyjoutsen Cygnus olor A
pikkujoutsen Cygnus columbarius A
laulujoutsen Cygnus cygnus A
metsähanhi Anser fabalis A
lyhytnokkahanhi Anser brachyrhynchus A
tundrahanhi Anser albifrons A
kiljuhanhi Anser erythropus A
merihanhi Anser anser A
tiibetinhanhi Anser indicus C
kanadanhanhi Branta canadensis C
valkoposkihanhi Branta leucopsis A
sepelhanhi Branta bernicla A
punakaulahanhi Branta ruficollis A
ruostesorsa Tadorna ferruginea A
ristisorsa Tadorna tadorna A
mandariinisorsa Aix galerigulata C
haapana Anas penelope A
amerikanhaapana Anas americana A
harmaasorsa Anas strepera A
tavi Anas crecca A
amerikantavi Anas carolinensis A
sinisorsa Anas platyrhynchos A
jouhisorsa Anas acuta A
heinätavi Anas querquedula A
sinisiipitavi Anas discors A
lapasorsa Anas clypeata A
punapäänarsku Netta rufina A
punasotka Aythya ferina A
ruskosotka Aythya nyroca A
tukkasotka Aythya fulicula A
lapasotka Aythya marila A
amerikantukkasotka Aythya collaris A
haahka Somateria mollissima A
kyhmyhaahka Somateria spectabilis A
allihaahka Polysticta stelleri A
virta-alli Histrionicus histrionicus A
alli Clangula hyemalis A
mustalintu Melanitta nigra A
amerikanmustalintu Melanitta americana A
pilkkaniska Melanitta perspicillata A
pilkkasiipi Melanitta fusca A
kyhmypilkkasiipi Melanitta deglandi A
telkkä Bucephala clangula A
kuparisorsa Oxyura jamaicensis C
uivelo Mergellus albellus A
tukkakoskelo Mergus serrator A
isokoskelo Mergus merganser A
viiriäinen Coturnix coturnix A
pyy Tetrastes bonasia A
riekko Lagopus lagopus A
teeri Tetrao tetrix A
metso Tetrao urogallus A
peltopyy Perdix perdix A
fasaani Phasianus colchicus C
kaakkuri Gavia stellata A
kuikka Gavia arctica A
tundrakuikka Gavia pacifica A
amerikanjääkuikka Gavia immer A
jääkuikka Gavia adamsii A
pikku-uikku Tachybaptus ruficollis A
silkkiuikku Podiceps cristatus A
härkälintu Podiceps grisegena A
mustakurkku-uikku Podiceps auritus A
mustakaulauikku Podiceps nigricollis A
myrskylintu Fulmarus glacialis A
merikeiju Hydrobates pelagicus A
myrskykeiju Oceanodroma leucorrhoa A
suula Morus bassanus A
merimetso Phalacrocorax carbo A
pikkumerimetso Phalacrocorax pygmaeus A
pelikaani Pelecanus onocrotalus B
kaulushaikara Botaurus stellaris A
pikkuhaikaralaji Ixobrychus sp A
yöhaikara Nycticorax nycticorax A
rääkkähaikara Ardeola ralloides A
lehmähaikara Bubulcus ibis A
silkkihaikara Egretta garzetta A
jalohaikara Egretta alba A
harmaahaikara Ardea cinerea A
ruskohaikara Ardea purpurea A
mustahaikara Ciconia nigra A
kattohaikara Ciconia ciconia A
pronssi-iibis Plegadis falcinellus A
kapustahaikara Platalea leucorodia A
mehiläishaukka Pernis apivorus A
haarahaukka Milvus migrans A
isohaarahaukka Milvus milvus A
merikotka Haliaeetus albicilla A
pikkukorppikotka Neophron percnopterus A
hanhikorppikotka Gyps fulvus A
munkkikorppikotka Aegypius monachus A
käärmekotka Circaetus gallicus A
ruskosuohaukka Circus aeruginosus A
sinisuohaukka Circus cyaneus A
arosuohaukka Circus macrourus A
niittysuohaukka Circus pygarcus A
kanahaukka Accipiter gentilis A
varpushaukka Accipiter nisus A
hiirihaukka Buteo buteo A
arohiirihaukka Buteo rufinus A
piekana Buteo lagopus A
kiljukotka Aquila clanga A
pikkukiljukotka Aquila pomarina A
pikkukotka Aquila pennata A
maakotka Aquila chrysaetos A
arokotka Aquila nipalensis A
keisarikotka Aquila heliaca A
kalasääski Pandion haliaetus A
pikkutuulihaukka Falco naumanni A
tuulihaukka Falco tinnunculus A
punajalkahaukka Falco vespertinus A
ampuhaukka Falco columbarius A
nuolihaukka Falco subbuteo A
välimerenhaukka Falco eleonorae A
aavikkohaukka Falco cherrug A
tunturihaukka Falco rusticolus A
muuttohaukka Falco peregrinus A
luhtakana Rallus aquaticus A
luhtahuitti Porzana porzana A
pikkuhuitti Porzana parva A
ruisrääkkä Crex crex A
liejukana Gallinula chloropus A
nokikana Fulica atra A
kurki Grus grus A
hietakurki Grus canadensis A
neitokurki Grus virgo A
pikkutrappi Tetrax tetrax A
idänkaulustrappi Chlamydotis macqueenii B
isotrappi Otis tarda B
paksujalka Burhinus oedicnemus A
pitkäjalka Himantopus himantopus A
avosetti Recurvirostra avosetta A
meriharakka Haematopus ostralegus A
siperiankurmitsa Pluvialis fulva A
kapustarinta Pluvialis apricaria A
tundrakurmitsa Pluvialis squatarola A
arohyyppä Vanellus gregarius A
töyhtöhyyppä Vanellus vanellus A
pikkutylli Charadrius dubius A
tylli Charadrius hiaticula A
mustajalkatylli Charadrius alexandrinus A
keräkurmitsa Charadrius morinellus A
pikkukuovi Numenius phaeopus A
kuovi Numenius arquata A
mustapyrstökuiri Limosa limosa A
punakuiri Limosa lapponica A
karikukko Arenaria interpres A
isosirri Calidris canutus A
suokukko Calidris pugnax A
suippopyrstösirri Calidris acuminata A
jänkäsirriäinen Calidris falcinellus A
kuovisirri Calidris ferruginea A
lapinsirri Calidris temminckii A
pulmussirri Calidris alba A
suosirri Calidris alpina A
merisirri Calidris maritima A
pikkusirri Calidris minuta A
amerikansirri Calidris minutilla B
tundravikla Calidris subruficollis A
palsasirri Calidris melanotos A
vesipääsky Phalaropus lobatus A
isovesipääsky Phalaropus fulicarius A
rantakurvi Xenus cinereus A
rantasipi Actitis hypoleucos A
metsäviklo Tringa ochropus A
mustaviklo Tringa erythropus A
valkoviklo Tringa nebularia A
keltajalkaviklo Tringan flavipes A
lampiviklo Tringa stagnatilis A
liro Tringa glareola A
punajalkaviklo Tringa totanus A
jänkäkurppa Lymnocryptes minimus A
tundrakurppelo Limnodromus scolopaceus A
lehtokurppa Scolopax rusticola A
taivaanvuohi Gallinago gallinago A
heinäkurppa Gallinago media A
pääskykahlaaja Glareola pratincola A
aropääskykahlaaja Glareola nordmanni A
leveäpyrstökihu Stercorarius pomarinus A
merikihu Stercorarius parasiticus A
tunturikihu Stercorarius longicaudus A
isokihu Stercorarius skua A
lunni Fratercula arctica A
riskilä Cepphus grylle A
mustakurkkumurri Synthliboramphus antiquus A
ruokki Alca torda A
pikkuruokki Alle alle A
etelänkiisla Uria aalge A
pohjankiisla Uria lomvia A
pikkutiira Sternula albifrons A
hietatiira Gelochelidon nilotica A
räyskä Hydroprogne caspia A
valkoposkitiira Chlidonias hybridus A
mustatiira Chlidonias niger A
valkosiipitiira Chlidonias leucopterus A
riuttatiira Sterna sandvicensis A
kalatiira Sterna hirundo A
lapintiira Sterna paradisaea A
pikkulokki Hydrocoloeus minutus A
ruusulokki Rhodostethia rosea A
jäälokki Pagophila eburnea A
tiiralokki Xema sabini A
pikkukajava Rissa tridactyla A
naurulokki Larus ridibundus A
välimerenlokki Larus audouinii A
mustanmerenlokki Larus melanocephalus A
kalalokki Larus canus A
selkälokki Larus fuscus A
harmaalokki Larus argentatus A
aroharmaalokki Larus cachinnans A
etelänharmaalokki Larus michahellis A
ohotanlokki Larus schistisagus A
grönlanninlokki Larus glaucoides A
isolokki Larus hyperboreus A
merilokki Larus marinus A
arokyyhky Syrrhaptes paradoxus A
kesykyyhky Columba livia C
uuttukyyhky Columba oenas A
sepelkyyhky Columba palumbus A
turkinkyyhky Streptopelia decaocto A
turturikyyhky Streptopelia turtur A
idänturturikyyhky Streptopelia orientalis A
käki Cuculus canorus A
harakkakäki Clamator glandarius A
tornipöllö Tyto alba A
huuhkaja Bubo bubo A
tunturipöllö Bubo scandiacus A
hiiripöllö Surnia ulula A
varpuspöllö Glaucidium passerinum A
lehtopöllö Strix aluco A
viirupöllö Strix uralensis A
lapinpöllö Strix nebulosa A
sarvipöllö Asio otus A
suopöllö Asio flammeus A
helmipöllö Aegolius funereus A
kehrääjä Caprimulgus europaeus A
piikkipyrstökiitäjä Hirundapus caudacutus A
tervapääsky Apus apus A
vaaleakiitäjä Apus pallidus A
kuningaskalastaja Alcedo atthis A
mehiläissyöjä Merops apiaster A
sininärhi Coracias garrulus A
harjalintu Upupa epops A
käenpiika Jynx torquilla A
harmaapäätikka Picus canus A
palokärki Dryocopus martius A
käpytikka Dendrocopos major A
valkoselkätikka Dendrocopos leucotos A
pikkutikka Dendrocopos minor A
pohjantikka Picoides tridactylus A
arokiuru Melanocorypha calandra A
lyhytvarvaskiuru Calandrella brachydactyla A
pikkukiuru Calandrella rufescens A
töyhtökiuru Galerida cristata A
kangaskiuru Lullula arborea A
kiuru Alauda arvensis A
tunturikiuru Eremophila alpestris A
törmäpääsky Riparia riparia A
haarapääsky Hirundo rustica A
ruostepääsky Cecropis daurica A
räystäspääsky Delichon urbicum A
isokirvinen Anthus richardi A
mongoliankirvinen Anthus godlewskii A
nummikirvinen Anthus campestris A
taigakirvinen Anthus hodgsoni A
metsäkirvinen Anthus trivialis A
niittykirvinen Anthus pratensis A
lapinkirvinen Anthus cervinus A
luotokirvinen Anthus petrosus A
keltavästäräkki Motacilla flava A
sitruunavästäräkki Motacilla citreola A
virtavästäräkki Motacilla cinerea A
västäräkki Motacilla alba A
tilhi Bombycilla garrulus A
koskikara Cinclus cinclus A
peukaloinen Troglodytes troglodytes A
rautiainen Prunella modularis A
taigarautiainen Prunella montanella A
mustakurkkurautiainen Prunella atrocularis A
punarinta Erithacus rubecula A
satakieli Luscinia luscinia A
etelänsatakieli Luscinia megarhynchos A
sinirinta Luscinia svecica A
sinipyrstö Tarsiger cyanurus A
mustaleppälintu Phoenicurus ochruros A
leppälintu Phoenicurus phoenicurus A
pensastasku Saxicola rubetra A
mustapäätasku Saxicola rubicola A
sepeltasku Saxicola maurus A
arotasku Oenanthe isabellina A
kivitasku Oenanthe oenanthe A
nunnatasku Oenanthe pleschanka A
rusotasku Oenanthe hispanica A
aavikkotasku Oenanthe deserti A
sepelrastas Turdus torquatus A
mustarastas Turdus merula A
harmaakurkkurastas Turdus obscurus A
ruosterastas Turdus naumanni A
ruostesiipirastas Turdus eunomus A
mustakaularastas Turdus atrogularis A
räkättirastas Turdus pilaris A
laulurastas Turdus philomelos A
punakylkirastas Turdus iliacus A
kulorastas Turdus viscivorus A
viirusirkkalintu Locustella lanceolata A
pensassirkkalintu Locustella naevia A
viitasirkkalintu Locustella fluviatilis A
ruokosirkkalintu Locustella luscinioides A
sarakerttunen Acrocephalus paludicola A
ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus A
kenttäkerttunen Acrocephalus agricola A
viitakerttunen Acrocephalus dumetorum A
luhtakerttunen Acrocephalus palustris A
rytikerttunen Acrocephalus scirpaceus A
rastaskerttunen Acrocephalus arundinaceus A
pikkukultarinta Iduna caligata A
kultarinta Hippolais icterina A
rusorintakerttu Sylvia cantillans A
samettipääkerttu Sylvia melanocephala A
kääpiökerttu Sylvia nana A
kirjokerttu Sylvia nisoria A
hernekerttu Sylvia curruca A
pensaskerttu Sylvia communis A
lehtokerttu Sylvia borin A
mustapääkerttu Sylvia atricapilla A
idänuunilintu Phylloscopus trochiloides A
lapinuunilintu Phylloscopus borealis A
hippiäisuunilintu Phylloscopus proregulus A
taigauunilintu Phylloscopus inornatus A
ruskouunilintu Phylloscopus fuscatus A
siperianuunilintu Phyllsocopus schwarzi A
kashmirinuunilintu Phyllsocopus humei A
vuoriuunilintu Phylloscopus bonelli A
sirittäjä Phylloscopus sibilatrix A
tiltaltti Phylloscopus collybita A
pajulintu Phylloscopus trochilus A
hippiäinen Regulus regulus A
tulipäähippiäinen Regulus ignicapilla A
harmaasieppo Muscicapa striata A
pikkusieppo Ficedula parva A
idänpikkusieppo Ficedula albicilla A
sepelsieppo Ficedula albicollis A
kirjosieppo Ficedula hypoleuca A
viiksitimali Panurus biarmicus A
pyrstötiainen Aegithalos caudatus A
valkopäätiainen Cyanistes cyanus A
sinitiainen Cyanistes caeruleus A
talitiainen Parus major A
kuusitiainen Periparus ater A
töyhtötiainen Lophophanes cristatus A
hömötiainen Poecile montanus A
viitatiainen Poecile palustris A
lapintiainen Poecile cinctus A
pähkinänakkeli Sitta europaea A
puukiipijä Certhia familiaris A
pussitiainen Remiz pendulinus A
kuhankeittäjä Oriolus oriolus A
siperianlepinkäinen Lanius cristatus A
punapyrstölepinkäinen Lanius isabellinus A
pikkulepinkäinen Lanius collurio A
mustaotsalepinkäinen Lanius minor A
isolepinkäinen Lanius excubitor A
punapäälepinkäinen Lanius senator A
närhi Garrulus glandarius A
kuukkeli Perisoreus infaustus A
harakka Pica pica A
pähkinähakki Nucifraga caryocatactes A
naakka Corvus monedula A
mustavaris Corvus frugilegus A
varis Corvus corone A
korppi Corvus corax A
kottarainen Sturnus vulgaris A
punakottarainen Pastor roseus A
varpunen Passer domesticus A
pikkuvarpunen Passer montanus A
pensasvarpunen Passer hispaniolensis A
peippo Fringilla coelebs A
järripeippo Fringilla montifringilla A
keltahemppo Serinus serinus A
sitruunahemppo Serinus citrinella A
viherpeippo Carduelis chloris A
tikli Carduelis carduelis A
vihervarpunen Carduelis spinus A
hemppo Carduelis cannabina A
vuorihemppo Carduelis flavirostris A
urpiainen Carduelis flammea A
tundraurpiainen Carduelis hornemanni A
kirjosiipikäpylintu Loxia leucoptera A
pikkukäpylintu Loxia curvirostra A
isokäpylintu Loxia pytyopsittacus A
aavikkotulkku Bucanetes githagineus A
punavarpunen Carpodacus erythrinus A
taviokuurna Pinicola enucleator A
punatulkku Pyrrhula pyrrhula A
nokkavarpunen Coccothraustes coccothraustes A
valkokurkkusirkku Zonotrichia albicollis A
lapinsirkku Calcarius lapponicus A
pulmunen Plectrophenax nivalis A
mäntysirkku Emberiza leucocephalos A
keltasirkku Emberiza citrinella A
peltosirkku Emberiza hortulana A
pohjansirkku Emberiza rustica A
pikkusirkku Emberiza pusilla A
kultasirkku Emberiza aureola A
pajusirkku Emberiza schoeniclus A
pikkupajusirkku Emberiza pallasi A
mustapääsirkku Emberiza melanocephala A
ruskopääsirkku Emberiza bruniceps A
harmaasirkku Emberiza calandra A
D-kategorian lajit
flamingo Phoenicopterus roseus D
sirppisorsa Anas falcata D
harjakoskelo Mergus cucullatus D
E-kategorian lajit
mustajoutsen Cygnus atratus E
lumihanhi Anser caerulescens E
morsiosorsa Aix sponsa E
patagonianhaapana Anas sibilatrix E
punatavi Anas cyanoptera E
chilenflamingo Phoenicopterus chilensis E
pikkuflamingo Phoenicopterus minor E
pyrstötulkku Uragus sibiricus E
kultatöyhtösirkku Emberiza elegans E
Kirjoita jotakin