Kilpailu – Mikä on seuraava uusi lintulaji Tringan alueelle?

Siperianlepinkäinen Viikin Purolahdella © Otso Häärä

Kierros VII – marraskuu 2021

Marraskuussa 2019 käynnistynyt Mikä on seuraava uusi lintulaji Tringan alueelle? -veikkauksen kuudes kierros päättyi lokakuussa Helsingin Viikistä löydetyn Suomen toisen siperianlepinkäisen myötä. Kun BirdLife Suomen rariteettikomitea on käsitellyt havainnon, siitä tulee 406. Tringan alueella luonnonvaraisena tavattu lintulaji. Ainoastaan yksi osallistuja, Jarkko Santaharju, veikkasi lajin oikein – onnittelut Jarkolle!

Nyt käynnissä on uusi kisa, jo seitsemäs laatuaan. Mukana on tällä kertaa 55 veikkausta yhteensä 35 lajista. Eniten veikatut lajit ovat suohyyppä, tammitikka ja siperianrastas.

Vastaukset jakautuvat seuraavasti

suohyyppä
tammitikka
siperianrastas

kääpiöhuitti
vihertikka

pikkukanadanhanhi
aavikkotylli
rengasnokkalokki
lunni
kyläpöllönen
nokitasku
vaaleakultarinta

pikkumerimetso
karimetso
partakorppikotka
liitohaukka
lumikurki
ylänkötylli
amerikankurmitsa
siperiansirri
suippopyrstökurppa
preeriakahlaaja
mustapäälokki
preerianaurulokki
minervanpöllö
alppikiitäjä
ylänkökiuru
kalliopääsky
rubiinisatakieli
kirjorastas
sarasirkkalintu
aavikkokultarinta
balkaninuunilintu
pensassirkku
harmaapääsirkku

Säännöt

  • Jokainen osallistuja voi veikata vain yhtä lajia.
  • Vastaukseksi hyväksytään suomen-, ruotsin-, englannin- tai latinankieliset lajinimet. Kilpailu koskee vain luonnonvaraisiksi tulkittavia lajeja. Tringan alueella tarkoitetaan tässä kilpailussa Tringan toimialuetta.
  • Kilpailu päättyy, kun Tringan alueella havaitaan seuraava uusi lintulaji. Ennen kilpailun alkua tehtyjä havaintoja, ns. nojatuolipinnoja, ei lasketa (nojatuolipinna = jo aikaisemmin tehty havainto tulkitaan uudeksi lajiksi myöhemmin esim. splittauksen tai havainnon uuden käsittelyn johdosta).
  • Jos seuraava uusi laji Tringan alueelle löytyy ennen veikkausajan päättymistä, voittaja arvotaan ennen linnun löytymishetkeä oikein vastanneiden kesken. Jos havainnon varmuudesta on epäselvyyttä, kisan voittaja julistetaan vasta RK:n hyväksyttyä havainnon.
  • Jos oikeita vastauksia on useita, palkinnon saaja arvotaan kaikkien oikeaa lajia veikanneiden kesken. Jos oikeaa vastausta ei löydy, palkintoa ei jaeta.

Tringan alueella havaittujen lajien lista löytyy tästä.

Kierros VI – marraskuu 2019

Kesäkuussa 2019 käynnistynyt Mikä on seuraava uusi lintulaji Tringan alueelle? -veikkauksen viides kierros päättyi lokakuussa, kun Mäntsälästä löytyi Apuksen alueen ja samalla Tringan toimialueen ensimmäinen lehmähaikara. Jos BirdLife Suomen rariteettikomitea hyväksyy havainnon, siitä tulee 403. Tringan alueella luonnonvaraisena tavattu lintulaji.

Sari Hartonen veikkasi 57 osallistujan joukosta ainoana lehmähaikaraa. Onnittelut Sarille veikkauksen voitosta!

Nyt kisa on edennyt jo kuudennelle kierrokselle. Tällä kierroksella on mukana 60 veikkausta 33 lajista. Vahvin kandidaatti seuraavaksi uudeksi lajiksi Tringan alueelle on veikkausten mukaan tällä kertaa vuorikirvinen. Seuraavaksi eniten on veikattu lunnia ja vihertikkaa.

Lehmähaika © Jari Laitasalo

Vastaukset jakautuvat seuraavasti

vuorikirvinen

lunni
vihertikka

tammitikka

karimetso
liitohaukka
kääpiöhuitti
amerikanvesipääsky
mustapäälokki
rengasnokkalokki
vihermehiläissyöjä
kirjorastas
silkkikerttunen
vaaleakultarinta
pensassirkku

pikkulapasotka
amurinhaukka
ylänkötylli
aavikkotylli
kaspiantylli
siperiansirri
kuusilokki
nokisiipilokki
kyläpöllönen
ylänkökiuru
valkosiipikiuru
aasiankeltavästäräkki*
nokitasku
rotkorakkeli
siperianrastas
balkaninuunilintu
siperianlepinkäinen
valko-otsalepinkäinen

pikkupajusirkku (Emberiza pallasi) © Nico Niemenmaa

Kierros V – toukokuu 2019

Syyskuussa 2017 käynnistynyt Mikä on seuraava uusi lintulaji Tringan alueelle? -veikkauksen neljäs kierros päättyi toukokuussa, kun Kirkkonummen Rönnskäriltä löytyi maallemme uusi laji, pikkupajusirkku. Pikkupajusirkku on 402. Tringan alueella luonnonvaraisena tavattu lintulaji.
Alunperin syyskuussa 2016 käynnistyneen veikkauksen kolmella ensimmäisellä kierroksella kukaan osallistujista ei onnistunut veikkaamaan oikeaa lajia, mutta kisan neljännellä kierroksella löytyi viimein oikea vastaus: Taavi Sulander veikkasi 73 osallistujan joukosta ainoana pikkupajusirkkua. Onnittelut Taaville veikkauksen voitosta!

Viidennellä kierroksella on nyt mukana 57 veikkausta. Eniten kannatusta seuraavaksi uudeksi lajiksi Tringan alueelle sai kääpiöhuitti, jota ehdotti viisi osallistujaa. Seuraavaksi eniten veikattiin mustapäälokkia ja tammitikkaa. Vastaukset jakautuivat melko mukavasti, veikkauksessa on mukana yhteensä 36 lajia, joista peräti 13 olisi myös maallemme uusia lajeja.

Vastaukset jakautuivat seuraavasti

kääpiöhuitti

mustapäälokki
tammitikka

rengasnokkalokki
kyläpöllönen
vaaleakultarinta

silmälasihaahka
liitohaukka
kaspiantylli
lunni
valkosiipikiuru

pikkumerimetso
lehmähaikara
keltapäähaukka
amerikankurmitsa
ylänkötylli
aavikkotylli
preeriakahlaaja
pitkäkoipisirri
eskimosirri
valkoperäsirri
amerikanvesipääsky
preerianaurulokki
minervanpöllö
vihermehiläissyöjä
tundrakirvinen
vuorikirvinen
nokitasku
kirjorastas
siperianrastas
silkkikerttunen
osmankäämikerttunen
ruskosieppo
siperianlepinkäinen
ruostekurkkusirkku
pensassirkku

Kierros IV – syyskuu 2017

‘Seuraava uusi lintulaji Tringan alueelle’ -veikkauksen kolmas kierros päättyi elokuun lopulla, kun Espoon Laajalahdella havaittiin Suomen toinen ja Tringan alueen ensimmäinen välimerenhaukka. Veikkauksen kolmannellakaan kierroksella ei löytynyt oikeaa vastausta, joten nyt siirryttiin jo neljännelle kierrokselle. Suurin osa osallistujista piti edellisen kierroksen veikkauksensa, mutta muutama vaihtoi lajia. Lisäksi muutama uusi osallistuja liittyi mukaan. Vastausaikaa oli 30.9. asti.

Neljännellä kierroksella on nyt mukana 73 veikkausta ja 44 lajia. Pikkukanadanhanhi, liitohaukka, kääpiöhuitti sekä vihertikka ovat tällä hetkellä suosituimmat veikkaukset uudeksi lajiksi Tringan alueelle.

Vastaukset jakautuivat seuraavasti

pikkukanadanhanhi
liitohaukka
kääpiöhuitti
vihertikka

lehmähaikara
kirjorastas
rubiinisatakieli
vaalekultarinta

karimetso
aavikkotylli
sirovarpushaukka
eskimosirri
rengasnokkalokki
lunni
tammitikka
tundrakirvinen
balkaninuunilintu

idänmehiläishaukka
amerikankurmitsa
ylänkötylli
kaspiantylli
suippopyrstökurppa
tundrasirri
amerikanvesipääsky
armenianlokki
nokisiipilokki
nokiliitäjä
vihermehiläissyöjä
alppivaris
japanintilhi
vuorikirvinen
ylänkökiuru
valkosiipikiuru
punarintarastas
siperianrastas
ruostepyrstö
nokitasku
silkkikerttunen
amurinuunilintu
balkaninsieppo
siperianlepinkäinen
pikkupajusirkku
tummajunkko
kirjokiivi

Kierros III – kesäkuu 2017

Kukaan ‘seuraava uusi lintulaji Tringan alueelle’ -veikkauksen toisella kierroksella mukana olleista ei veikannut keltajalkavikloa, joten nyt jatketaan kolmannelle kierrokselle. Aikaisemmille kierroksille osallistuneilla oli mahdollisuus vaihtaa lajia, mutta vain muutama teki vaihdon. Loput jatkavat vanhalla veikkauksella. Myös muutama uusi osallistuja liittyi mukaan veikkaukseen.

Seuraava uusi lintulaji Tringa alueelle -veikkauksen kolmannella kierroksella on näin ollen mukana 70 veikkausta ja 41 lajia. Pikkukanadanhanhi, liitohaukka, kääpiöhuitti sekä vaaleakultarinta ovat edelleen suosituimmat veikkaukset uudeksi lajiksi Tringan alueelle.

Vastaukset jakautuivat seuraavasti

pikkukanadanhanhi
liitohaukka
kääpiöhuitti
vaaleakultarinta

lehmähaikara
rengasnokkalokki
vihertikka
rubiinisatakieli

karimetso
lunni
sirovarpushaukka
aavikkotylli
eskimosirri
tammitikka
tundrakirvinen
kirjorastas
balkaninuunilintu

kirjokiivi
nokiliitäjä
idänmehiläishaukka
amerikankurmitsa
ylänkötylli
kaspiantylli
amerikanvesipääsky
suippopyrstökurppa
armenianlokki
vihermehiläissyöjä
ylänkökiuru
valkosiipikiuru
vuorikirvinen
alppivaris
japanintilhi
siperianrastas
punarintarastas
ruostepyrstö
nokitasku
silkkikerttunen
amurinuunilintu
balkaninsieppo
siperianlepinkäinen
pikkupajusirkku

Kierros II – marraskuu 2016

Syyskuussa käynnistynyt veikkaus seuraavasta uudesta lajista Tringan alueelle päättyi jo marraskuun alussa, kun Helsingin Seurasaaresta löytyi idänpikkusieppo. Kukaan kisan osallistujista ei ollut veikannut oikeaa lajia, joten kilpailua päätettiin jatkaa saman tien uudella kierroksella. Ensimmäiselle kierrokselle osallistuneilla oli mahdollisuus vaihtaa lajia, mutta vain muutama teki vaihdon. Loput jatkavat samalla veikkauksella. Myös muutama uusi osallistuja liittyi mukaan veikkaukseen.

Pikkukanadanhanhi, liitohaukka, kääpiöhuitti sekä vaaleakultarinta ovat suosituimmat veikkaukset seuraavaksi uudeksi lajiksi Tringan alueelle, näitä lajeja veikkasi jokaista neljä osallistujaa.

Vastaukset jakautuivat seuraavasti

pikkukanadanhanhi
liitohaukka
kääpiöhuitti
vaaleakultarinta

lehmähaikara
lunni
rengasnokkalokki
vihertikka
tammitikka

sirovarpushaukka
aavikkotylli
eskimosirri
tundrakirvinen
rubiinisatakieli
kirjorastas
balkaninuunilintu

kirjokiivi
nokiliitäjä
karimetso
idänmehiläishaukka
amerikankurmitsa
ylänkötylli
amerikanvesipääsky
suippopyrstökurppa
armenianlokki
vihermehiläissyöjä
ylänkökiuru
valkosiipikiuru
vuorikirvinen
japanintilhi
siperianrastas
punarintarastas
amurinuunilintu
ruskosieppo
balkaninsieppo
siperianlepinkäinen
pikkupajusirkku

Liitohaukka. © Lauri Mäenpää

Kierros I – syyskuu 2016

Vastauksia lähetettiin määräaikaan, eli syyskuun loppuun mennessä 54 kappaletta.

Liitohaukka on suosituin ehdokas seuraavaksi uudeksi lajiksi Tringan alueelle. Lajia ei ole vielä tavattu Suomessa, mutta esimerkiksi Ruosissa liitohaukka on havaittu ainakin kuusi kertaa, viimeisin havainto on tämän vuoden syyskuulta. Seuraavaksi eniten kannatusta saivat pikkukanadanhanhi sekä vaaleakultarinta – molemmat lajit on tavattu Suomessa, muttei vielä Tringan alueella. Nyt jännitetään, milloin seuraava uusi laji löytyy ja mikä se mahtaa olla. Lokakuu on tunnetusti hyvää rariaikaa, joten ei muuta kuin ulos ja retkelle!

Vastauksia annettiin seuraavasti (30.9. mennessä)

liitohaukka

pikkukanadanhanhi
vaaleakultarinta

lehmähaikara
lunni
rengasnokkalokki
tammitikka

kääpiöhuitti
aavikkotylli
eskimosirri
vihertikka
tundrakirvinen
rubiinisatakieli

nokiliitäjä
karimetso
idänmehiläishaukka
sirovarpushaukka
amerikankurmitsa
amerikanvesipääsky
suippopyrstökurppa
armenianlokki
vihermehiläissyöjä
ylänkökiuru
japanintilhi
kivikkosatakieli
siperianrastas
punarintarastas
amurinuunilintu
balkaninuunilintu
balkaninsieppo

Tringan alueella havaitut lintulajit

Tringan alueella on havaittu seuraavat 410 luonnonvaraista lajia
(kategoriat A-C). Listan on koonnut HV ja päivittänyt AiL, MKo ja JSn (viimeisin päivitys 03/2024).

Kategorioiden selitteet BirdLife Suomen Rariteettikomitean verkkosivuilla.

A, B, C -kategorioiden lajit  
   
kyhmyjoutsenCygnus olorA
pikkujoutsenCygnus columbariusA
laulujoutsenCygnus cygnusA
metsähanhiAnser fabalisA
lyhytnokkahanhiAnser brachyrhynchusA
tundrahanhiAnser albifronsA
kiljuhanhiAnser erythropusA
merihanhiAnser anserA
tiibetinhanhiAnser indicusC
kanadanhanhiBranta canadensisC
valkoposkihanhiBranta leucopsisA
sepelhanhiBranta berniclaA
punakaulahanhiBranta ruficollisA
ruostesorsaTadorna ferrugineaA
ristisorsaTadorna tadornaA
mandariinisorsaAix galerigulataC
haapanaAnas penelopeA
amerikanhaapanaAnas americanaA
harmaasorsaAnas streperaA
taviAnas creccaA
amerikantaviAnas carolinensisA
sinisorsaAnas platyrhynchosA
jouhisorsaAnas acutaA
heinätaviAnas querquedulaA
sinisiipitaviAnas discorsA
lapasorsaAnas clypeataA
punapäänarskuNetta rufinaA
punasotkaAythya ferinaA
ruskosotkaAythya nyrocaA
tukkasotkaAythya fuliculaA
lapasotkaAythya marilaA
amerikantukkasotkaAythya collarisA
haahkaSomateria mollissimaA
kyhmyhaahkaSomateria spectabilisA
allihaahkaPolysticta stelleriA
virta-alliHistrionicus histrionicusA
alliClangula hyemalisA
mustalintuMelanitta nigraA
amerikanmustalintuMelanitta americanaA
pilkkaniskaMelanitta perspicillataA
pilkkasiipiMelanitta fuscaA
kyhmypilkkasiipiMelanitta deglandiA
telkkäBucephala clangulaA
kuparisorsaOxyura jamaicensisC
uiveloMergellus albellusA
tukkakoskeloMergus serratorA
isokoskeloMergus merganserA
viiriäinenCoturnix coturnixA
pyyTetrastes bonasiaA
riekkoLagopus lagopusA
teeriTetrao tetrixA
metsoTetrao urogallusA
peltopyyPerdix perdixA
fasaaniPhasianus colchicusC
kaakkuriGavia stellataA
kuikkaGavia arcticaA
tundrakuikkaGavia pacificaA
amerikanjääkuikkaGavia immerA
jääkuikkaGavia adamsiiA
pikku-uikkuTachybaptus ruficollisA
silkkiuikkuPodiceps cristatusA
härkälintuPodiceps grisegenaA
mustakurkku-uikkuPodiceps auritusA
mustakaulauikkuPodiceps nigricollisA
myrskylintuFulmarus glacialisA
merikeijuHydrobates pelagicusA
myrskykeijuOceanodroma leucorrhoaA
ruskosuulaSula leucogasterA
suulaMorus bassanusA
merimetsoPhalacrocorax carboA
pikkumerimetsoPhalacrocorax pygmaeusA
pelikaaniPelecanus onocrotalusB
kaulushaikaraBotaurus stellarisA
pikkuhaikaralajiIxobrychus spA
yöhaikaraNycticorax nycticoraxA
rääkkähaikaraArdeola ralloidesA
lehmähaikaraBubulcus ibisA
silkkihaikaraEgretta garzettaA
jalohaikaraEgretta albaA
harmaahaikaraArdea cinereaA
ruskohaikaraArdea purpureaA
mustahaikaraCiconia nigraA
kattohaikaraCiconia ciconiaA
pronssi-iibisPlegadis falcinellusA
kapustahaikaraPlatalea leucorodiaA
mehiläishaukkaPernis apivorusA
haarahaukkaMilvus migransA
isohaarahaukkaMilvus milvusA
merikotkaHaliaeetus albicillaA
pikkukorppikotkaNeophron percnopterusA
hanhikorppikotkaGyps fulvusA
munkkikorppikotkaAegypius monachusA
käärmekotkaCircaetus gallicusA
ruskosuohaukkaCircus aeruginosusA
sinisuohaukkaCircus cyaneusA
arosuohaukkaCircus macrourusA
niittysuohaukkaCircus pygarcusA
kanahaukkaAccipiter gentilisA
varpushaukkaAccipiter nisusA
hiirihaukkaButeo buteoA
arohiirihaukkaButeo rufinusA
piekanaButeo lagopusA
kiljukotkaAquila clangaA
pikkukiljukotkaAquila pomarinaA
pikkukotkaAquila pennataA
maakotkaAquila chrysaetosA
arokotkaAquila nipalensisA
keisarikotkaAquila heliacaA
kalasääskiPandion haliaetusA
pikkutuulihaukkaFalco naumanniA
tuulihaukkaFalco tinnunculusA
punajalkahaukkaFalco vespertinusA
ampuhaukkaFalco columbariusA
nuolihaukkaFalco subbuteoA
välimerenhaukkaFalco eleonoraeA
aavikkohaukkaFalco cherrugA
tunturihaukkaFalco rusticolusA
muuttohaukkaFalco peregrinusA
luhtakanaRallus aquaticusA
luhtahuittiPorzana porzanaA
pikkuhuittiPorzana parvaA
ruisrääkkäCrex crexA
liejukanaGallinula chloropusA
nokikanaFulica atraA
kurkiGrus grusA
hietakurkiGrus canadensisA
neitokurkiGrus virgoA
pikkutrappiTetrax tetraxA
idänkaulustrappiChlamydotis macqueeniiB
isotrappiOtis tardaB
paksujalkaBurhinus oedicnemusA
pitkäjalkaHimantopus himantopusA
avosettiRecurvirostra avosettaA
meriharakkaHaematopus ostralegusA
siperiankurmitsaPluvialis fulvaA
kapustarintaPluvialis apricariaA
tundrakurmitsaPluvialis squatarolaA
arohyyppäVanellus gregariusA
töyhtöhyyppäVanellus vanellusA
pikkutylliCharadrius dubiusA
tylliCharadrius hiaticulaA
mustajalkatylliCharadrius alexandrinusA
keräkurmitsaCharadrius morinellusA
pikkukuoviNumenius phaeopusA
kuoviNumenius arquataA
mustapyrstökuiriLimosa limosaA
punakuiriLimosa lapponicaA
karikukkoArenaria interpresA
isosirriCalidris canutusA
suokukkoCalidris pugnaxA
suippopyrstösirriCalidris acuminataA
jänkäsirriäinenCalidris falcinellusA
kuovisirriCalidris ferrugineaA
lapinsirriCalidris temminckiiA
pulmussirriCalidris albaA
suosirriCalidris alpinaA
merisirriCalidris maritimaA
pikkusirriCalidris minutaA
amerikansirriCalidris minutillaB
tundraviklaCalidris subruficollisA
palsasirriCalidris melanotosA
vesipääskyPhalaropus lobatusA
isovesipääskyPhalaropus fulicariusA
rantakurviXenus cinereusA
rantasipiActitis hypoleucosA
metsävikloTringa ochropusA
mustavikloTringa erythropusA
valkovikloTringa nebulariaA
keltajalkavikloTringan flavipesA
lampivikloTringa stagnatilisA
liroTringa glareolaA
punajalkavikloTringa totanusA
jänkäkurppaLymnocryptes minimusA
tundrakurppeloLimnodromus scolopaceusA
lehtokurppaScolopax rusticolaA
taivaanvuohiGallinago gallinagoA
heinäkurppaGallinago mediaA
pääskykahlaajaGlareola pratincolaA
aropääskykahlaajaGlareola nordmanniA
leveäpyrstökihuStercorarius pomarinusA
merikihuStercorarius parasiticusA
tunturikihuStercorarius longicaudusA
isokihuStercorarius skuaA
lunniFratercula arcticaA
riskiläCepphus grylleA
mustakurkkumurriSynthliboramphus antiquusA
ruokkiAlca tordaA
pikkuruokkiAlle alleA
etelänkiislaUria aalgeA
pohjankiislaUria lomviaA
pikkutiiraSternula albifronsA
hietatiiraGelochelidon niloticaA
räyskäHydroprogne caspiaA
valkoposkitiiraChlidonias hybridusA
mustatiiraChlidonias nigerA
valkosiipitiiraChlidonias leucopterusA
riuttatiiraSterna sandvicensisA
kalatiiraSterna hirundoA
lapintiiraSterna paradisaeaA
pikkulokkiHydrocoloeus minutusA
ruusulokkiRhodostethia roseaA
jäälokkiPagophila eburneaA
tiiralokkiXema sabiniA
pikkukajavaRissa tridactylaA
naurulokkiLarus ridibundusA
välimerenlokkiLarus audouiniiA
mustanmerenlokkiLarus melanocephalusA
kalalokkiLarus canusA
selkälokkiLarus fuscusA
harmaalokkiLarus argentatusA
aroharmaalokkiLarus cachinnansA
etelänharmaalokkiLarus michahellisA
ohotanlokkiLarus schistisagusA
grönlanninlokkiLarus glaucoidesA
isolokkiLarus hyperboreusA
merilokkiLarus marinusA
arokyyhkySyrrhaptes paradoxusA
kesykyyhkyColumba liviaC
uuttukyyhkyColumba oenasA
sepelkyyhkyColumba palumbusA
turkinkyyhkyStreptopelia decaoctoA
turturikyyhkyStreptopelia turturA
idänturturikyyhkyStreptopelia orientalisA
käkiCuculus canorusA
harakkakäkiClamator glandariusA
tornipöllöTyto albaA
huuhkajaBubo buboA
tunturipöllöBubo scandiacusA
hiiripöllöSurnia ululaA
varpuspöllöGlaucidium passerinumA
lehtopöllöStrix alucoA
viirupöllöStrix uralensisA
lapinpöllöStrix nebulosaA
sarvipöllöAsio otusA
suopöllöAsio flammeusA
helmipöllöAegolius funereusA
kehrääjäCaprimulgus europaeusA
piikkipyrstökiitäjäHirundapus caudacutusA
tervapääskyApus apusA
vaaleakiitäjäApus pallidusA
kuningaskalastajaAlcedo atthisA
mehiläissyöjäMerops apiasterA
sininärhiCoracias garrulusA
harjalintuUpupa epopsA
käenpiikaJynx torquillaA
harmaapäätikkaPicus canusA
palokärkiDryocopus martiusA
käpytikkaDendrocopos majorA
valkoselkätikkaDendrocopos leucotosA
pikkutikkaDendrocopos minorA
pohjantikkaPicoides tridactylusA
arokiuruMelanocorypha calandraA
lyhytvarvaskiuruCalandrella brachydactylaA
pikkukiuruCalandrella rufescensA
töyhtökiuruGalerida cristataA
kangaskiuruLullula arboreaA
kiuruAlauda arvensisA
tunturikiuruEremophila alpestrisA
törmäpääskyRiparia ripariaA
haarapääskyHirundo rusticaA
ruostepääskyCecropis dauricaA
räystäspääskyDelichon urbicumA
isokirvinenAnthus richardiA
mongoliankirvinenAnthus godlewskiiA
nummikirvinenAnthus campestrisA
taigakirvinenAnthus hodgsoniA
metsäkirvinenAnthus trivialisA
niittykirvinenAnthus pratensisA
lapinkirvinenAnthus cervinusA
luotokirvinenAnthus petrosusA
keltavästäräkkiMotacilla flavaA
sitruunavästäräkkiMotacilla citreolaA
virtavästäräkkiMotacilla cinereaA
västäräkkiMotacilla albaA
tilhiBombycilla garrulusA
koskikaraCinclus cinclusA
peukaloinenTroglodytes troglodytesA
rautiainenPrunella modularisA
taigarautiainenPrunella montanellaA
mustakurkkurautiainenPrunella atrocularisA
punarintaErithacus rubeculaA
satakieliLuscinia lusciniaA
etelänsatakieliLuscinia megarhynchosA
sinirintaLuscinia svecicaA
sinipyrstöTarsiger cyanurusA
mustaleppälintuPhoenicurus ochrurosA
leppälintuPhoenicurus phoenicurusA
pensastaskuSaxicola rubetraA
mustapäätaskuSaxicola rubicolaA
sepeltaskuSaxicola maurusA
arotaskuOenanthe isabellinaA
kivitaskuOenanthe oenantheA
nunnataskuOenanthe pleschankaA
rusotaskuOenanthe hispanicaA
aavikkotaskuOenanthe desertiA
sepelrastasTurdus torquatusA
mustarastasTurdus merulaA
harmaakurkkurastasTurdus obscurusA
ruosterastasTurdus naumanniA
ruostesiipirastasTurdus eunomusA
mustakaularastasTurdus atrogularisA
räkättirastasTurdus pilarisA
laulurastasTurdus philomelosA
punakylkirastasTurdus iliacusA
kulorastasTurdus viscivorusA
viirusirkkalintuLocustella lanceolataA
pensassirkkalintuLocustella naeviaA
viitasirkkalintuLocustella fluviatilisA
ruokosirkkalintuLocustella luscinioidesA
sarakerttunenAcrocephalus paludicolaA
ruokokerttunenAcrocephalus schoenobaenusA
kenttäkerttunenAcrocephalus agricolaA
viitakerttunenAcrocephalus dumetorumA
luhtakerttunenAcrocephalus palustrisA
rytikerttunenAcrocephalus scirpaceusA
rastaskerttunenAcrocephalus arundinaceusA
pikkukultarintaIduna caligataA
kultarintaHippolais icterinaA
rusorintakerttuSylvia cantillansA
samettipääkerttuSylvia melanocephalaA
kääpiökerttuSylvia nanaA
kirjokerttuSylvia nisoriaA
hernekerttuSylvia currucaA
pensaskerttuSylvia communisA
lehtokerttuSylvia borinA
mustapääkerttuSylvia atricapillaA
idänuunilintuPhylloscopus trochiloidesA
lapinuunilintuPhylloscopus borealisA
hippiäisuunilintuPhylloscopus proregulusA
taigauunilintuPhylloscopus inornatusA
ruskouunilintuPhylloscopus fuscatusA
siperianuunilintuPhyllsocopus schwarziA
kashmirinuunilintuPhyllsocopus humeiA
vuoriuunilintuPhylloscopus bonelliA
sirittäjäPhylloscopus sibilatrixA
tiltalttiPhylloscopus collybitaA
pajulintuPhylloscopus trochilusA
hippiäinenRegulus regulusA
tulipäähippiäinenRegulus ignicapillaA
harmaasieppoMuscicapa striataA
pikkusieppoFicedula parvaA
idänpikkusieppoFicedula albicillaA
sepelsieppoFicedula albicollisA
kirjosieppoFicedula hypoleucaA
viiksitimaliPanurus biarmicusA
pyrstötiainenAegithalos caudatusA
valkopäätiainenCyanistes cyanusA
sinitiainenCyanistes caeruleusA
talitiainenParus majorA
kuusitiainenPeriparus aterA
töyhtötiainenLophophanes cristatusA
hömötiainenPoecile montanusA
viitatiainenPoecile palustrisA
lapintiainenPoecile cinctusA
pähkinänakkeliSitta europaeaA
puukiipijäCerthia familiarisA
pussitiainenRemiz pendulinusA
kuhankeittäjäOriolus oriolusA
siperianlepinkäinenLanius cristatusA
punapyrstölepinkäinenLanius isabellinusA
pikkulepinkäinenLanius collurioA
mustaotsalepinkäinenLanius minorA
isolepinkäinenLanius excubitorA
punapäälepinkäinenLanius senatorA
närhiGarrulus glandariusA
kuukkeliPerisoreus infaustusA
harakkaPica picaA
pähkinähakkiNucifraga caryocatactesA
naakkaCorvus monedulaA
mustavarisCorvus frugilegusA
varisCorvus coroneA
korppiCorvus coraxA
kottarainenSturnus vulgarisA
punakottarainenPastor roseusA
varpunenPasser domesticusA
pikkuvarpunenPasser montanusA
pensasvarpunenPasser hispaniolensisA
peippoFringilla coelebsA
järripeippoFringilla montifringillaA
keltahemppoSerinus serinusA
sitruunahemppoSerinus citrinellaA
viherpeippoCarduelis chlorisA
tikliCarduelis carduelisA
vihervarpunenCarduelis spinusA
hemppoCarduelis cannabinaA
vuorihemppoCarduelis flavirostrisA
urpiainenCarduelis flammeaA
tundraurpiainenCarduelis hornemanniA
kirjosiipikäpylintuLoxia leucopteraA
pikkukäpylintuLoxia curvirostraA
isokäpylintuLoxia pytyopsittacusA
aavikkotulkkuBucanetes githagineusA
punavarpunenCarpodacus erythrinusA
taviokuurnaPinicola enucleatorA
punatulkkuPyrrhula pyrrhulaA
nokkavarpunenCoccothraustes coccothraustesA
valkokurkkusirkkuZonotrichia albicollisA
lapinsirkkuCalcarius lapponicusA
pulmunenPlectrophenax nivalisA
mäntysirkkuEmberiza leucocephalosA
keltasirkkuEmberiza citrinellaA
peltosirkkuEmberiza hortulanaA
pohjansirkkuEmberiza rusticaA
pikkusirkkuEmberiza pusillaA
kultasirkkuEmberiza aureolaA
pajusirkkuEmberiza schoeniclusA
pikkupajusirkkuEmberiza pallasiA
mustapääsirkkuEmberiza melanocephalaA
ruskopääsirkkuEmberiza brunicepsA
harmaasirkkuEmberiza calandraA
   
D-kategorian lajit  
   
flamingoPhoenicopterus roseusD
sirppisorsaAnas falcataD
harjakoskeloMergus cucullatusD
   
E-kategorian lajit  
   
mustajoutsenCygnus atratusE
lumihanhiAnser caerulescensE
morsiosorsaAix sponsaE
patagonianhaapanaAnas sibilatrixE
punataviAnas cyanopteraE
chilenflamingoPhoenicopterus chilensisE
pikkuflamingoPhoenicopterus minorE
pyrstötulkkuUragus sibiricusE
kultatöyhtösirkkuEmberiza elegansE
Kirjoita jotakin