Lintuatlas

Suomen 4. lintuatlas

Suomen neljäs lintuatlas toteutetaan vuosina 2022-2025. Lintuatlaksessa selvitetään lintulajien pesimäaikainen levinneisyys ja pesimäalueet Suomessa sekä tutkitaan lajien levinneisyyksien muutoksia. Hankkeen toteutuksesta vastaavat BirdLife Suomi ja Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus. Vapaaehtoisten lintuharrastajien havainnoilla on keskeinen rooli lintuatlaksessa. Voit osallistua tallentamalla pesimäaikaiset tai pesintään viittaavat lintuhavaintosi sekä havainnoille pesimävarmuusindeksit. Perustiedot lintuatlaksesta löytyvät hankkeen verkkosivuilta: Lintuatlas.fi

Tulospalvelun yhdistyssivut on päivitetty: https://tulokset.lintuatlas.fi/society. Sivulta näkyy kootusti kunkin lintuyhdistyksen atlasruutujen selvitysastetilanne, ja yhdistyksen nimen kautta pääsee yhdistyksen sivulle. Sivulta voi myös seurata lintuatlaksen tavoitteen toteutumista yhdistyksittäin.

Lintuatlaksen tuloksia voi seurata tulospalvelusta: tulokset.lintuatlas.fi/

Lintuatlashavaintoja kerätään vuosina koko maassa, myös Tringan alueella Uudellamaalla. Kaikki tringalaiset ovatkin tervetulleita mukaan atlastalkoisiin!
Ensimmäinen atlasvuosi (2022) sujui Tringan alueella kohtuullisesti, kiitos siitä kaikille atlashavaintoja ilmoittaneille! Tekemistä kuitenkin riittää vielä, kun tavoitteena on atlasruutujen selvitysasteen nostaminen vähintään tyydyttäväksi. Tringan alueen atlasruutujen selvitysasteet voi katsoa lintuatlaksen tulospalvelusta: tulokset.lintuatlas.fi/society/ML.1091

Ilmoita havaintosi lintuatlakseen

Tringan alueella on paljon harrastajia ja sitä kautta hyvät mahdollisuudet kattavaan pesimätietojen keruuseen. Älä kuitenkaan oleta, että joku muu kirjaa pesimähavainnot puolestasi vaan tee se itse tai ainakin tarkista, mikä on tilanne kyseisen lajin kohdalla kyseisessä ruudussa.

Havaintoja voi ilmoittaa lintuatlakseen Tiira-lintutietopalvelussa tai Tiira Nomadi -sovelluksella (Android). Havaintojen tallennus on mahdollista myös lajitietokeskuksen Vihkohavaintopalvelussa tai Mobiilivihkosovelluksella tai iNaturalist Suomi -havaintopalvelussa.

Kirjoita jotakin