Suojelu ja tutkimus

Tringa toimii aktiivisesti oman toimialueensa linnuston parhaaksi. Otamme tarvittaessa kantaa maankäyttöön koko Uudenmaan maakunnan alueella. Yhdistyksen suojelutoiminnan painopiste on paikkakohtaisen asiantuntijatiedon toimittamisessa ja suunnitteluvaiheessa vaikuttamisessa. Suojelutoiminnasta vastaavat suojelutoimikunta ja suojelusihteeri.

Luonnonvaraisten eläinten pelastustehtävät eivät kuulu Tringan toimintaan, niistä huolehtivat pelastuslaitokset ja esimerkiksi Korkeasaaren eläintarha. Tringalaiset ovat avustaneet Korkeasaaressa ruokkimalla lentokyvyttömiä tervapääskyn poikasia: https://www.korkeasaari.fi/korkeasaaren-villielainsairaala-ja-tringa-yhdistivat-voimansa-tervapaaskyn-poikasten-hyvaksi

Tringan oma tutkimustoiminta on keskittynyt pesimälinnuston kartoituksiin erityisesti lisäsuojelua vaativilla alueilla. Tuloksia julkaistaan säännöllisesti Tringa-lehdessä. Lisäksi tringalaiset osallistuvat aktiivisesti erilaisiin tutkimusprojekteihin Tringan alueella, usein yhteistyössä BirdLife Suomen ja Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa.

  • Valkoposkihanhen pesimäkantaa on laskettu osana valtakunnallista seurantaa vuodesta 2008 alkaen: https://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/tulokaslajit/valkoposkihanhi/valkoposkihanhilaskennat/
  • Vuoden lintu -hankkeessa on kerätty tehostetusti havaintoja yhdestä tai useammasta mielenkiintoisesta lajista vuosittain, vuonna 2022 selvitetään nauru- ja pikkulokin tilannetta: https://www.tringa.fi/vuoden-lintu/
  • Talvilinnuston muutoksia on seurattu 1950-luvulta alkaen kolme kertaa vuodessa toteutettavilla talvilintulaskennoilla. Tringan alueella on kymmeniä aktiivisesti laskettavia reittejä. Lue lisää talvilintulaskennoista: https://www.luomus.fi/fi/talvilintulaskennat
  • Vuosina 2016-2017 toteutettiin erillisenä projektina (yhdessä Porvoon seudun lintutieteellisen yhdistyksen kanssa) selvitys lintujen maakunnallisesti tärkeistä muuttoreiteistä
  • 2000-luvun suurhanke on ollut maakunnallisesti tärkeiden lintualueiden tunnistaminen ja rajaaminen
Kirjoita jotakin