Tringan rahankeräyslupa:

Rahankeräysluvan saaja: Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys – Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa ry
Rahankeräysluvan myöntäjä: Poliisihallitus
Luvan numero: RA/2020/919
Lupa myönnetty: 30.7.2020
Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Kerätyt varat käytetään lintujen- ja luonnonsuojeluun, lintuharrastuksen edistämiseen ja kehittämiseen sekä lintuihin kohdistuvaan tutkimus- ja julkaisutoimintaan.
Rahankeräyslupapäätös

Tringan rahankeräystili:

FI02 1544 3000 1680 75 (NDEAFIHH)

Tringan rahankeräykset:

Tringan linnustonsuojelukeräys jouluna 2023, käynnissä 1.12.2023 – 31.1.2024
Haliaksen Ystävät – Hangon lintuaseman tukikeräys, jatkuva
Tringan lintukosteikkokeräys, jatkuva

Kirjoita jotakin