Tringan linnustonsuojelukeräys jouluna 2023

Tue Tringan linnustonsuojelutyötä vuonna 2024!

Osallistu Tringan linnustonsuojelukeräykseen, jonka avulla suojellaan Tringan toimialueen lintuja ja lintupaikkoja. Keräyksen tuotto käytetään Tringan oman suojelusihteerin palkkaamiseen, sekä toissijaisesti suojelutoiminnan muihin kuluihin. Ensi vuonna Tringan suojelusihteerin työaika on kahdeksan kuukautta, millä pystymme vastaamaan vahvasti toimialueemme kasvaviin maankäyttöpaineisiin ja muihin linnustonsuojelun haasteisiin.

Vuonna 2023 Tringan suojelutyössä tehtiin ja saavutettiin mm. seuraavaa:

  • Aloitteemme ja aktiivisuutemme ansiosta lintuturvallinen rakentaminen etenee Helsingissä. Kaupunki aikoo ottaa käyttöön lintuturvallisuutta koskevan määräyksen asemakaavatasolla ja myöhemmin päivitettävässä rakennusjärjestyksessä.
  • Jätimme vajaat 20 lausuntoa, mielipidettä ja muistutusta erilaisista hankkeista, joukossa asema- ja yleiskaavoja, YVA-hankkeita, erilaisia suunnitelmia sekä luonnonsuojelulain uudistukseen liittyvä luonnonsuojeluasetus.
  • Haimme korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa Ämmässuon tuulivoimalan asemakaavamuutokseen liittyvään Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen, kaavan puutteellisten linnustoselvitysten vuoksi.
  • Jatkoimme työtä Östersundomin ja Vanhankaupunginlahden luonnon puolesta ottamalla kantaa Keski-Viikin kaavarunkoon, Östersundomin osayleiskaavan suunnitteluperiaatteisiin ja Fastholman luonnonsuojelualueen HKS-luonnokseen.
  • Osallistuimme aktiivisesti sidosryhmätyöskentelyyn ja pidimme sidosryhmissä linnuston puolta mm. Östersundomin hoito- ja käyttösuunnitelmatyöhön, Nuuksion HKS-uudistukseen, Uudenmaan uusien Helmi-alueiden perustamiseen ja toimialueemme merialueisiin liittyen.
  • Järjestimme jäsenistölle koulutusta kaavoitukseen ja kaavoituksen seurantaan liittyen.

Tringan jäsenille on postitettu joulukuun aikana keräyskirje, josta löydät linnustonsuojelukeräyksen maksuohjeet. Muistathan maksaessasi käyttää kirjeestä löytyvää yksilöllistä viitenumeroa. Linnustonsuojelukeräys toteutetaan yhteistyössä kattojärjestömme BirdLife Suomen kanssa, ja vaikka viitenumeroilla maksetut lahjoitukset kulkevat BirdLife Suomen kautta, keräyksen tuotto ohjautuu kokonaisuudessaan Tringalle.

Tringan linnustonsuojelukeräykseen on mahdollista osallistua myös ilman keräyskirjettä ja/tai vaikket olisi Tringan jäsen. Tällöin vapaavalintainen lahjoitus (esim. 20 euroa, tai muu valitsemasi summa) tulee maksaa Tringan rahankeräystilille FI02 1544 3000 1680 75 (NDEAFIHH), ja käyttää viitenumeroa 1384.

Pienikin lahjoitus auttaa arvokasta työtä lintujen puolesta. Lämmin kiitos tuestasi Uudenmaan lintujen hyväksi!

[Tringalla on poliisihallituksen myöntämä lupa rahankeräysten järjestämiseen: RA/2020/919 ]

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin