Tringan suojelutyöllä on merkitystä – Lintuturvallisen rakentamisen seminaari järjestettiin Helsingissä

BirdLife Suomen suojeluasiantuntija Aapo Salmela kertoi yhdistysten kuntalaisaloitteesta. Kuva © Johannes Silvonen

Helsingin kaupunki järjesti 14. kesäkuuta 2024 seminaarin lintuturvallisesta rakentamisesta. Seminaarissa kuultiin asiantuntijoiden puheenvuoroja ja keskusteltiin siitä, miten ja miksi linnut voidaan ja tulisi ottaa huomioon rakentamisessa.

Paikan päälle, Kaupunkiympäristötalolle, oli kokoontunut joukko kaupunkisuunnittelun sekä rakentamisen asiantuntijoita, ornitologeja, kaupunkien edustajia ja yleisöä. Puheenvuorot kuultiin mm. Helsingin kaupungin edustajilta, arkkitehti Emma Komilta ja Luonnontieteellisen keskusmuseon Juha Honkalalta. Tringan ja BirdLife Suomen yhteisen puheenvuoron piti BirdLifen suojeluasiantuntija Aapo Salmela, seminaarin avaus- ja päätöspuheenvuoron piti apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Törmäykset ikkunoihin ja muihin lasipintoihin ovat merkittävin ihmisen aiheuttama lintujen suora kuolinsyy. Suomessa kuolee vuosittain miljoonia lintuja törmäyksissä rakennusten ikkunoihin ja muihin lasipintoihin. Helsingin kaupunki on toiminut Suomessa edelläkävijänä julkaistessaan alkuvuodesta Lintuturvallisen rakentamisen ohjeen, jossa kerrotaan rakennusten suunnittelijoille, miten lintujen törmäyksiä voidaan vähentää. Seuraavaksi lintuturvallisuus on määrä huomioida myös muissa tulevissa rakentamista ohjaavissa kaupungin määräyksissä (ks. Tringan suojelukatsaus 3/2023).

Helsingin lintuturvallisen rakentamisen ohjeen taustalla vaikutti Tringan ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kuntalaisaloite. Tringa jätti vastaavan kuntalaisaloitteen myös Espoon ja Vantaan kaupungeille yhdessä paikallisten luonnonsuojeluyhdistysten kanssa. Kuntalaisaloite on johtanut toimenpiteisiin myös näissä kaupungeissa, ja seminaarissa kuultiinkin Vantaan kaupunkikuva-arkkitehdin kertomana, että lasirakentamisen ongelmat on tunnistettu rakennusvalvonnassa ja asia tullaan huomioimaan työn alla olevassa Vantaan kaupungin rakennusjärjestyksen päivityksessä. Lintuturvallinen rakentaminen on ajankohtainen ja nopeasti leviävä ilmiö: Helsingin tekemää työtä lintuturvallisen rakentamisen edistämissä seurataan tarkasti myös muissa kaupungeissa, mm. Tampereella sekä kuntaliitossa, joiden molempien edustajilta kuultiin seminaarissa puheenvuorot.

Espoon kaupunginvaltuutettu ja kansanedustaja Tiina Elo piti kommenttipuheenvuoron. Kuva © Dolf Assmann
Tuomas Eskola Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta kertoi esitteli, miten lintuturvallisuus huomioidaan kaavoituksessa.
Kuva © Johannes Silvonen
150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin