Kohti lintuystävällistä lasirakentamista

Varpunen Passer domesticus © Matti Rekilä

Linkit kuntalaisaloitteesiin ja pidempiin perusteluihin:
Helsinki
Espoo
Vantaa

MISTÄ ON KYSE?
Suuret, läpinäkyvät ja heijastavat lasipinnat ovat linnuille hengenvaarallisia. Linnut törmäävät ikkunoihin ja muihin lasipintoihin, koska eivät pidä niitä esteinä niiden läpinäkyvyyden tai heijastavuuden vuoksi. Lisäksi etenkin yöaikaan muuttavien lintujen törmäysriskiä lisää ikkunoista tuleva valo. Valtaosa ikkunoihin törmäävistä linnuista on pieniä varpuslintuja, mutta törmäyksissä kuolee myös luhtakanan ja lehtokurpan kaltaisia suurempia lintuja. Uhanalaisista linnuista esimerkiksi valkoselkätikan törmäysriski on korkea.

KUINKA PALJON LINTUJA KUOLEE TÖRMÄYKSISSÄ?
Suomen oloissa ikkunatörmäyskuolleisuudesta ei toistaiseksi ole olemassa täsmällisiä lukuja, mutta varovaistenkin arvioiden mukaan puhutaan miljoonista kuolleista yksilöistä vuodessa. Yhdysvalloissa ikkunatörmäysten on tutkimusten mukaan arvioitu aiheuttavan vuosittain 365–988 miljoonan linnun kuoleman (Loss ym. 2014): tämä on moninkertaisesti enemmän kuin liikenteen ja sähkölinjatörmäysten aiheuttama kuolleisuus yhteensä (Loss ym. 2015). Ikkunatörmäyskuolleisuuden arvioidaan olevan myös Suomessa merkittävä ihmisperäinen lintukuolleisuuden aiheuttaja (Laitinen ym. 2022).

MITÄ ASIALLE VOI TEHDÄ?
Tringa on yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen, Espoon ympäristöyhdistyksen sekä SLL Vantaan kanssa julkaissut lintuystävällistä lasirakentamista koskevan kuntalaisaloitteen Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle. Tahdomme aloitteiden kautta nostaa lintujen ikkunatörmäyskuolleisuutta keskusteluun ja lopulta saada sisällytettyä kuntien asemakaavoihin ja rakennusjärjestyksiin tarpeelliset määräykset törmäysriskien ja -kuolleisuuden vähentämiseksi. Törmäyskuolleisuutta voidaan vähentää esimerkiksi kyllin tiheillä tai kontrastoivilla piste- tai viivakuvioinneilla, himmennetyillä lasimateriaaleilla tai erilaisilla rakenteellisilla ratkaisuilla. Helpointa, halvinta ja kannattavinta lintuystävällisyys on huomioida jo uuden rakentamisen suunnitteluvaiheessa.

Aloite perustuu osittain Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistyksen ja BirdLife Kanta-Hämeen keväällä 2021 laatimaan vastaavaan aloitteeseen.

KUINKA SINÄ VOIT AUTTAA?
Voit allekirjoittaa oman kuntasi kuntalaisaloitteen, kertoa aloitteesta ystävillesi ja jakaa aloitetta eteenpäin sosiaalisessa mediassa.
Kannustamme myös olemaan yhteydessä kuntasi päättäjiin, kertomaan osallistumisestasi aloitteeseen ja vaatimaan lintuturvallista lasirakentamista.

Mustarastas Turdus merula © Aru Vaitere

 

 

Viitteet:

Laitinen, A. – Salmela, A. – Vähätalo, A., Lintujen ikkunakuolleisuus Suomessa [julkaisematon]. BirdLife 2022.

Loss, S.R. – Will, T. – Loss, S.S. – Marra, P.P., Bird-Building Collisions in the United States: Estimates of Annual Mortality and Species Vulnerability. The Condor: Ornithological Applications, Volume 116 (2014): pp. 8–23.

Loss, S.R. – Will, T. – Marra, P.P., Direct Mortality of Birds from Anthropogenic Causes. Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics 46 (2015): pp. 99–120.

Kirjoita jotakin