Tringan talkoot Helsingin Vanhankaupunginlahdella elokuussa 2022

Tringa järjesti niittotalkoot Helsingin Vanhankaupunginlahdella elokuun viimeisenä viikonloppuna. Vanhankaupunginlahden linnustollisesti arvokkaita rantaniittyjä uhkaa umpeenkasvu, jonka torjumiseksi Tringan vapaaehtoiset ovat ennallistaneet rantaniittyjä talkoovoimin kesästä 2013 lähtien. Rantaniittyjä pidetään avoimena paitsi alueella laiduntavan karjan, myös ELY-keskuksen ja Helsingin kaupungin tilaaman koneellisen niiton avulla. Alueelta löytyy kuitenkin paikkoja, joihin niittokoneet eivät pääse, ja näitä pyritään Tringan talkoissa niittämään käsivoimin. Talkoissa on myös kitketty haitallisia vieraskasveja ja avattu näkymiä lintutornien ja katselulavojen edustalta.

Tällä kertaa talkoot järjestettiin yksipäiväisinä, talkoopäiväksi valikoitui elokuun viimeinen lauantai. Vaikka talkoot saatiin lisättyä tapahtumakalenteriin vain muutamaa päivää aikaisemmin, tapahtumapäivänä paikalle ilmestyi 12 ahkeraa talkoolaista. Työt keskittyivät kahteen kohteeseen: Hakalan ja Purolahden lintutornien väliselle rantaniitylle sekä Purolahden katselulavan edustan niityille. Hakalan edustalla niitettiin matalaksi järviruoko- ja osmankäämisaarekkeita rantaniityn avaamiseksi. Purolahden katselulavan edustalta karsittiin pajukkoa ja poistettiin jätesäkkikaupalla vieraskasveja, kuten jättipalsamia ja kurtturuusua. Työt etenivät helteisestä päivästä huolimatta oikein mallikkaasti, talkoiden jälkeen Hakalan tornista on entistä parempi näkyvyys rantaniitylle ja näkymät Purolahden lavalta Koetilan suuntaan avoimet ensi kevään tornien taistoa varten!

Työskentelyn lomassa ehdittiin aika ajoin myös vilkuilemaan taivaalle ja hyvä niin, sillä alkusyksyn vilkkain petolintumuutto osui talkoolauantaille. Lukuisten varpushaukkojen ja useiden tuuli- ja nuolihaukkojen lisäksi lahden ilmatilassa havaittiin myös mm. useampi mehiläishaukka, pari sinisuohaukkaa, ruskosuohaukkoja, kalasääskiä, merikotkia sekä päivän ehkä yllättävin havainto: sekä suoraan Purolahden lavan että Hakalanniemen yli lännen suuntaan muuttanut haarahaukka. Ensimmäisinä talkoovuosina jalohaikara oli Viikissä vielä pikkuharvinaisuus, mutta nykypäivänä siitä on tullut jo elokuinen peruslaji. Jalohaikaroita laskettiin päivän aikana lahdella kymmenkunta.

Suuret kiitokset kaikille talkoolaisille ja talkoiden järjestelyissä avustaneille! Erityiskiitos Helsingin kaupungille talkoiden tukemisesta.

Viikatteiden teroitusta aamulla Hakalan tornilla. Kuva: Soile Suhonen.
Viikatteen varressa Tringan puheenjohtaja Aleksi Mikola. Kuva: Johannes Silvonen
Rantaniitty on paikoin upottavaa, ja liikkuminen rantalietteellä ei onnistu kuivin jaloin ilman kahluuhousuja. Kuva: Janne Bruun.
Purolahden katselulavan edustan niityllä karsittiin pajukkoa ja kerättiin vieraskasveja. Kuva: Soile Suhonen.
Talkoopaikan puolen päivän jälkeen ylittänyt haarahaukka. Kuva: Jukka Tiippana.
Vanha merikotka kävi kiertelemässä talkooporukan yllä, liekö toinen lahdella reviiriä pitävistä linnuista? Kuva: Soile Suhonen.
Hakalan rantaniitty ennen talkoita. Kuva: Aleksi Mikola
Hakalan rantaniitty talkoiden jälkeen. Kuva: Aleksi Mikola.
Kuva: Soile Suhonen.
2560 2560 Johannes Silvonen
Kirjoita jotakin