Tiedote: Yhdistykset vaativat toimia lintujen ikkunatörmäysten vähentämiseksi

Mediatiedote 31.08.2022, vapaa julkaistavaksi

Joka vuosi merkittävä määrä lintuja kuolee törmäyksissä ikkunoihin ja muihin lasipintoihin. Törmäyksiä tapahtuu, sillä linnut eivät pidä ikkunoita esteinä niiden heijastavuuden tai läpinäkyvyyden vuoksi. Kaikeksi onneksi keinoja ikkunatörmäyskuolleisuuden vähentämiseksi kuitenkin on.

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry, Espoon ympäristyöyhdistys ry sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Vantaan yhdistys ry ovat yhteistyössä laatineet lintuystävällistä lasirakentamista koskevat kuntalaisaloitteet Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle.

”Haluamme aloitteiden kautta nostaa lintujen ikkunatörmäyskuolleisuutta keskusteluun ja lopulta saada sisällytettyä kuntien asemakaavoihin ja rakennusjärjestyksiin tarpeelliset määräykset törmäysriskien ja -kuolleisuuden vähentämiseksi”, kertoo Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen järjestösihteeri Emilia Pippola.

Yhdysvalloissa ikkunatörmäysten on tutkimusten mukaan arvioitu aiheuttavan vuosittain 365–988 miljoonan linnun kuoleman, Kanadassa vastaava arvio on 16–42 miljoonaa. Suomen oloissa ei toistaiseksi ole olemassa täsmällisiä lukuja, mutta varovaistenkin tutkimuksiin perustuvien arvioiden mukaan puhutaan miljoonista kuolleista linnuista vuodessa.

”Törmäyskuolleisuutta voidaan vähentää esimerkiksi ikkunoihin painettavilla kyllin tiheillä tai kontrastoivilla piste- tai viivakuvioinneilla, himmennetyillä lasimateriaaleilla tai erilaisilla rakenteellisilla ratkaisuilla”, Tringan suojelusihteeri Juho Leppänen valottaa.

Linkit aloitteisiin

Helsingin kuntalaisaloiteteksti löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Espoon kuntalaisaloite.

Vantaan kuntalaisaloite.

Lisätietoja:

Juho Leppänen, suojelusihteeri, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry, suojelusihteeri(at)tringa.fi

Emilia Pippola, järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry, helsy(at)sll.fi

Kuva: Aru Vaitere
150 150 Juho Leppänen
Kirjoita jotakin