Suojelu ja tutkimus

Lintulaskija liikkuu Vanhankaupunginlahden suojelualueella

Hannu Sarvanne laskee jälleen lintuja Viikissä, ja tiedottaa laskennoista näin Tringa-verkossa. "Teen kuluvana keväänä ja kesänä Vanhankaupunginlahden pesimälinnuston seurantalaskentoja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen toimeksiannosta. Laskennat alkavat lähipäivinä ja jatkuvat heinäkuun puoleenväliin, jona aikana joudun liikkumaan joitain kertoja luonnonsuojelualueella, näkyvimmin hoitoniityillä tehtävissä kartoituslaskennoissa. Ilmoitan hoitoniityillä liikkumisesta laskenta-aamuina torneihin kiinnittämilläni lapuilla. Vanhankaupunginlahden linnuston muutoksia on seurattu samoin menetelmin…

Lue lisää
150 150 adminTringa

Östersundomin maakuntakaavaa muokattava

Tiedote 23.2.2015 Bidlife Suomi ry ja Tringa ry jättivät perjantaina yhteisen lausunnon 2. vaihemaakuntakaavan, Östersundomin alueen kaavaehdotuksesta. Järjestöt katsovat, että luonto- ja linnustoarvojen huomioimisen kannalta kaava on heikko, sillä siinä on osoitettu rakentamista arvokkaiden alueiden välittömään läheisyyteen sekä suoraan arvokohteiden päälle. Östersundomin lintuvesien osalta kaavaehdotus mahdollistaa sellaisen maankäytön, joka vaikuttaisi negatiivisesti Natura-alueen suojeluperusteina oleviin lajeihin.…

Lue lisää
150 150 adminTringa

Järjestöt vaativat täydellistä luontoremonttia Helsingin yleiskaavaan

Tiedote 13.2.2015 Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry (Helsy), Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry, Luonto-Liitto, Luonto-Liiton Uudenmaan piiri ry (LUP) ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry julkistivat perjantaina 13.2. pidetyssä tilaisuudessa yhteisen näkemyksensä Helsingin yleiskaavaluonnoksesta ja sen luontovaikutuksista. Julkilausuman mukaan kaavaluonnoksen toteutuminen merkitsisi pääkaupungin luonnon keskeisten arvojen menettämistä. Yleiskaavaluonnos hävittäisi jopa kolmanneksen kaava-alueen metsistä, 1 900 hehtaaria…

Lue lisää
150 150 adminTringa

Vanhankaupunginlahden v. 2014 pesimälinnuston seurantalaskennan tuloksia    

Hannu Sarvanne Tein kuluneena keväänä ja kesänä pesimälinnuston laskentoja Vanhankaupunginlahdella Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen toimeksiannosta ja Suomen ympäristökeskuksen ohjeistuksella. Vanhakaupunginlahden linnuston tilaa on seurattu vuosittain samoin menetelmin v. 1986 alkaen. Laskennat käsittivät: Koko kosteikkoalueen kattavat kiertolaskennat (vesilinnut, kahlaajat ja lokkilinnut) (5 kertaa) sekä samalla reitillä tehdyt vesilintujen poikuelaskennat (3 kertaa) Hoitoniittyjen (Lammassaari ja Purolahti) kartoituslaskennat (5…

Lue lisää
150 150 adminTringa

Tringa hakee suojelusihteeriä

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa etsii suojelusihteeriä syyskaudeksi 2014. Toimenkuvaan kuuluu Tringan toimialueen maankäytön suunnittelun ja muihin lintuihin vaikuttavien päätösten seuraaminen ja niihin vaikuttaminen mm. erilaisia kannanottoja valmistelemalla ja yhteydenpidolla muihin sidosryhmiin. Tehtävänkuvaa on mahdollista muokata tarkemmin työntekijän vahvuuksien ja toiveiden perusteella. Suojelusihteerin työtä ohjaa yhdistyksen toimintastrategia ja suojelutoimikunta. Tehtävään perehdytetään. Tarjoamme: -Harvinaisen mahdollisuuden tutustua…

Lue lisää
150 150 adminTringa

Luontojärjestöiltä mittava esitys Helsingin arvometsien säilyttämiseksi

Tiedote 17.6.2014 Luonnonsuojelujärjestöt ovat viime vuosina keränneet tietoja Helsingin alueen suojelullisesti arvokkaista metsäalueista. Tiedonkeruu on nyt saatu valmiiksi ja aineistot sekä niihin liittyvä viiden luontojärjestön aloite on toimitettu Helsingin kaupungille sekä Helsingin valtuutetuille. Aloitteessa ovat mukana Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa, Luonto-Liitto, Luonto-Liiton Uudenmaan piiri sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri. Kaupungille jätettyyn aloitteeseen…

Lue lisää
150 150 adminTringa

Linja- ja pistelaskentakausi aluillaan

LINJALASKENTOJEN runko Suomessa koostuu 560:sta kuusi kilometriä pitkästä vakioreitistä, jotka kattavat koko maan 25 kilometrin välein. Tämä on lintujemme kannanseurannan selkäranka, jota käytetään hyväksi mm. uhanalaisuusarvioinneissa sekä kansallisissa (www.luonnontila.fi) ja yhteiseurooppalaisissa (www.ebcc.info) luonnon monimuotoisuuden tilaa kuvaavissa lintuindikaattoreissa. PISTELASKENTAKOHTEET laskija voi valita itse. Reitin voi perustaa alkamaan vaikka kotipihalta tai sen voi sijoittaa kulkemaan omissa retkimaastoissa.…

Lue lisää
150 150 adminTringa

Osallistu piste- ja linjalaskentoihin!

Luonnontieteellisen keskusmuseon linnustonseurannan yhteistyössä BirdLife Suomen kanssa toteuttamat piste- ja linjalaskennat alkavat kohta. Osallistu linnustonseurantatalkoisiin ja käytä yksi retkiaamu kesäkuussa laskentaan. Vakiolinjat ovat kuusi kilometriä pitkiä linjalaskentoja, joiden paikat on etukäteen määritelty ja ne sijoittuvat Suomen halki 25 kilometrin välein. Vakiolinjoja on Suomessa yhteensä 566 ja tällä hetkellä näistä on varattuna reilu 150. Linjalaskentakausi on…

Lue lisää
150 150 adminTringa

Tornilaskentaa varten on vielä vapaita torneja

Vesilintujen tornilaskenta on takuulla helpoin lintujen vakioidun seurannan muoto, joka onnistuu aivan aloittelijaltakin normaalin retkeilyn ohessa. Tringan alueella on vain muutamia aktiivisia vesilintulaskentakohteita, joten tornilaskennat olisivat hyvä lisä lintukantojemme muutosten vuotuiseen vakioituun seurantaan. Mikään ei tietenkään estä perustamasta omaa vesilintulaskentareittiä. Tringan alueelta vapaana tornilaskentaan olisivat seuraavat tornit: (huomatkaa että osa torneista on siis Tringan alueella…

Lue lisää
150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin