Porkkalaan ei kansallispuistoa Suomen 100-vuotisjuhlien kunniaksi

Vuodenvaihteessa Tringan puheenjohtajuudesta luopunut Seppo Vuolanto kirjoittaa:
Porkkalaan ei kansallispuistoa Suomen 100-vuotisjuhlien kunniaksi
Hallitus päätti sen sijaan perustaa kansallispuiston Suomussalmen Hossaan. Porkkalan valtion omistamille alueille perustetaan kuitenkin luonnonsuojelualue valtioneuvoston asetuksella. Se käsittäisi Kirkkonummen ja Inkoon saaristojen Natura-alueiden maa- ja vesialueiden lisäksi myös avomeren yleisten vesien matalikoita, joilla on runsaita sinisimpukka- ja punaleväesiintymiä. Lisäksi hallitus ilmoittaa laativansa eri yhteistyötahojen kanssa selvityksen Kirkkonummen, Siuntion ja Inkoon rannikko-, saaristo- ja merialueiden suojelusta ja kehittämisestä eri tavoitteiden yhteensovittamiseksi sekä virkistyspalvelujen tuottamiseen liittyvän yhteistyön järjestämiseksi.
Tringa on yksi Porkkalan kansallispuiston perustamista esittäneistä kansalaisjärjestöistä. Alueen luonto on huomattavan monimuotoinen, mikä johtuu sekä eteläisestä sijainnista että meren, saariston ja manneralueen mosaiikista.
Alueen virkistys- ja muu käyttö on nykyisin jo niin vilkasta, että se uhkaa luonnon säilymistä.

Seppo Vuolanto Virolahdella 2015. © Minttu Heimovirta

Seppo Vuolanto Virolahdella 2015. © Minttu Heimovirta

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin