Vartiosaari säästettävä rakentamiselta

Tiedote 15.1.2016
 
Tringa jätti tänään muistutuksen Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnalle Vartiosaaren osayleiskaavaehdotuksesta. Muistutuksessaan Tringa totesi, että Vartiosaari kuuluu lintujen muuttoreittinä käyttämään metsäiseen akseliin Vuosaaresta Santahaminaan ja edelleen merta kohti. Alueen muuttolintuja ovat erityisesti varpus- ja petolinnut sekä kyyhkyt, jotka hyötyvät yhtenäisestä metsäisestä linjasta. Saari tarjoaa myös runsaasti elinympäristöjä ja pesimäpaikkoja monille metsälinnuille.
Osayleiskaavassa esitetty rakentaminen heikentäisi oleellisesti saaren linnusto- ja muita luontoarvoja. Ainutlaatuista ja rauhallisena säilynyttä luontokeidasta tulisi rakentamisen sijaan kehittää luonnon virkistyskäytön ja monimuotoisuuden turvaamisen näkökulmasta.
Tringan muistutus luettavissa kokonaisuudessaan täältä.
 

 
 

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin