Espoo kaavailee lisää loma-asutusta saaristoon

Tiedote
Tringa jätti eilen 25.1. mielipiteen Espoon saariston osayleiskaavan luonnoksesta, jossa tavoitellaan saariston loma-asumisen ja virkistyskäytön lisäämistä.
Tringan mukaan suunnitelmat uhkaavat heikentää alueen monipuolisia linnustoarvoja, sillä laaja-alainen lisärakentaminen soveltuu huonosti herkkään saaristoluontoon. Myös suunnitelmat kehittää saariston virkistyskäyttöä vaativat hyvin tarkkaa harkintaa. Tringa muistuttaa, että ihmisen saapuminen tärkeille pesimäluodoille karkottaa linnut pesiltään ja johtaa pesintöjen tuhoutumiseen, mikä on vastoin luonnonsuojelulakia.
Tringa toteaa, että luontoselvitysten tulisi olla Espoon osayleiskaavan tapauksessa olla yleiskaavatasoa tarkempia, sillä kaavaa on tarkoitus käyttää suoraan rakennusluvan perusteena. Arvokkaat linnusto- ja muut luontokohteet tulee selvittää asianmukaisesti ja huomioida kaavassa tavalla, joka turvaa luonnon monimuotoisuuden säilymisen.

Kuva: Lauri Mäenpää

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin