Yleiskaavaehdotus uhkaa Helsingin luontoarvoja

Mediatiedote 27.1.2016
Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry on huolissaan Helsingin luonnon kohtalosta. Uusi yleiskaavaehdotus hävittäisi huomattavan osan kaupungin viheralueista ja heikentäisi oleellisesti sekä luontoarvoja että asukkaiden virkistysmahdollisuuksia.
Linnuston kannalta keskeinen kohde on Viikki-Vanhankaupunginlahden suojelualue, jonka ympärille kaava osoittaa lisärakentamista mm. Viikin pelloilla ja Pornaistenniemessä. Tringa vaatii rakennusuunnitelmista luopumista, sillä toteutuessaan ne vaikuttaisivat heikentävästi suojelualueen linnustoarvoihin. Tringa muistuttaa, että Vanhankaupunginlahden lintukosteikon lajistoon on kohdistunut jo vuosikymmenien ajan haitallisia vaikutuksia ympäröivien alueiden rakentamisesta. ”Tämä kehityskulku on nyt pysäytettävä. Suojelu-alue tarvitsee ympärilleen riittävän suojavyöhykkeen, joka turvaa linnustoarvojen säilymistä”, Tringan puheenjohtaja Jukka Hintikka painottaa.
Vanhankaupunginlahden lisäksi myös esimerkiksi Keskuspuiston kaventaminen, Vartiosaaren rakentaminen sekä saariston virkistyskäytön lisääminen vaikuttaisivat epäsuotuisasti Helsingin linnustoon. Moninkertaistuva virkistyskäyttöpaine heijastuisi lintulajistoon etenkin herkillä saaristo- ja kosteikkoalueilla.
Yleiskaavan ratkaisu, jossa luontokohteet on osoitettu erillisellä teemakartalla, paljastaa, että luontoarvot nähdään edelleen sivuosassa. Tringa vaatii, että monimuotoisuuden suojelu tuodaan tasavertaiseen asemaan rakentamisen kanssa. Tämä tarkoittaa, että suojelualueet ja muut tärkeät luontokohteet on merkittävä varsinaiselle kaavakartalle. Kaavakartan esitystapaa on myös syytä selkeyttää, jotta kaava ohjaisi asemakaavoitusta niin kuin laki edellyttää. Selkeä esitystapa parantaisi myös asukkaiden ja muiden osallisten mahdollisuuksia osallistua kaavaprosessiin.
Helsingin luonto on säilynyt monin paikoin monimuotoisena ja rikkaana. Tämä on kaupungin vetovoimatekijä, jota ei kannata uhrata lyhytnäköisen kaavoituksen ja asukastavoitteiden täyttämiseen. Tringa katsoo, että Helsingin yleiskaava tulee palauttaa käsittelyyn ja siihen on tehtävä huomattavia muutoksia luontoarvojen turvaamiseksi.
 
Yleiskaavaehdotus on nähtävillä 29.1 asti. Tringa toivoo mahdollisimman monen Helsingin luonnosta kiinnostuneen kirjoittavan kaavasta muistutuksen.
Tringan muistutus luettavissa täällä.
 
 
 
 
 

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin