Lintulaskija liikkuu Vanhankaupunginlahden suojelualueella

Hannu Sarvanne laskee jälleen lintuja Viikissä, ja tiedottaa laskennoista näin Tringa-verkossa.
”Teen kuluvana keväänä ja kesänä Vanhankaupunginlahden pesimälinnuston seurantalaskentoja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen toimeksiannosta. Laskennat alkavat lähipäivinä ja jatkuvat heinäkuun puoleenväliin, jona aikana joudun liikkumaan joitain kertoja luonnonsuojelualueella, näkyvimmin hoitoniityillä tehtävissä kartoituslaskennoissa. Ilmoitan hoitoniityillä liikkumisesta laskenta-aamuina torneihin kiinnittämilläni lapuilla.
Vanhankaupunginlahden linnuston muutoksia on seurattu samoin menetelmin v. 1986 alkaen. Seurantalaskennat ovat antaneet arvokasta tietoa linnuston hyväksi tehtyjen ennallistamistoimenpiteiden, kuten hoitoniittyjen raivauksen, rikastuttavasta vaikutuksesta lintulajistoon.
Seurantalaskentoihin sisältyy:
– Lahden kiertävä, tiettyjen tarkkailupisteiden kautta kulkeva kiertolaskenta (vesilinnut. lokkilinnut, kahlaajat; 5 kertaa).
– Hoitoniittyjen kartoituslaskennat (5 kertaa).
– Vesilintujen poikuelaskennat (3 kertaa).
– Yölaulajalaskennat (3 kertaa).
– Uhanalaisten ja harvalukuisten lajien seuranta.”

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin