Monthly Archives :

marraskuu 2018

Tringan linnustonsuojelukeräys jouluna 2018

  Osallistu Tringan jäsenkeräykseen, jonka avulla suojellaan Tringan toimialueen lintuja ja lintupaikkoja! Keräyksen tuotolla rahoitetaan osa-aikaisen suojelusihteerimme työpanos ja taataan, että Tringa on jatkossakin lintujen ja lintuharrastajien ääni läntisellä Uudellamaalla. Tringan työllä on merkitystä. Sen ansiosta esimerkiksi Helsingin Vanhankaupunginlahden tulevaisuus muuttui tänä syksynä valoisammaksi, kun kaupunki lupasi lisää rahaa kosteikon kunnostamiseen ja hoitoon. Korkein hallinto-oikeus…

Lue lisää
150 150 adminTringa

Tringa lausui uudesta maakuntakaavasta

Tringa on jättänyt Uudenmaan maakuntaliitolle lausunnon uuden Uusimaa-kaavan 2050 (tutummin maakuntakaavan) luonnoksesta. Tringa keskittyi lausunnossaan uusien suojelualueiden tarpeeseen ja viheryhteyksien tärkeyteen. Uusia suojelualueita vaadittiin erityisesti merialueille, joista on viime aikoina löytynyt uusia maakunnallisesti tärkeitä lintualueita. Lisäksi vaadimme tuulivoimalla soveltuvan alueen poistamista lintujen muuttoreitiltä, luonnonsuojelun suunnittelun pitämistä maakuntatasolla ja muutoksia kaavamerkintöihin. Koko lausunto löytyy täältä:

Lue lisää
150 150 adminTringa

Hiiripöllöt tarvitsevat ruokarauhan

Lue lisää
150 150 adminTringa

Kysely Helsingin luonnon monimuotoisuudesta – osallistu ja vaikuta!

Helsingin kaupunki on avannut verkkokyselyn osana Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaa. Kyselyn ideana on kerätä asukkailta ja muilta kiinnostuneilta mielipiteitä ja ajatuksia luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta kaupunkiympäristössä, luonnon kannalta erityisen tärkeistä alueista ja siitä, miten kaupunki voisi toiminnallaan turvata luontoarvoja. Kysely löytyy täältä:

Lue lisää
150 150 adminTringa

Tringan lintutilannekatsaus, viikot 45-46

Lue lisää
150 150 adminTringa

Tringa päättämässä BirdLifen asioista Kokkolan edustajistossa

BirdLife Suomen edustajiston kokous pidettiin 18.11.2018 Kokkolassa. Tringan edustajina paikalla olivat Jukka Hintikka, Taavi Sulander, Erkki Virolainen ja Kaisa Välimäki. Kokouksessa hyväksyttiin BirdLife Suomi ry:n ensi vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma. BirdLife Suomen liittohallitukseen valittiin Risto Nevanlinnan tilalle uutena jäsenenä toinen tringalainen, Petro Pynnönen. Petro on nykyisin Lohjalla asuva lintuharrastaja, joka on toiminut mm. Tringassa Haliaksen…

Lue lisää
150 150 adminTringa

Mukavia havaintoja Hangossa 10.11.

Hankoon marraskuun alkupuolella suuntaava retki päättää perinteisesti Tringan kotimaisen ­­­­­jäsenretkikauden. Tälle retkelle on harvemmin tungosta, sillä päivä on lyhyt, ajankohta ei suosi runsaita lintumääriä ja sääkin voi olla mitä tahansa. Tällä(kin) kertaa osallistuminen kannatti. Sää oli poutainen ja lintuja näkyi hyvin. 51 retkilajia ilman mitään yrittämistä on paljon, mukana muutamia yllätyksiäkin. Pikku-uikku oli hienosti esillä.…

Lue lisää
150 150 adminTringa

Viikin pellot, Pornaistenniemi, Vartiosaari ja Ramsinniemi säästyvät rakentamiselta!

Hyviä uutisia Helsingin linnuille! Korkein hallinto-oikeus (KHO) kumosi mm. Tringan ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen (Helsy) valituksissa esitettyjen vaatimusten mukaisesti Helsingin yleiskaavasta lisärakentamismerkinnät linnustollisesti arvokkailta Etu-Viikin pelloilta ja Pornaistenniemeltä. Lisäksi KHO piti voimassa Helsingin hallinto-oikeuden päätökset olla hyväksymättä yleiskaavassa osoitettuja rakentamisvarauksia Vartiosaareen ja Ramsinniemelle. Etu-Viikin peltojen osalta KHO perusteli päätöstään monilla Tringan esille tuomilla puutteilla Vanhankaupunginlahden Natura…

Lue lisää
150 150 adminTringa

Tringan lintutilannekatsaus, viikot 43-44

Lue lisää
150 150 adminTringa

Aapo Salmela aloittaa Tringan suojelusihteerinä

Tringan uudeksi suojelusihteeriksi on valittu Aapo Salmela. Aapo on tringalaisille tuttu ainakin retki- ja tornioppaana. Yhdistyksen omien retkien lisäksi hän on opastanut aktiivisesti erilaisissa tapahtumissa ja tilausretkillä ja osallistunut erilaisiin laskentoihin ja kartoitusprojekteihin Tringan alueella. Aapo on papereita vaille valmis maisteri Helsingin yliopistosta, jossa hän on opiskellut biologiaa ja ympäristötieteitä. Hän on työskennellyt monipuolisesti erilaisissa…

Lue lisää
150 150 adminTringa
  • 1
  • 2
Kirjoita jotakin