Monthly Archives :

kesäkuu 2009

Espooseen kaksi uutta luonnonsuojelualuetta

Espooseen on perustettu kaksi uutta luonnonsuojelualuetta. Tringa toimitti Espoolle kyseisten alueiden linnustotiedot suojelualueiden perustamispäätöstä varten. Ryssänkallio-Isonsuon luonnonsuojelualue sijaitsee Bodominjärven länsipuolella. 108 hehtaarin suuruinen alue on kalliometsien, jyrkkien rinteiden, erityyppisten kangasmetsien ja suoluontotyyppien muodostama monimuotoinen mosaiikki, jossa on myös purojuotteita ja lähteikköitä. Myllypuron lehtokorpilaakson 24 hehtaarin kokoinen luonnonsuojelualue sijaitsee Niipperin pohjoispuolella. Alueen erityispiirteitä ovat muun muassa…

Lue lisää
150 150 adminTringa

Linnunpoikanen tarvitsee harvoin ihmisen apua

Monilla linnuilla ovat poikaset lähdössä pesistä juuri näinä päivinä. Luonnossa liikkujat tapaavat usein näitä pesästä lähteneitä poikasia ja saattavat luulla niitä orvoiksi. Lähes poikkeuksetta kyseessä on kuitenkin emojen hyvin huolehtima poikanen, joka ei tarvitse ihmisen apua:

Lue lisää
150 150 adminTringa

Haahka taantuu, tiirat runsastuneet – Alustavia tuloksia saaristolaskennoista

Tulliniemen linnustonsuojelualueen pesimälinnustokartoitukset ovat loppusuoralla ja laskennat on määrä viimeistellä kesäkuun puoliväliin mennessä. Valtaosa luodoista on kuitenkin jo käyty kahdesti läpi.

Lue lisää
150 150 adminTringa

Viileä sää heikentänyt saaristolintujen poikastuottoa

Viime päivien kylmä ja kostea säätyyppi näyttää heikentäneen mm. haahkan ja tiirojen poikastuottoa. Lauantaina käynnistyi toinen laskentakierros lintuaseman ympäristössä sijaitsevan Tulliniemen linnustonsuojelualueen pesimälintukartoituksissa. Vierailu kahdessa alueen tiirayhdyskunnassa oli synkkää - kylmien ja kosteiden päivien takia noin puolet kuoriutuneista tiiran poikasista löytyi kuolleena. Suurimmat tappiot näyttivät kohdistuneen aikaisemmin kuorituneisiin kalatiiran poikasiin, joista vain joka neljäs löytyi…

Lue lisää
150 150 adminTringa

Vihreät: Suomenojan lintukosteikko on suojeltava pikaisesti

Espoon Vihreät valtuutetut vaativat tuoreessa kannanotossaan, että Suomenojan lintukosteikko on suojeltava pikaisesti. Vihreiden valtuustoryhmä vaatii, että toimet Suomenojan kansainvälisesti arvokkaan lintukosteikon suojelemiseksi on käynnistettävä viipymättä, jotta tarkoituksenmukainen suojelurajaus voidaan huomioida alueen tulevasta maankäytöstä päätettäessä. – On käsittämätöntä, ettei jätevedenpuhdistamon eri sijaintivaihtoehtoihin liittyviin maankäyttösuunnitelmiin ole sisällytetty selvityksiä lintukosteikon suojelusta ja suojelun asettamista rajoituksista lähialueen maankäytölle, ihmettelee…

Lue lisää
150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin