Espooseen kaksi uutta luonnonsuojelualuetta

Espooseen on perustettu kaksi uutta luonnonsuojelualuetta. Tringa toimitti Espoolle kyseisten alueiden linnustotiedot suojelualueiden perustamispäätöstä varten.

Ryssänkallio-Isonsuon luonnonsuojelualue sijaitsee Bodominjärven länsipuolella. 108 hehtaarin suuruinen alue on kalliometsien, jyrkkien rinteiden, erityyppisten kangasmetsien ja suoluontotyyppien muodostama monimuotoinen mosaiikki, jossa on myös purojuotteita ja lähteikköitä.

Myllypuron lehtokorpilaakson 24 hehtaarin kokoinen luonnonsuojelualue sijaitsee Niipperin pohjoispuolella. Alueen erityispiirteitä ovat muun muassa suuret maapuut, lahot pystypuut, kookkaat vanhat lehtipuut sekä lehtoisuus ja korpisuus. Laaksossa elää lisäksi uhanalainen liito-orava, ja alueen pesimälinnustoon kuuluvat muun muassa pyy, palokärki ja tiltaltti.

Perustetut luonnonsuojelualueet liittyvät Espoon juhlavuoden kunniaksi tehtyyn valtuustoaloitteeseen, jonka tarkoituksena on suojella 550 hehtaaria luonnonarvoiltaan merkittäviä ja luonnonsuojelualueen perustamisedellytykset täyttäviä metsiä Espoossa.

Lisätietoa suojelualueista löytyy Uudenmaan ympäristökeskuksen sivuilta:

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=325853&lan=fi

{mosimage}

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin