Viileä sää heikentänyt saaristolintujen poikastuottoa

Viime päivien kylmä ja kostea säätyyppi näyttää heikentäneen mm. haahkan ja tiirojen poikastuottoa. Lauantaina käynnistyi toinen laskentakierros lintuaseman ympäristössä sijaitsevan Tulliniemen linnustonsuojelualueen pesimälintukartoituksissa. Vierailu kahdessa alueen tiirayhdyskunnassa oli synkkää – kylmien ja kosteiden päivien takia noin puolet kuoriutuneista tiiran poikasista löytyi kuolleena. Suurimmat tappiot näyttivät kohdistuneen aikaisemmin kuorituneisiin kalatiiran poikasiin, joista vain joka neljäs löytyi elossa. Lapintiiralla noin puolet poikasista oli vielä kuoriutumatta, joten pesinnät voivat onnistua vielä kohtalaisesti, mikäli uusia takaiskuja ei enää tule. Kuolleita haahkan poikasia löytyi myös runsaasti ja lintuaseman lähivesillä tehtyjen laskentojen perusteella poikasten määrä on pudonnut puoleen viimeisen sitten toukokuun lopun. Positiivinen yllätys oli puolestaan tiirayhdyskunnasta löytyneet yksi lapasorsan ja kolme tukkasotkan pesää. Pesimäkartoitukset jatkuvat seuraavan viikon ajan.

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin