Atlastiedote: lintujen pesimäkausi käynnissä

Pohjoisessa on vielä lunta samaan aikaan, kun etelässä usean lajin pesintä on pitkällä. Muna- tai poikaspesiä on todettu varhain pesiviltä lajeilta, kuten lehtopöllö, korppi ja telkkä. Pesänrakennuspuuhissa on havaittu varislintuja, viherpeippoja, tikkoja ja silkkiuikkuja. Muutolta saapuneet hyönteissyöjät alkavat varata reviirejään. Joillakin lajeilla pesinnän varmistaminen kesällä on todella vaikeaa, mutta sen sijaan toukokuussa soidintava lintu on helppo havaita. Tällaisia lajeja ovat mm. rautiainen, luhtakana ja taivaanvuohi

Välillä käy ilmi, että atlashavainnoinnin idea on hieman epäselvä. Keskeiset asiat ovat:

  • Lintuatlaksessa ei tarvitse laskea ja ilmoittaa ”kaikkia yksilöitä” (tällaisia seurantoja ovat esim. linjalaskenta ja pistelaskenta). Lintuatlaksessa riittää periaatteessa ilmoittaa yhden atlasruudun retkeltä kultakin lajilta yksi havainto – se, josta sait lajille retken korkeimman pesimävarmuusindeksin. Huomionarvoisista lajeista kannattaa ilmoittaa kaikki havainnot.
  • Riippuu omasta havainnointityylistä ja havaintojärjestelmästä, tallennatko käytännössä lajista retkellä useampia havaintoja. Voit esimerkiksi varmistaa, että muistat ilmoittaa retkeltä ainakin yhden laulavan peipon tallentamalla siitä heti havainnon indeksillä 2. Myöhemmin samalla retkellä saatat nähdä peipon rakentavan pesää (indeksi 62) ja tallennat siitä uuden havainnon (Tiira, Luomuksen Retkilomake tai Mobiilivihkon Lintuatlaslomakkeen kartta) tai päivität lajin indeksiä (Mobiilivihkon Lintuatlaslomakkeen luettelo).
  • Jos seuraat tietyn pesinnän edistymistä eri päivinä, älä muokkaa aiemman päivän havaintoa, vaan ilmoita korkeamman pesimävarmuusindeksin havainto uutena.

Kerro lintuatlaksesta myös kavereille ja kannusta ilmoittamaan havaintoja! Atlasretkikokemusten sivulta saa vinkkejä atlasretkiin: lintuatlas.fi/retkikokemuksia/.

Ajankohtaista

  • Hae Luomuksen Lapin atlastukea syrjäisimmille heikosti tutkituille suurruuduille lähettämällä hakemus viimeistään 27.5. Tutustu tukialueisiin ja -ehtoihin: lintuatlas.fi/lapin-atlasretki/

 

Linkkejä:
lintuatlas.fi/
birdlife.fi/lintuatlas/ 
tulokset.lintuatlas.fi/ – Lintuatlaksen tulospalvelu (lajit, ruudut, yhdistykset
lintuatlas.fi/materiaalia/ – Lisätietoa mm. pesimävarmuussummasta ja selvitysasteesta

Pesimävarmuusindeksit:
lintuatlas.fi/indeksit/
birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/ohjeita/

Lintuatlasruudut:
laji.fi/map
tulokset.lintuatlas.fi/grid

Lappi:
tulokset.lintuatlas.fi/society/lappi
lintuatlas.fi/lapin-priorisoinnit/
birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/lapin-suurruutujen-retkeily/

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin