Vanhankaupunginlahden linnuston seurantalaskennan 2023 loppuraportti

Helsingin Vanhankaupunginlahden linnuston tilaa seurataan Viikin- Vanhankaupunginlahden hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti vuosittain ja alueen pesimälinnusto on laskettiin myös vuonna 2023. Tutkimusalue käsittää pesivien vesilintujen, kahlaajien ja lokkilintujen sekä vesilintujen poikuelaskentojen osalta koko Vanhankaupunginlahden kosteikkoalueen (Viikin – Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualue ja Natura 2000 -alue).

Laskennan tulokset on koottu Hannu Sarvanteen kirjoittamaan raporttiin, josta selviää alueen pesimälinnuston tila vuonna 2023, mutta myös parimäärien kehitys viimeisenä yhtenätoista vuonna sekä paljon muuta. Raportista selviää mm. montako vesilintulajia Vanhankaupunginlahdella pesii, tai miten vaikkapa sinisorsien tai harmaasorsien pesinnät onnistuivat. Entä millaisen menestyksen Purolahdelle talvella 2022/2023 kaivetut lampareet saavuttivat vesilintujen keskuudessa? Löydät raportista vastauksen myös siihen, millaisiin mittoihin merimetsokolonia on kasvanut ja kuinka yhteiselo harmaahaikaroiden kanssa Klobbenilla sujuu. Ja mikä varpuslintulaji pesi tänä vuonna Vanhankaupunginlahdella ensimmäistä kertaa v. 1986 alkaneiden seurantalaskentojen aikana. Sekä ennen kaikkea: miksi hoitoniityillä on hyvä talkoilla.

Kuva: Hannu Sarvanne
150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin