Kutsu Tringan syyskokoukseen 9.11.2023

Tringan syyskokous pidetään torstaina 9.11.2023 klo 17.30 alkaen Helsingissä, Tieteiden talossa (HUOM! kokouksen poikkeava aloitusaika). Syyskokouksen sääntömääräisten asioiden jälkeen jatketaan marraskuun lintuillan ohjelmalla, joka on William Velmalan esitelmä Lintuasematunnelmia Mongoliasta.

Voit tutustua hallituksen valmistelemaan vuoden 2024 toimintasuunnitelmaan sekä tulo- ja menoarvioon Tringan verkkosivuilla: tringa.fi/dokumentit/

Esityslista:
1§ Kokouksen avaus
2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4§ Hyväksytään kokouksen esityslista
5§ Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6§ Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet tai varapuheenjohtaja ja jäsenet erovuorossa olevien tilalle
– Erovuorossa ovat puheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä.
7§ Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja heille varamiehet
8§ Muut asiat
– Nimetään yhdistyksen edustajat BirdLife Suomen edustajistoon kaudelle 2024-2025
9§ Kokouksen päättäminen

Syyskokouspaikkana on Tieteiden talon sali 104 (Kirkkokatu 6, Helsinki). Syyskokouksen ja lintuillan ohjelma: klo 17.30 Sääntömääräinen syyskokous
~klo 18.30 Marraskuun lintuilta: William Velmala – Lintuasematunnelmia Mongoliasta
Kokous päättyy klo 20.00 mennessä.
Tervetuloa!

Tringa ry:n hallitus

150 150 Aleksi Mikola
Kirjoita jotakin