Sääntömääräisessä syyskokouksessa vahvistettiin vuoden 2023 toimintasuunnitelma

Tringan sääntömääräinen syyskokous pidettiin torstaina 10.11. Tieteiden talossa Helsingin Kirkkokadulla. Kokouspaikalle saapui noin 40 tringalaista päättämään Tringan tulevan 50. toimintavuoden toiminnasta.

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Aili Jukarainen avasi kokouksen. Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Uusivuori, sihteeriksi Tuire Kujala ja pöytäkirjantarkastajiksi Timo Janhonen sekä Frans Silvenius. Toiminnanjohtaja Johannes Silvonen esitteli hallituksen kokoaman toimintasuunnitelman sekä talousarvion vuodelle 2023, jotka vahvistettiin.

Varsinaista jäsenmaksua päätettiin korottaa hallituksen esityksen mukaisesti kahdella eurolla, joten varsinaisen jäsenen jäsenmaksu nousee ensi vuonna 40 euroon. Muiden jäsenluokkien maksut päätettiin pitää ennallaan. Pelkän lehden tilausmaksua korotettiin niin ikään kahdella eurolla (42 euroa/vuosi).

Hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaan vuodelle 2023 on suunnitteilla uusina asioina mm. Tringa-lehden sähköisen version tuominen paperisen lehden rinnalle sekä sähköisen uutiskirjeen julkaiseminen. Hangon lintuaseman infraan on tiedossa huomattava parannus, kun kauan odotettu vesijohto on ensi vuonna määrä vetää Haliakselle. Lintuseman aineiston tallentamiseen on tekeillä uusi tietokantajärjestelmä ja Halias on osallistuu myös ”Ympäristötietoisuuden lisääminen perusopetuksessa: Linnut ympäristömuutosten viestintuojina” -hankkeeseen. Tringan retkitoiminta jatkuu palkatun retkikoordinaattorin vetämänä, uutena retkimuotona kokeillaan maksullisten lintukävelyiden järjestämistä pienemmällä ryhmäkoolla. Myös lasten ja nuorten retkiin, lintukursseihin sekä yleisötapahtumiin panostetaan vähintään entiseen malliin. Suojelutoiminnan resursseja lisätään, kun suojelusihteerin työaikaa nostetaan nykyisestä kuudesta kuukaudesta kahdeksaan kuukauteen ja syksyllä käynnistettyä Tringan lintukosteikkokampanjaa jatketaan. Tulevana vuonna on myös määrä laatia suunnitelmat siitä, kuinka Tringan 50-vuotisjuhlia vuonna 2024 tullaan viettämään. Tringan Raaseporin paikallisjaosto Lullula sen sijaan juhlii tasavuosia jo 2023 ja järjestää tapahtumia pitkin 20-vuotisjuhlavuottansa.

Tringan varapuheenjohtaja Aili Jukarainen valittiin jatkamaan varapuheenjohtajana seuraavat kaksi vuotta. Hallituksen jäsenistä Otso Häärä ja Matti Koivula käyttivät erovuoroaan. Heidän tilalleen syyskokous valitsi Markku Huhta-Koiviston sekä Paula Niemelän. Erovuorossa niin ikään olleet Dolf Assmann ja Tuire Kujala valittiin jatkamaan hallituksessa seuraavat kaksi vuotta. Lisäksi hallituspaikasta kesken kaksivuotiskauden luopuvan Leena Hintsasen tilalle valittiin jäljellä olevaksi vuodeksi Joonatan Toivanen.

Tringan toiminnantarkastajaksi valittiin Jaakko Asplund (varalla Juhani Timonen) sekä tilintarkastajana HT Jarmo Tähtinen (varalla HT Noora Kerbs). Sääntömääräisten asioiden jälkeen kuultiin Margus Ellermaan esitelmä ”Tringalle oma kosteikko! Miten maailmalla lintukosteikkoja perustetaan ja hoidetaan”.

Margus Ellermaa esitteli syyskokouksen jälkeen, miten huonosti kosteikkolinnuilla menee ja miten tilannetta on mahdollista parantaa lintukosteikoita perustamalla ja ylläpitämällä.

Tringa kiittää syyskokoukseen osallistuneita, toimihenkilötehtävistä luopuvia sekä syyskokouksen puheenjohtajaa ja toivottaa menestystä uusiin tehtäviin valituille!

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin