Vanhankaupunginlahden linnustonseurantalaskentojen loppuraportti 2022

Helsingin Vanhankaupunginlahden linnuston tilaa seurataan vuosittain alueen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti. Tutkimusalue käsittää pesivien vesilintujen, kahlaajien ja lokkilintujen sekä vesilintujen poikuelaskentojen osalta koko Vanhankaupunginlahden kosteikkoalueen (Viikin – Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualue ja Natura 2000 -alue).

Hannu Sarvanteen kirjoittamasta raportista selviää Viikin – Vanhankaupunginlahden pesimälinnuston tila v. 2022 ja parimäärien kehitys v. 2013 – v. 2022. Raportista löytyy myös vastaus kysymykseen, montako vesilintulajia Vanhankaupunginlahdella pesii ja ennen kaikkea, miten niiden pesinnät onnistuivat. Samoin raportista käy ilmi, miten merimetsojen ja harmaahaikaroiden elo sujuu Klobbenilla tai pesikö sitruunavästäräkki tänä vuonna hoitoniityillä. Ja miksi hoitoniityillä on hyvä talkoilla.

Lue raportti tästä: Vanhankaupunginlahden linnustonseurantalaskentojen loppuraportti 2022

Lapasorsa kuului Vanhankaupunginlahden pesimälajistoon myös tänä vuonna, ja lajin parimäärä kasvoi vuoteen 2021 verrattuna. Kuva © Matti Rekilä
150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin