Tringa jätti mielipiteen Keski-Viikin kaavarunkoluonnoksesta

Suokukkoja (Calidris pugnax) ja valkoposkihanhia (Branta leucopsis) Viikin pelloilla.

Helsingin kaupunki suunnittelee Viikin pelloille Raide-Jokeriin tukeutuen merkittävää lisärakentamista. Vuoden 2022 syksyllä käynnistynyt kaavarunkoprosessi on edennyt luonnosvaiheeseen, ja nyt nähtävillä olleeseen luonnokseen sisältyy joitain parannuksia aiempaan nähden. Kaavarungon keskeinen ongelma on kuitenkin pysynyt alusta alkaen samana: Viikin tiedepuiston ja Latokartanon eteläosien ympäristöön Taka-Viikin pelloille suunnitellaan uusia asuntoja 7000 asukkaalle, ja toteutuessaan tällainen lisärakentaminen pirstoisi Vanhankaupunginlahden IBA-alueen yhtenäisyyttä merkittävästi ja heikentäisi Natura-alueen suojeluarvoja.

Taka-Viikin pelloista huomattava osa on vuosien mittaan hävitetty rakentamisen tieltä. Tringan kanta on se, että Taka-Viikin tähän saakka rakentamiselta välttyneet peltoalueet on säilytettävä peltoina. Etu- ja Taka-Viikin pellot muodostavat oleellisen osan kansainvälisesti tärkeän lintualueen linnustollisesta kokonaisuudesta, sillä ne ovat merkittävää muutonaikaista ruokailu- ja levähdysaluetta, joka kerää muuttokausina merkittäviä määriä mm. hanhia, kottaraisia, rastaita ja kahlaajia. Levähtävät linnut liikkuvat laajalti Etu-Viikin ja Taka-Viikin peltoalueiden välillä, ja mittava lisärakentaminen häiriövaikutuksineen kaventaisi yhtenäistä levähdys- ja ruokailualuetta merkittävästi. Tringa on myös huolissaan suunnitellun rakentamisen myötä lisääntyvän virkistyskäyttöpaineen vaikutuksista Vanhankaupunginlahden linnustoon.

Kritisoimme mielipiteessämme myös kaavarungon lisääntynyttä käyttöä osana maankäytön suunnittelua. Kaavarungosta voi parhaassa tapauksessa olla hyötyä, jos sen käyttö johtaa entistä läpinäkyvämpään ja huolellisempaan suunnitteluun. Kaavarunko ei kuitenkaan ole lainsäädäntöön perustuva suunnitelma, eikä sillä ole oikeusvaikutuksia. Tästä voi aiheutua ongelmia, jos myöhemmissä asemakaavoissa tehtyjä ratkaisuja pyritään ohjaamaan ja oikeuttamaan kaavarungossa linjatuilla tavoitteilla. Tällaisessa tapauksessa kaavarungon linjauksiin ei myöskään voida hakea muutosta niiden tosiasiallisesta asemakaavoitukseen kohdistuvasta ohjausvaikutuksesta huolimatta. Samankaltaisia ongelmia liittyy kaavarunkojen vaikutusten arvioinnin puutteeseen.

Suunnitelma etenee aikataulun mukaisesti kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyyn loppuvuoden 2023 aikana.

Tringan mielipiteen voi lukea kokonaisuudessaan täältä.

150 150 Juho Leppänen
Kirjoita jotakin