Tringan alueen valkoposkihanhilaskennan 2.9.2023 tulokset

Lentäviä valkoposkihanhia © Micha Fager

Tringan, Hakin ja Lullulan alueen valkoposkihanhet laskettiin taas perinteiseen tapaan syyskuun alussa lauantaina 2.9. Alkuun sydämelliset kiitokset kaikille laskentaan osallistuneille ja havaintojaan Tiiraan ilmoittaneille: laajamittaiset syyslaskennat eivät olisi mahdollisia ilman teidän arvokasta panostanne. Erityiskiitokset menevät Jan Södersvedille Hakin ja Risto Willamolle Lullulan alueen laskentojen koordinoinnista sekä molempien alueiden ahkerille aktiiveille.

Muuttuvia sääennusteita seurattiin laskentaviikolla tarkkaan, ja ajoittain näytti siltä, että laskentaa jouduttaisiin siirtämään varapäivälle eli sunnuntaiaamulle. Sateet kuitenkin lopulta saapuivat läntiselle Uudellemaalle valtaosin vasta laskennan viimeisten minuuttien aikana tai myöhemmin aamulla, ja laskenta pystyttiin tekemään alkuperäisen aikataulun mukaisesti koleassa, selkeässä säässä. Laajalahden hanhet laskettiin jälleen yöpymisparvista auringon noustessa, mutta Vanhankaupunginlahden yöpyjät jouduttiin poikkeuksellisesti laskemaan varhain sunnuntaiaamuna. Muilla kohteilla laskijat kiersivät jälleen varsinaisena laskenta-aikana lauantaiaamun mittaan. Pääkaupunkiseudun kohteita kierrettiin hieman viimesyksyistä enemmän etenkin Helsingissä ja Vantaalla, ja lisäksi Kirkkonummen, Sipoon, Raaseporin sekä Lohjan ja Siuntion kohteet laskettiin kiitettävän tarkasti.

Tämän syksyn laskentojen merkittävin havainto liittyi perinteisissä yöpymispaikoissa tapahtuneisiin ja tapahtuviin muutoksiin. Laajalahdelta laskettiin 4816 yöpyvää hanhea, joka oli suurin havaittu yöpyjäkerääntymä Tringan alueella ja Laajalahden suurin syyslaskennan aikainen määrä sitten vuoden 2019. Vanhankaupunginlahdelta havaittiin tänä vuonna 1705 hanhea eli selkeästi vähemmän kuin viime vuosina, ja samoin Kirkkonummen Morsfjärdenin yöpyjämäärä 430 hanhea oli viimesyksyistä pienempi. Siuntiossa havaittujen, todennäköisesti Lohjanjärvellä yöpyneiden hanhien määrä (1530) vastaavasti nousi vuodentakaisesta. Osa vaihtelusta selittynee yöpymispaikkojen välisellä liikkeellä eri vuosina, mutta lisäksi havaintojen perusteella tulkittiin osan Helsingin hanhista (900) yöpyvän tätä nykyä Östersundomin alueella Bruksvikenillä ja mahdollisesti myös Torpvikenillä. Tulkinta perustuu Talosaarentien ja Salmenkallion pelloilla ruokailleisiin parviin sekä Vuosaaren täyttömäeltä havaittuihin, matalalla lännen suuntaan lentäneisiin hanhiin. Näyttäisi siltä, että Östersundomin tähänastiset kunnostustoimenpiteet ovat luoneet hanhille uusia suojaisia yöpymisympäristöjä. Mahdollisista yöpymiseen viittaavista tulevista lisähavainnoista, kuten hanhien ilta- tai aamuliikenteestä Östersundomin lahdilla pyydetään vastaisuudessa kirjaamaan tiedot suoraan Tiiraan. Vanhemmista mahdollisista yöpyjähavainnoista voi ilmoittaa suoraan suojelusihteerille.

Edellisvuosien malliin hyvin suuri osa pelloista sekä idässä että lännessä oli laskennan aikaan yhä puimatta. Tämä näkyi erityisesti Sipoossa ja Vantaalla, jossa hanhia ei Seutulan peltoja lukuun ottamatta juuri näkynyt. Raaseporin peltoalueilla ei havaittu ainoatakaan valkoposkihanhea tänä vuonna. Kirkkonummen Mattbyn (2060) ja Järsön peltojen (1200) hanhien tulkittiin olleen Laajalahdelta länteen nousseita lintuja sekä Morsfjärdenin yöpyjiä, ja osittain samoja peltojen välillä liikkuneita hanhia. Yöpymisparvien linnut liikkuivat jälleen laajalla säteellä ympäri pääkaupunkiseudun ruokailupeltoja ja muita kohteita: valtaosa laskenta-aikaan havaituista linnuista yhdistettiin johonkin yöpymisparveen. Haltialan kartanon (3500) hanhet tulivat Laajalahdelta, Vanhankaupunginlahdelta ja Östersundomista, ja samoiksi tulkittuja lintuja nähtiin hieman myöhemmin myös Torpparinmäen (1500) ja aamupäivällä Seutulan (n. 2000) pelloilla.

Yhteensä Tringan alueella laskettiin tänä syksynä 9473 valkoposkihanhea. Luku muodostuu suurista yöpymisparvista ja laskenta-aikaan lauantaiaamuna 7.30–9.30 muissa kohteissa havaituista paikallisista hanhista, pois lukien samoiksi tulkitut linnut ja parvet. Tulos on n. 650 hanhea pienempi kuin viime syksynä, ja ensimmäistä kertaa sitten 2013 Tringan alueen kokonaissumma jää hieman alle 10 000 linnun. Luku ei ole tarkka arvo, vaan kerättyyn aineistoon ja sen tulkintaan perustuva valistunut arvio. Tänä vuonna Vanhankaupunginlahden yöpyjien laskennan eriaikaisuus saattaa osaltaan lisätä hieman epävarmuutta, mutta havaintojen perusteella ei ole perusteltua syytä olettaa sunnuntaina lasketun yöpyjämäärän poikkeavan merkitsevästi lauantaiaamusta ja lahden tämänvuotisesta hanhitilanteesta. Uudenmaan sisäisen liikehdinnän ohella hanhia on tänä vuonna todennäköisesti liikkunut laajemminkin pitkin rannikkoa: esimerkiksi Porvoon seudulta laskettiin aiempaa suurempia määriä hanhia. Myös hanhien pesintä pääkaupunkiseudulla sujui mm. alkukesän kuivuuden vuoksi tänä vuonna keskimääräistä huonommin. Tulokset vaikuttaisivat vertailukelpoisilta edellisvuosiin nähden.

Valkoposkihanhien syyskanta kasvoi valtakunnallisesti aavistuksen edellisvuodesta, mutta pysytteli silti kutakuinkin viime syksyn tasolla. Lisää tietoa koko maan syyslaskentojen tuloksista löytyy BirdLifen nettisivuilta.

Kaikkia laskijoita lämpimästi kiittäen

Juho Leppänen

Laskentakoordinaattori / Tringa ry

Valkoposkihanhilaskentojen 2.9.2023 lasketut kohteet ja kohdekohtaiset tulokset (paikalliset + ylilentävät)

Espoo
Bergö (Alexey Trofimov) 500
Haukilahti (Pekka Huttunen) 0
Laaksolahden ranta (Janne Loisa) 0+90
Laajalahti (Nadja Weisshaupt, Jarmo Koistinen) 4816
Leppävaaran urheilupuisto (Rauno Nokelainen) 0
Mankkaankallio (Ritva Swanljung) 0+93
Otaniemen nurmet (Nadja Weisshaupt, Jarmo Koistinen) 75
Röylä (Janne Loisa) 66
Tapiola: Otsolahden rantaniityt, Silkkiniitty, Liikenneristeyksen niityt, Louhentien itäpuolen nurmet (Nadja Weisshaupt, Jarmo Koistinen) 202

Helsinki
Arabianrannan ja Pornaistenniemen nurmet (Julius Mäkinen) 19
Fallkullan kartanon pellot (Dolf Assmann) 0
Husön kartanon pellot (Juho Leppänen, Tuomas Leppänen) 484
Kaisaniemi (Tiina Tarkkanen) 81
Kallvikinniemi (Juho Leppänen, Tuomas Leppänen) 0
Kannelmäen ja Malminkartanon välinen viheriö + pellot (Samuel Bloch) 0
Kivikko (Eeva-Maija Kakko) 0
Käpylä, Vallilanlaakso (Taavi Sulander) 130+28
Malmin lentokenttä (Jaana Sarvala) 6
Malmin urheilupuisto + Ala-Malmin nurmet (Eeva-Maija Kakko) 0
Malminkartano (Samuel Bloch) 259+178
Niskalan pellot, Haltiala/Torpparinmäki (Martti Heikinheimo) 3500 (Haltiala) 1500 (Torpparinmäki)
Porolahden nurmet (Ilkka Sammalkorpi) 0
Salmenkallio (Joona Koskinen) 695
Siltamäen urheilupuisto ja nurmet (Dolf Assmann) 237+180
Skatanniemi (Juho Leppänen, Tuomas Leppänen) 0
Tapanila (Dolf Assmann) 54
Tammisalo (Ilkka Sammalkorpi) 0
Tokoinranta, Eläintarhanlahti (Tiina Tarkkanen) 14
Töölönlahti (Tiina Tarkkanen) 22+7
Viikki/Vanhankaupunginlahti (Aapo Salmela, Juho Leppänen) 1705
Vuosaari, Aurinkolahti (Juho Leppänen, Tuomas Leppänen) 97
Vuosaaren maankaatopaikka (Mikko Salonen) 0+221
Vuosaari golf (Juho Leppänen, Tuomas Leppänen) 0
Vuosaari, Uutelan kanava (Juho Leppänen, Tuomas Leppänen) 0
Östersundomin pellot (Juho Leppänen, Tuomas Leppänen) 0

Inkoo
Degerby (Mikko Heini) 14

Kirkkonummi
Bölen pellot (Markku Mikkola-Roos) 0
Mattbyn pellot (Magnus Nordman) 2060
Gunnarsby (Markku Mikkola-Roos) 0
Saltfjärden, Storängen (Magnus Nordman, Markku Huhta-Koivisto, Pekka Komi) 60+1980
Morsfjärden (Markku Mikkola-Roos) 430
Honksby (Markku Mikkola-Roos) 0
Järsön pellot (Markku Mikkola-Roos) 1200
Hilan pellot (Markku Mikkola-Roos) 0
Storkanskogin pellot (Markku Mikkola-Roos) 6
Tanskarla, Österängen (Markku Mikkola-Roos) 0+40

Raasepori (koordinaattori Risto Willamo)
Bromarvin pellot (Anneli Fredrikson) 0
Karjaa, Ingvalsby-Lindnäs (Risto Willamo, Sari Autio) 0
Karjaa, Meltolan kylän ympäristön pellot (Risto Willamo, Sari Autio) 0
Karjaa, Mustionjokilaakson pellot (Risto Willamo) 0
Karjaan-Snappertunan pellot (Jukka Santala, Mia Sundström)
Pohja, Brödtorp (Leena Grönholm, Ari Hänninen) 0
Pohja, Elimogrundet (Hannu Haapasaari) 0
Pohja, Gumnäs (Roger Morberg) 0
Pohja, Näsby (Leena Grönholm, Ari Hänninen) 0
Pohja, Pohjanpitäjänlahti ja golfkentät (Roger Morberg) 0
Pohja, Ramskulla, Bollstad (Leena Grönholm, Ari Hänninen) 0
Pohja, Trädbollstad, Bollstad (Leena Grönholm, Ari Hänninen) 0
Tammisaari, Gammelboda-Ekegolf (Sami Virta) 0
Tammisaari, kaupungin rannat (Anneli Fredrikson) 0
Tammisaari, Stadsfjärden (Sami Virta) 0
Tammisaari, Finby Gränd – Skarsböle (Carita Aminoff) 0
Tammisaari, Germundby (Carita Aminoff) 0
Tenhola, Lindsby-Siggby (Carita Aminoff) 0
Tenhola, Prästkulla (Carita Aminoff) 0
Tenhola, Pölkå (Carita Aminoff) 0
Tenhola, Siggby-Bonäs-Fastarby-Undermalm (Ritva Tuomiranta) 0
Tenhola, Svedja (Carita Aminoff) 0

Sipoo
Box, pellot (Aapo Salmela, Anne Salmela) 0
Hangelby (Aapo Salmela, Anne Salmela) 0
Immersby (Aapo Salmela, Anne Salmela) 0
Massbyn pellot (Aapo Salmela, Anne Salmela) 0
Nevas (Aapo Salmela, Anne Salmela) 1
Sipoonlahden rantaniityt (Aapo Salmela, Anne Salmela) 0
Sipoonranta (Aapo Salmela, Anne Salmela) 0+17

Siuntio ja Lohja (koordinaattori Jan Södersved, laskijoina Tero Laiho, Petri Lehto, Reima Stigell, Jan Södersved, Ari Turunen ja Leo Wallinmaa)
Lohja, Aurlahden veneranta 0
Siuntio, Lempans 0
Siuntio, Myransin ympäristö, Bäckesängen 160
Siuntio, Myransin ympäristö, Munks 65
Siuntio, Myransin ympäristö, Vejans 850
Siuntio, Sunnanvik 0+675
Siuntio, Svartbäckin ympäristö, Pellas 9
Siuntio, Svartbäckin ympäristö, Skeppars 432
Siuntio, Svartbäckin ympäristö, Svartbäck 14

Vantaa
Hakunilan Kormuniitty (Joona Koskinen) 0+85
Hanabölen pellot (Joona Koskinen) 0
Hiekkaharju ja ympäristön pellot (Joona Koskinen) 0
Hämeenkylän pellot (Janne Loisa) 0+42
Koivuhaka (Markus Harju, Erkki Kylliäinen) 0+314
Maarinkunnas (Joona Koskinen) 0
Pyymosa, Pitkäsuon täyttömäki (Timo Taavitsainen) 0+50
Päiväkummun pellot (Joona Koskinen) 0
Seutulan isoniityt (Pertti Uusivuori, Geoffrey Williamson) 2000
Sotunki ja Sepänmäki (Joona Koskinen) 0
Vantaanlaakson pellot (Pekka Penttilä 0+310)

150 150 Juho Leppänen
Kirjoita jotakin