Mediatiedote: Linturetkikone kutsuu retkelle ja avoimen luontotiedon äärelle

Tee helppo linturetki lasten ja nuorten kanssa lähiluontoon. Uusi linturetkikone näyttää, mitä lintuja omalla paikkakunnallasi on havaittavissa juuri tänään. Kone käyttää Lajitietokeskuksen havaintotietoja reaaliaikaisesti ja sen avulla voi myös tarkastella, miten lintulajisto muuttuu kevään edetessä.

Linturetkikoneen opastamana opettaja voi lähteä helposti luokkansa kanssa tutkimusretkelle.

”Kaikilla lapsilla ei ole sellaista omaa aikuista, joka vie luontoon. Opettajalla onkin tässä avainrooli. Tarjoamalla kokemuksen luonnossa ja opettamalla luonnonhavainnointia, opettaja voi sytyttää oppilaassa elinikäisen kipinän”, kertoo järjestöpäällikkö Sanna Saari-Vesterinen Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitosta.

Kyse ei ole pelkästään linnuista, vaan siitä miten luonto voi. Kaikki retkikoneen 52 lintulajia kertovat viestiä jostain ympäristömuutoksesta tai ekologisesta ilmiöstä. Ympäristömuutosten yhdistäminen lajeihin auttaa opettajia ja oppilaita hahmottamaan isoja kokonaisuuksia ja kytköksiä.

”Retkikone kokoaa avointa luontotietoa suoraan meiltä tutkijoilta lapsille ja nuorille. Näin he saavat samalla ajankohtaista tietoa luonnosta ja sen tilasta tässä nopeasti muuttuvassa maailmassa”, kertoo hankkeen vetäjä ja linnustotutkija Aleksi Lehikoinen Luonnontieteellisestä keskusmuseosta.

Linturetkikone rakennettiin Linnut viestintuojina -hankkeessa yhteistyössä Suomen Lajitietokeskuksen, Tringan ja Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton kanssa Wihurin säätiön rahoituksella.

Tervetuloa koulutusretkelle Hangon lintuasemalle: Opettajille ja kasvattajille järjestetään koulutusretki Hangon lintuasemalle 2.5. Retkellä perehdytään Linturetkikoneen lisäksi mm. lintujen havainnointiin, rengastamiseen ja tutkimukseen. Median edustajilla on mahdollisuus osallistua koulutusretkelle, ilmoittautumiset Maija Ihantolalle (yhteystiedot alla).

Linturetkikone löytyy osoitteesta: https://mappa.fi/linturetkikone/
Hangon lintuasema, Halias: https://www.halias.fi/
Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry: https://tringa.fi/

Lisätietoja:

Maija Ihantola, toiminnanjohtaja, Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry
Maija.ihantola@luontokoulut.fi puh. 041 5368232

Aleksi Lehikoinen, yli-intendentti, Luomus
Aleksi.Lehikoinen@helsinki.fi puh. 045 1375732

Kuva 1. Luo linturetki oman alueesi tämänhetkisestä linnustosta. Retkikoneen 52 lintulajia kertovat viestiä jostain ympäristömuutoksesta tai ekologisesta ilmiöstä.

Kuva 2. Koulutusretken tunnelmia Hangon lintuasemalla. Linnut viestintuojina -hankkeessa järjestettiin ensimmäinen retki Hangon lintuasemalle syksyllä 2023. Kuvaaja: Satu Hiekko

Kuva 3. Opettajia koulutusretkellä Hangon lintuasemalla syksyllä 2023. Kuvaaja: Satu Hiekko

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin