Suojelukatsaus 3/2022: Herttoniemi, Vantaan ratikka, sidosryhmätyö ym.

Vuoden kolmannessa suojelukatsauksessa luodaan silmäys Tringan kesänjälkeiseen suojelutoimintaan. Seurannassamme olevien suurten, linnustollisesti tärkeille alueille kohdistuvien maankäyttöhankkeiden osalta Östersundomin osayleiskaavahanke etenee kaavaluonnokseksi näillä näkymin ensi vuoden loppupuolella. Syksyllä 2022 on mahdollisesti tulossa vuorovaikutusta maankäytön osalta, ja tiedotan jäsenistöä tästä jahka aikatauluista tulee selvyyttä. Finnoon keskuksen asemakaava on yhä samassa vaiheessa kuin alkukesästä, ja odottaa Espoon kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsittelyä. 

Muistutan vielä tässä yhteydessä Helsingin hallinto-oikeuteen jättämästämme valituksesta Ämmässuon tuulivoimalan asemakaavaa koskien.

1) Jätimme 29.6. yhteisen mielipiteen Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa Herttoniemen liikuntapuiston puistosuunnitelman luonnoksesta. Korostimme mielipiteessämme Herttoniemen metsäselänteen merkitystä osana Viikki-Kivikko-vihersormen ekologista yhteyttä ja muistutimme alueen arvokkaista metsäkohteista. Mielipiteen voi lukea täältä

2) Jätimme keskellä kesää 7.7. lausunnon Vantaan ratikan kaavarungon luonnoksesta. Kyseessä on suuri hanke, jolla pyritään yhdistämään mm. Mellunmäen, Hakunilan, Tikkurilan ja Aviapoliksen kaupunkikeskukset toisiinsa. Huomautimme lausunnossamme ekologisen kestävyyden asettamisesta jatkosuunnittelua ohjaavaksi tavoitteeksi ja muistutimme kaavarungon todennäköisellä vaikutusalueella sijaitsevista MAALI-alueiden sekä ekologisten yhteyksien huomioimistarpeesta ja riittävästä vaikutusten arvioinnista näiden suhteen. Koko lausunnon voi lukea täältä

3) Tringa on syyspuolella vahvasti mukana erilaisissa sidosryhmissä. Helsingin kaupunki päivittää luonnonhoidon linjauksia tänä vuonna metsien hoidon osalta, ja suojelusihteeri on edustanut Tringaa tässä sidosryhmäyhteistyössä. Linjauksista on tarkoitus julkaista luonnos kommentoitavaksi lokakuun alussa, ja tiedotan tästäkin jäsenistöä erikseen kun linkki kyselyyn on saatavilla. Laadimme syyskuussa yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen ja Luonto-Liiton metsäryhmän kanssa oman tavoitepaperimme luonnonhoidon linjausten keskeisimmistä muutos- ja kehitystarpeista. Tavoitepaperi löytyy kokonaisuudessaan täältä

Lisäksi olemme mukana myös Uudenmaan alueellisessa Helmi-yhteistyöryhmässä. Yhteistyön tavoitteena on mm. lisätä luonnonhoidon ja suojelun vaikuttavuutta Uudellamaalla. Yhteistyöryhmä kokoontuu näillä näkymin ensimmäisen kerran lokakuussa, Tringaa edustaa jäsenenä suojelusihteeri ja varajäsenenä toiminnanjohtaja. 

4) Lintuystävällistä lasirakentamista koskevat kuntalaisaloitteet ovat vielä lokakuussa allekirjoitettavina. Helsingin aloitteen kohdalla 400 nimeä meni rikki, ja kaikkiin aloitteisiin saa mielellään yhä osallistua ja niitä jakaa. Ikkunatörmäykset ja lasirakentaminen on ollut mukavasti esillä medioissa, mm. Helsingin Uutisissa, Ylellä ja Radio Suomessa. Aloitteen tueksi on tulossa erilaisia yhteistyöhankkeita, joista myöhemmin lisää. 

Linkit aloitteisiin: 

Helsinki

Espoo

Vantaa

5) Yhteistyömme Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa Helsingissä on jatkunut vahvana. Lähetimme yhteisen yhteydenoton Helsingin kaupunkiympäristölautakuntaan kaupunkiympäristön talousarviosta ja Helsingin kaupunginhallitukselle sekä myöhemmin -valtuustolle viestin eläinpelastustoiminnan turvaamista koskevasta aloitteesta.

Ajankohtaisissa kaavahankkeissa ja muissa lausuntoasioissa olemme jättämässä mielipiteen ainakin Espoon yleiskaava 2060 -hankkeesta sekä Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen päivityksestä. Seuraamme myös Keski-Viikin kaavarunkoa sekä alueen muun kaavoituksen edistymistä, ja tuttuun tapaan myös toimialueemme muita maankäyttöhankkeita. Lisäksi seuraava kaavakoulutus on tulossa vielä syksyn aikana, ja ilmoitan aikataulusta tarkemmin päivämäärän varmistuttua. Seuraava suojelukatsaus tulee hieman kaavahankkeista ja muista lausuttavista asioista riippuen joko tämän vuoden lopuilla tai ensi vuoden alussa. 

150 150 Juho Leppänen
Kirjoita jotakin