Tringa muistuttaa lintuystävällisestä niitosta

Peltojen ja muiden avointen alueiden niittokausi on jälleen käsillä: paikoin peltoja on niitetty jo juhannusviikonlopun jälkeen, kun taas toisaalla niitot ovat vasta suunnitteilla ja edessä. Suomen peltolinnusto on vähentynyt viime vuosikymmeninä, ja etenkin peltomaalla pesivien lintulajien kohdalla muutos on ollut voimakas. Muistutamme, että mahdollisimman myöhäinen niittoajankohta ja peltolinnut huomioivien niittomenetelmien käyttö ovat yksi keino auttaa peltolintuja.

Nyrkkisääntönä mitä myöhäisempi niittoajankohta, sitä parempi lintujen kannalta. Heinäkuun alkupuolella monilla peltolinnuilla on vielä pienet poikaset, jotka eivät pääse lähestyvää niittokonetta karkuun kyllin nopeasti.

Niittoa tehdessä on lintujen kannalta tärkeää niittää keskeltä reunoille, jolloin avoimia alueita karttavat emot poikasineen pääsevät kasvillisuuden suojissa karkuun. Myös kyllin hidas eteneminen auttaa lintuja pakenemaan ajoissa. Pellolla sijaitsevia mahdollisia pesiä voi myös käydä etukäteen merkitsemässä, jolloin niiden huomioiminen helpottuu. Pesät voi merkitä esimerkiksi pesien läheisyyteen sijoitettavilla kepeillä. Keppejä ei kuitenkaan kannata asettaa aivan pesien viereen, etteivät varislinnut tai muut pedot opi paikantamaan pesiä niiden avulla.

Lisää tietoa lintuystävällisestä niitosta löytyy kattojärjestömme BirdLifen oppaasta (2005).

Peltolinnuston tilasta, peltolintujen vähentymisestä ja vähenemisen pysäyttämiseen tarvittavista laajemmista toimenpiteistä puolestaan voi lukea enemmän BirdLifen Linnuston tila Suomessa -raportista (2021).

© Odd Falch
2560 2048 Juho Leppänen
Kirjoita jotakin