Monthly Archives :

marraskuu 2019

Östersundomin yleiskaava kaatui hallinto-oikeudessa

Helsingin hallinto-oikeus on antanut tänään päätökset sekä Östersundomin maakuntakavaa ja Östersundomin yleiskaavaa koskevissa asioissa. Tringa oli valittanut oikeuteen molemmista kaavoista, sillä kaavat eivät huomioineet riittävästi linnusto- ja muita luontoarvoja. Hallinto-oikeus hylkäsi Östersundomin maakuntakaavasta tehdyt valitukset, mutta kumosi yleiskaavapäätöksen. Yleiskaavassa ei ollut riittävästi selvitetty kaavan vaikutuksia Mustavuoren lehdon ja Östersundomin lintuvesien Natura-alueeseen. Ongelmallista oli myös, että…

Lue lisää
150 150 adminTringa

Aspskärin retki 6.7. retkikertomus

Lue lisää
150 150 adminTringa

BirdLife Suomen syyskokouksen kuulumisia

BirdLife Suomen edustajiston syyskokous pidettiin Hämeenlinnassa 16.-17.11. Paikalla oli kuusi Tringan edustajaa. Kokouksessa hyväksyttiin emojärjestömme talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä valittiin BirdLife Suomen hallitus vuodelle 2020. Puheenjohtajan vaalissa uudeksi keskusjärjestön hallituksen puheenjohtajaksi valittiin monelle tringalaisellekin tuttu Mika Asikainen.  Tringa toivottaa onnea uudelle pj:lle ja esittää kiitokset kuusi vuotta pestiä kunniakkaasti hoitaneelle Johan Hasselille.   Tringalaisesta näkökulmasta oli…

Lue lisää
150 150 adminTringa

Tringa ja BirdLife Suomi: Uudenmaan uusi maakuntakaava ei turvaa alueen luontoarvoja

Tringa ja BirdLife Suomi ovat jättäneet muistutuksen Uusimaa 2050-kaavan (tutummin maakuntakaavan) ehdotuksesta. Järjestöjen mielestä kaavaehdotus ei nykymuodossaan turvaa Uudenmaan luontoarvojen ja viheryhteyksien säilymistä, koska se on liian yleispiirteinen ja uusia suojelualueita on osoitettu aivan liian vähän. Järjestöt muistuttavat, että viheryhteyksiä ja suojelualueita on tärkeää tarkastella juuri maakunnallisella tasolla luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Tringa on ottanut kantaa…

Lue lisää
150 150 adminTringa

Munaretki Luomusiin 6.11.2019 Retkikertomus

Luonnontieteellisen museon sisääntuloaulalle leviteltiin juuri punaista mattoa kun tringalaiset kokoontuivat paikalle. Ihan mukiinmenevä tervetulotoivotus meille! Oppaamme, eläintieteellisen yksikön intendentti, linnustonseurantatiimin vetäjä Jari Valkaman johdolla siirryimme aluksi kokoushuoneeseen, jossa Jari kertoi museon kokoelmista ja lintujen rengastuksesta. Saimme tietää, että museon alati karttuvissa kokoelmissa  on yli 9 miljoonaa eläinnäytettä. Vaikka museon kellarikerrosten lonkerot ulottuvat kauas itse rakennuksesta,…

Lue lisää
150 150 adminTringa

Tringan syyskokouksessa päätettyä

Tringan sääntömääräinen syyskokous pidettiin torstaina 7.11.2019 Tieteiden talolla. Paikalla oli noin 60 tringalaista.  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Uusivuori. Hallituksen puheenjohtaja Jukka Hintikka esitteli ensi vuoden toimintasuunnitelman ja toiminnanjohtaja Johannes Silvonen tulo- ja menoarvion, ja kokous hyväksyi ne. Ensi vuonna Tringan toiminta jatkaa maltillista kasvuaan. Toisaalta uusia aluevaltauksia tehdään mm. kurssitoiminnan laajentamisessa, opastuksiin ja luontokasvatukseen keskittyvän…

Lue lisää
150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin