BirdLife Suomen edustajistoviikonlopun terveiset

BirdLife Suomen edustajisto kokoontui viime viikonloppuna Tampereella. Lauantaina järjestettiin kaikille jäsenyhdistyksille suunnatut suojelu- ja viestintätyöpajat ja sunnuntaina pidettiin BirdLife Suomen sääntömääräinen syyskokous.
Suojelutyöpajassa olivat esillä tuulivoima-asiat sekä valituksen perusteet ja hyvän valituksen laatiminen. Keskusteltiin myös yhteistyömahdollisuuksista metsästäjien kanssa.
Viestintätyöpajassa pohdittiin ulkoista tiedottamista, laadittiin mediatiedotteita, keskusteltiin sosiaalisen median mahdollisuuksista ja vertailtiin paikallisyhdisten toimintaa Facebookissa.
Aki Arkiomaa esitteli uutta jäsenrekisterisovellusta, jota mm. Tringa käyttää. Järjestelmä on suuri parannus entiseen jäsenrekisteriin ja mahdollistaa mm. paremman kirje- ja sähköpostiyhteydenpidon jäseniin.
Tulevan lintulehtiportaalin tilannetta esiteltiin. Tavoitteena on luoda yhteinen portaali, johon paikallisyhdistykset voivat tallettaa lehtiään sähköisessä muodossa ja johon tulee kattava sana- ja artikkelihaku. Ensimmäisiä tuloksia sopii odottaa ensi vuonna.
Kuulumisia kuultiin myös mm. Turun Lintutieteellisen yhdistyksen alueella järjestetyistä lapsille ja lapsiperheille suunnatuista Metsätreffit-tapaamisista, joita TLY:n Mikko Oivukka on vetänyt kuluvana vuonna tällaisia yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisosaston kanssa.
Margus Ellermaa esitteli Tringan vanhojen havaintojen tallennusoperaatiota Tiira-tietokantaan vaikeuksineen ja onnistumisineen.
Lauantain illallisella esiteltiin vielä ensi keväänä ilmestyvää Pirkanmaan linnusto -kirjaa. Luvassa on melkoinen tietopaketti Pirkanmaan linnuista.
* * *
Sunnuntain varsinaisessa kokouksessa oli paikalla 45 edustajaa 20 eri lintuyhdistyksestä. Tringan edustajina olivat paikalla Jukka Hintikka, Aili Jukarainen, Jorma Lindfors, Taavi Sulander, Pertti Uusivuori, Seppo Vuolanto ja Kaisa Välimäki. Kokouksessa käsiteltiin ja vahvistettiin BirdLife Suomen ensi vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
BirdLife Suomen puheenjohtajana jatkaa Johan Hassel. Hallituksessa jatkavat Hanna Aalto, Markus Ahola, Hannu Holmström, Kristiina Järvenpää, Markus Keskitalo, Kalle Larsson, Juhani Kairamo ja Jyrki Mäkelä. Uutena kasvona hallitukseen valittiin Mika Roinin tilalle TLY-taustainen mutta nykyisin enimmän aikaa Pirkanmaalla vaikuttava Kim Kuntze.
BirdLife Suomen puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan puheenvuoroissa todettiin, että Suomen nykyhallituksen politiikka vaikeuttaa ympäristöjärjestöjen vaikutusmahdollisuuksia. Terveisiä tuotiin emojärjestö BirdLife Internationalin kokouksesta, luvattiin panostaa parempaan viestintään ja kannustettiin jäsenyhdistyksiä tehokkaampaan varainhankintaan.
Kokouksessa keskusteltiin pitkään Tiiran kehittämisestä ja etenkin uuden Tiiran ja Luonnontieteellisen keskusmuseon Lajitietokeskuksen mahdollisesta yhteistyöstä. Tähän liittyen myös äänestettiin PPLY:n ehdotuksesta, jonka mukaan otettaisiin jo nyt ensisijaiseksi tavoitteeksi yhteinen taustajärjestelmä Lajitietokeskuksen kanssa. Tämä säästäisi satojatuhansia euroja yhdistyksen rahaa, mutta vähentäisi yhdistysten vaikutusvaltaa omien havaintojensa käyttöön. Edustajisto päätti selvin äänin jatkaa Tiiran itsenäistä kehittämistä, mutta velvoitti hallituksen tuomaan seuraavaan edustajiston kokoukseen seikkaperäisen selvityksen yhteistyömuodoista Lajitietokeskuksen kanssa ja niiden vaikutuksista mm. havaintojen omistusoikeuteen ja salassapitoon.
Toinen paljon kokousta puhuttanut aihe oli havaintojenkeruurajojen määräytyminen. Nykymallin mukaan kahden paikallisyhdistyksen rajan ylittävän kuntaliitoksen yhteydessä myös yhdistysten havaintojenkeruualueet muuttuvat kunnanrajojen mukaisiksi, mitä eräät yhdistykset ovat pitäneet ongelmallisena. Muutamat yhdistykset ovat jopa toivoneet kaikkien vanhojen havaintojenkeruualueiden rajojen jäädyttämistä. BirdLife Suomen hallituksen asettama työryhmä oli valmistellut asiasta esityksen, joka olisi mahdollistanut myös yhdistysten keskenäisen rajoista sopimisen. Pitkän keskustelun päätteeksi asia palautettiin hallituksen käsittelyyn ja otetaan uudestaan esiin seuraavissa kokouksissa, kun mm. uuden Tiiran ja kotimaan aluehallinnon kehityksestä tiedetään enemmän.
Kokouksessa nimettiin vuoden nuoreksi lintuharrastajaksi Niklas Paulaniemi Pirkanmaalta ja vuoden retkikummiksi Mikko Oivukka Kaarinasta.
Kokouksesta raportoi Jukka Hintikka.

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin