Suomenojalle tuotiin kaksi pesimälauttaa naurulokeille

Suomenojan lintualtaalle on tuotu kaksi lintujen pesimälauttaa. Lautat on tehty ensisijaisesti naurulokkien pesinnän vahvistamiseksi. Lautat tuotiin jään päälle, jotta ne saadaan paikalleen hyvissä ajoin ennen pesintäkauden alkua. Kelluvat lautat takaavat pesimäpaikat altaan keskiosissa. Lautat sijoitetaan paikoille, joiden läheisyydessä viime vuosina on todettu naurulokkien pesintää. Lautat ovat Espoon puutyöhallin rakentamia.

Naurulokeille tarkoitetut pesimälautat tuotiin jäälle, josta ne laskeutuvat paikoilleen jäiden sulaessa. © Tommi Heinonen

Lautoille ei saa mennä eikä niitä tai ankkuriketjuja saa siirtää. Ankkuriketjut on sijoitettu asennusvaiheessa siten, että ne ankkuroituisivat pehmeään pohjaan mahdollisimman hyvin jäiden sulaessa.

Suomenojan kosteikolla tehdään kunnostustoimenpiteitä vuosina 2022–2024. Helmi-elinympäristöohjelmalla on rahoitettu pesimälauttojen tekoa, ja avustuksen piiriin kuuluu myös vieraspienpetojen pyynnin tehostaminen alueella. Minkin ja supikoiran pyynnillä on positiivisia vaikutuksia vesilinnustoon ja myös muulle alkuperäisluonnolle.

Muistutuksena, että järjestyslain 14 pykälän mukaan koirat on pidettävä aina kytkettyinä taajamassa. Vapaana olevat koirat voivat häiritä pesiviä lintuja

Tommi Heinonen
Suomenojan Luonto ry, pj

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin