Tringan linnustonsuojelukeräys pääsi tavoitteeseen

Viime joulu- ja tammikuussa järjestetty Tringan linnustonsuojelukeräys saavutti keräystavoitteen: lahjoituksia tehtiin 660 kappaletta ja lahjoitusten summa oli yhteensä 21 400 euroa. Summasta jää postitus- ja järjestämiskulujen jälkeen noin 18 400 euroa käytettäväksi Tringan suojelutoimintaan. Linnustonsuojelukeräyksen tuotto on toiseksi suurin vuodesta 2007 järjestetyn keräyksen historiassa.

Linnustonsuojelukeräys on Tringan suojelutoiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeä, sillä sen tuotolla on rahoitettu vuosittain pääosa yhdistyksen oman suojelutyöntekijän työpanoksesta. Onnistunut suojelukeräys varmistaa sen, että Tringalla on oma suojelutyöntekijä myös tulevaisuudessa.

Lämmin kiitos kaikille keräykseen osallistuneille!

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin