Tringa hakee KHO:lta valituslupaa Ämmässuo-asiassa

Tringa hakee korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa Ämmässuon tuulivoimalaan liittyvässä valitusasiassa. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi päätöksessään 3.7.2023 (diaarinumero 4685/2023) Tringan valituksen ja piti Espoon kaupunginvaltuuston päätöksen voimassa. Asiaan haetaan muutosta siksi, että sijaintinsa vuoksi Ämmässuolle sijoitettava tuulivoimala olisi linnustovaikutuksiltaan todennäköisesti hyvin merkittävä, eikä hankkeesta aiheutuvia haitallisia linnustovaikutuksia ole nähdäksemme selvitetty lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

Ämmässuo kerää poikkeuksellisen paljon uhanalaisia lokkeja, eikä Uudenmaalla ole toista aluetta, jolla uhanalaisten lokkilintujen vuotuinen lentomäärä olisi suurempi kuin Ämmässuolla. Pääosa alueella liikkuvista lokeista on vaarantuneita harmaa-, nauru- ja merilokkeja, ja myös erittäin uhanalaisia selkälokkeja esiintyy alueella säännöllisesti. Asiassa on siis kysymys uhanalaisista ja voimakkaasti vähentyneistä sekä kookkaista, pitkäikäisistä ja vähän poikasia tuottavista lokkilajeista. Voimala aiheuttaisi toteutuessaan lisäkuolleisuutta, joka on haitallista ja voi kiihdyttää populaatioiden vähenemistä.

Tringa vaatii valituksessaan Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen ja Espoon kaupunginvaltuuston päätöksen kumoamista. Katsomme edelleen, että Ämmässuon alue ei sovellu tuulivoimatuotantoon sen todennäköisesti merkittävien linnustovaikutusten vuoksi. Voimalan sijainti on huonosti valittu, ja alueella liikkuvien lintujen määrän ja tiheyden huomioiden tuulivoimala tulisi toteutuessaan aiheuttamaan merkittävän määrän uhanalaisten lokkien törmäyskuolemia vuosittain. Ämmässuon tuulivoimalan asemakaava ei nähdäksemme perustu MRL 9 §:n ja MRA 1 §:n mukaiseen merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin, eikä asemakaava täytä MRL 54 §:n 2 momentin luonnonarvojen vaalimista koskevaa sisältövaatimusta. 

Koko valitus on luettavissa täällä.

Lokkeja Ämmässuon taivaalla. Kuva © Micha Fager
150 150 Juho Leppänen
Kirjoita jotakin