Tringa on vuoden lintuyhdistys

Emoyhdistyksemme BirdLife Suomi on valinnut vuoden 2023 lintuyhdistykseksi Tringa ry:n. Nimitys julkistettiin BirdLife Suomen edustajiston kokouksessa Oulussa tänään sunnuntaina.

Valintaa perusteltiin Tringan viime vuonna järjestämillä yli 230 retkellä, reippaalla jäsenten lukumäärän kasvulla ja monipuolisella toiminnalla. Erityisesti kiiteltiin Tringan suojelutyötä. Tringa osallistuu moniin hankkeisiin jo suunnitteluvaiheessa, kouluttaa aktiiveja suojelutoimiin, lausuu ja tarvittaessa valittaa ärhäkästi linnustolle haitallisista päätöksistä. Tringalaisten oma lintuasema Halias tuottaa jatkuvasti tietoa linnustonseurannan käyttöön.

Palkinnon otti vastaan Tringan puheenjohtaja Aleksi Mikola. Hyvin tehdystä työstä on helppo olla iloinen!

150 150 Jukka Hintikka
Kirjoita jotakin