Tringan linnustonsuojelukeräys tuotti lähes 19 000 euroa

Joulun ja vuodenvaihteen aikaan järjestetty Tringan linnustonsuojelukeräys onnistui erinomaisesti: lahjoituksia tehtiin yli 600 kappaletta ja lahjoitussumma nousi yli 21 500 euron. Summasta jää postitus- ja järjestämiskulujen jälkeen 18 937 euroa käytettäväksi Tringan linnustonsuojelutoimintaan. Linnustonsuojelukeräyksen tuotto on suurin vuodesta 2007 järjestetyn keräyksen historiassa.

Linnustonsuojelukeräys on Tringan suojelutoiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeä, sillä sen tuotolla on rahoitettu vuosittain pääosa yhdistyksen oman suojelutyöntekijän työpanoksesta. Lämmin kiitos kaikille keräykseen osallistuneille!

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin