Äänestä lintutorneja Helsinkiin OmaStadi-äänestyksessä!

Helsinki käyttää 8,8, miljoonaa euroa asukkaiden valitsemiin kohteisiin. OmaStadi-äänestyksessä saa äänestää koko kaupungin yhteisiä hankkeita sekä yhden äänestysalueen hankkeita. Mukana on kaksi lintutornihanketta.

Koko kaupunkia koskevassa äänestyksessä on mukana hanke Lisää lintutorneja Helsinkiin (#1070). Tavoitteena on saada uusia lintutorneja erikseen päätettäviin paikkoihin muualle kuin Vanhankaupunginlahdelle. Ehdotuksessa esitetään mahdollisina paikkoina mm. Östersundomin lintuvesiä, Iso-Huopalahtea ja Ramsinniemeä. Hanketta on ehdottanut Tringan entinen varapuheenjohtaja Harri Hölttä.

Paikallisessa läntisen alueen äänestyksessä on mukana Lintujen katselulava / -torni Iso-Huopalahdelle (#629). Lahti on ollut vuosikymmeniä erinomainen lintupaikka, mutta sinne näkee tätä nykyä hankalasti vain muutamasta paikasta. Sähköisen äänestyksen järjestelmä ehdottaa asuinpaikan mukaista äänestysaluetta, mutta halutessa äänestysaluetta voi vaihtaa valitsemalla listalta toisen alueen.

Nyt on hyvä hetki vaikuttaa siihen, että lintuharrastusmahdollisuudet paranevat Helsingissä. Kaikki yli 12-vuotiaat helsinkiläiset saavat äänestää. Äänestysaika on 6.-28.10.2021, ja äänestys toteutetaan netissä osoitteessa omastadi.hel.fi. Sähköisen äänestyksen sijaan äänestää voi myös OmaStadi-äänestyspisteellä.

Helsingin nykyiset lintutornit ovat paikoin käymässä ahtaiksi lintuharrastuksen suosion kasvun myötä. Kuva Vanhankaupunginlahden rannalta Purolahdesta.
150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin