Raportti Töölönlahden linnustosta 2020

Helsingin Töölönlahden pesimälinnusto kartoitettiin vuonna 2020. Pesimälinnuston lisäksi seurannassa oli lahdelle syksyllä kerääntyvät ja levähtävät vesilinnut. Lue tai lataa Christa Granrothin laatima raportti tästä: Raportti Töölönlahden linnustosta 2020

Nokikanoja pesii Töölönlahdella useampi pari © Christa Granroth
150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin