Ilkka “Emu” Lehtisen muistolahjoitus Haliakselle

 

Emu Lehtinen linturetkellä kaukoputki olallaan. Kuva Tom Lindroos

Lintuharrastaja, Hangon Lintuaseman ensimmäinen asemanhoitaja ja asematoimikunnan pitkäaikainen puheenjohtaja Ilkka ”Emu” Lehtinen. Kuva Tom Lindroos


Hangon lintuasema on saanut Aili Määräseltä 2000 euron suuruisen lahjoituksen. Lahjoituksella Määränen halusi kunnioittaa edesmenneen ystävänsä, Hangon lintuaseman ensimmäisen asemanhoitajan ja lintuasematoimikunnan pitkäaikaisen puheenjohtajan, Ilkka Lehtisen, muistoa. Lehtinen menehtyi äkillisesti syksyllä 2017.
Tringa kiittää lämpimästi Määrästä lahjoituksesta, joka on varmasti Emun toiveiden mukainen. Yhdistys on toimittanut lahjoittajalle henkilökohtaisen kiitoskirjeen ja muistoja Emusta asemalla.

Lahjoitusvarat käytetään kokonaisuudessaan ensi vuonna 40 vuotta täyttävän Hangon Lintuaseman havainnointitoiminnan tukemiseen. Saatujen varojen avulla pidetään yllä aseman korkealaatuista aikasarjaa, jota Emu asematoimikunnan puheenjohtajana usein painotti.
Samassa yhteydessä Tringa haluaa kiittää myös Spidertech oy:tä tuesta aseman verkkojen hankinnassa, sekä Dick Forsmania rengastusvälineiden lahjoittamisesta. Tälläisillä satunnaisillakin lahjoituksilla on tärkeä rooli aseman toiminnan ylläpidossa. 
————————————
Tringan ja Hangon lintuaseman toimintaa voi tukea esimerkiksi osallistumalla juuri meneillään olevaan suojelukeräykseen.
Lahjoituksen voi tehdä myös syntymäpäiväkeräyksen tai testamenttilahjoituksen muodossa. Kysy lisää ohjeita: toiminnanjohtaja@tringa.fi  

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin