Tringa hakee muutosta Helsingin yleiskaavaan

Tiedote 7.3.2018
Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry jätti tänään valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Helsingin yleiskaavasta. Tringa vaatii valituksessaan rakentamisvarausten poistamista Viikin pelloilta, Pornaistenniemestä, Herttoniemen ja Hallainvuoren metsistä sekä Saunalahden ympäristöstä.
Vanhankaupunginlahti on kansainvälisesti merkittävä lintukosteikko, jonka arvot tulee turvata maankäytön suunnittelussa. Yhdistys katsoo, että yleiskaavassa osoitettu rakentaminen lahden ympäristössä johtaa Vanhankaupunginlahden lintuvedet -Natura-alueen suojelun perusteena olevien linnustoarvojen heikentymiseen. Lisäksi Natura-vaikutusten arviointi on yhdistyksen mukaan jäänyt puutteelliseksi, sillä siinä ei ole asianmukaisesti tunnistettu ja arvioitu Natura-alueeseen kohdistuvia yhteisvaikutuksia eikä hyödynnetty riittävästi olemassa olevia havaintotietoja alueilla esiintyvistä lajeista.
Valituskirje on ladattavissa täältä.

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin