Hangon lintuaseman haahkaveikkaus 2018 – Hangö fågelstations ejdertippning 2018

Koirashaahkat saapuvat alkukeväällä Suomeen. Kuva: Lauri Mäenpää


Kevät alkaa monelle meistä haahkan saapumisesta saaristoon. Hangon lintuaseman tutkimusten perusteella on havaittu, että kevätmuuton ajoitus riippuu talven voimakkuudesta. Leutoina talvina haahkat nähdään jo helmikuussa, kylminä talvina vasta huhtikuussa. Leuto talvi lisää myös poikastuottoa, koska naaraat ovat paremmassa kunnossa sen jälkeen. Talvien lämpenemisestä huolimatta haahkakanta on laskenut ja laji on luokiteltu silmälläpidettäväksi.
Hangon lintuaseman eli Haliaksen haahkavisassa veikataan nyt kahdeksannen kerran haahkan saapumispäivää.
Arvaa milloin kevään ensimmäinen juhlapukuinen haahka nähdään Hangon lintuasemalla! Voit veikata tästä linkistä: https://goo.gl/forms/06IAKGyBiw3xppjE2
Aiemmin ensimmäinen juhlapukuinen haahka on nähty 9.3.2011, 20.2.2012, 16.3.2013, 21.2.2014, 23.2.2015, 17.2.2016 ja 1.3.2017.
Tarkimmin arvannut palkitaan Haliaksen t-paidalla ja kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kaksi Halias-kangaskassia. Viimeinen veikkauspäivä on 21.1.2018.
 
Till många av oss våren börjar när ejdrarnas ankommer till skärgården. Enligt de undersökningar som gjorts på Hangö Fågelsation beror ankomsten mycket på hur sträng har vintern varit. På varma vintrar kommer de första ejdrarna redan i februari, men på kalla vintrar i april. Milda vintrar ökar också ungproduktionen under häckningstiden, eftersom då är också ådorna är i gott skick. Trots att vintrarna i snitt har blivit varmare, klassas ejdern nu som sårbar i Europa till följd av att stammen decimerats.
I Hangö Fågelstations (Halias) åttonde ejdertippning gissar vi då på vilken dag ejdern kommer.
Gissa vilken dag de första ejdrarna i vårlig praktdräkt anländer våren 2018 till Hangö Fågelstation! Du kan tippa via länken: https://goo.gl/forms/06IAKGyBiw3xppjE2
Tidigare år har den första ejdern anlänt 9.3.2011, 20.2.2012, 16.3.2013. 21.2.2014 23.2.2015, 17.2.2016 och 1.3.2017.
De som kommit närmast i sin gissning belönas med en fin Halias-t-skjorta, och bland alla deltagare utlottas två Halias-tygpåsar. Den sista dagen för att tippa är den 21.1.2018.
 
Lisätietoja Hangon lintuasemasta / Mer om Hangö fågelstationen:
http://www.tringa.fi/hangon-lintuasema/ (suomeksi)
http://www.tringa.fi/hangon-lintuasema/fagelstationer (på svenska)
Lisätietoja Tringa ry:sta / Mer om Tringa rf:
http://www.tringa.fi/ (suomeksi)

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin