Kom och bekanta dig med Hangö fågelstation lördag den 5 augusti!

Första veckoslutet i augusti på lördag kl. 9-14 ordnas öppna dörrars dag på Hangö fågelstation som ligger på Uddskatans naturskyddsområde på den sydligaste spetsen av Hangöudd. Då blir det möjligt att bekanta sig med fågelstationens verksamhet så som fågelringmärkning och den närmare 100 år gammal stationsbyggnaden.
Vill man delta, kan man vandra ut längs naturstigen till utsiktsberget på södra sidan. Från berget ordnas guidade turer varje timme. Guidning på finska med start kl. 9, 11 och13 och på svenska med start kl. 10 och 12. Naturguiden tar er till fågelnäten, observationsbunkern och till stationsbyggnaden, som fiskaren Anders Sundström byggde 1919 tillsammans med sin son Gunnar.
Tulluddens naturstig öppnades 2014 för allmänheten. På öppna dörrarsdagen kan man besöka den natursköna Uddskatan samt röra sig på fågelstationsområdet vilket vanligen inte är tillåtet.
Hangö Fågelstation – Halias – grundades 1979 och ägs av Helsingforsnejdens Ornitologiska Förening Tringa r.f. Stationen fungerar helt på ideell bas, och stationens observationsdata har använts i många vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar.
Evenemanget är gratis. På Tulluddens södra spets finns info och skyltning. På stationen bjuds det på saft. Det är bra att klä sig enligt väder och vind. Man tar sig fram till fågelstationen längs den 3,5 kilometer långa stigen som inte är lättframkomlig och för alla tillgänglig. Utflykten kan således tyvärr inte rekommenderas för rörelsehindrade.
Mera information fås av:
toiminnanjohtaja@tringa.fi,
0503274877 / Johannes Silvonen
Länken till ett foto av Hangö fågelstation (fotograf: Johannes Silvonen)

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin