Vanhankaupunginlahden linnuston seurantalaskenta vuonna 2016

Hannu Sarvanne
Vanhankaupunginlahden pesimälinnuston tilaa seurataan alueen hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti
vuosittaisilla lintulaskennoilla. Tein laskennat tänä vuonna Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen
toimeksiannosta ja Suomen ympäristökeskuksen ohjeistamana.
Vanhankaupunginlahden linnuston seurantalaskenta v. 2016 (PDF)
 
 

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin