Helsingin metsien pesimälinnustokartoitukset 2016

Tringa kartoitti vuonna 2016 yhteensä 28 Helsingin metsäkohteen tai pääosin metsäkohteen pesimälinnuston. Kartoituksia toteutettiin lisäksi Torpvikenilla (kosteikkoa) ja parilla kohteella Espoossa, mutta tässä on siis vain yhteenveto koskien Helsingin metsiä. Vantaan ja Helsingin rajalla sijaitseva Silvolan metsä on tässä yhteenvedossa kuitenkin mukana.
Helsingin yhtenäisimmistä isoista metsäalueista kartoitettiin kaikki paitsi muutama saaristokohde (Melkki, Seurasaari, Vallisaari, Isosaari, Kuninkaansaari, Santahamina), Sipoosta Helsinkiin v. 2010 liitetty pala Sipoonkorpea sekä Vanhankaupunkilahteen rajoittuvat metsät. Huomaa lisäksi, että Lauttasaaren linnusto kartoitettiin Rallus-kerhon toimesta ja kyseisen alueen metsistä tulee lähiaikoina tietoa heidän taholta. Yksi kohde (Hallainvuori) kartoitettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa (Hannu Sarvanne).
Kartoitettavien alueiden pinta-ala oli 1750 hehtaaria, josta vesistöjä 8 hehtaaria. Kohteiden sijainnit ovat tarkistettavissa tästä:
Keskinen Helsinki Itäinen Helsinki
Linnustolaskentoihin osallistui yhteensä 35 henkilöä (listattu alempana). Kullakin kohteella käytiin päiväsaikaan kartoittamassa keskimäärin 4 kertaa (vaihtelu 2–16 kertaa). Lisäksi monella alueella oli käytettävissä paljon hajahavaintoja (tiira.fi). Etenkin Kari Lindblom ilmoitti asianmukaisella tarkkuudella lintuhavaintoja monelta metsäalueelta. Lisäksi yökuuntelu tehtiin 14 alueella, mm. kaikilla isoimmilla alueilla.
Kaikkein yleisimpiä maalintuja ei laskettu, mutta niistäkin merkittiin tieto esiintymisestä (kyllä/ei). Kaikilla kohteilla tavattiin kuutta lajia: punarinta, mustarastas, pajulintu, talitiainen, sinitiainen ja peippo. Yhdeltä tai kahdelta kohteelta puuttuivat käpytikka, rautiainen, laulurastas, punakylkirastas, mustapääkerttu, sirittäjä, kuusitiainen ja puukiipijä. Niistä lajeista, joiden runsaus selvitettiin, runsaimmat olivat sirittäjä (12,2 reviiriä / km2), kuusitiainen (6,8), punakylkirastas (6,4), mustapääkerttu (6,1) ja puukiipijä (5,8). Lajisto ilmentää tutkittavien kohteiden olleen reheviä ja varjoisia metsiä. Vaateliaammasta lajistosta mainittakoon, että kaikki Suomen tikat olivat edustettuna, joskaan harmaapäätikasta ei todettu pareja. Laajoja metsäalueita (esim. palokärki, kehrääjä, pyy) edellyttäviä lajeja esiintyi lähinnä alueen itäosissa Vuosaaren ja Kasabergetin seudulla, vähemmän Laajasalossa ja Keskuspuiston pohjoisosassa. Luhtaisuutta suosivia lajeja (taivaanvuohi, metsäviklo, kurki) ei esiintynyt tutkituilla metsäkohteilla ollenkaan. Metsäkanalinnuista todettiin vain pyyn reviirejä.
Tarkempi yhteenveto on suunnitteilla toteutettavaksi vuoden päästä. Tässä on tiivis tilasto laskentatuloksista (pdf) ilman Villingin tuloksia.
Kiitokset osallistuneille merkittävästä panoksestanne. Tässä luetellaan Tringan laskentoihin Helsingissä v. 2016 osallistuneet + käyntien määrät, aakkosellinen järjestys:

Arkiomaa, Aki
Asplund, Jaakko
4
3
Attila, Risto 2
Below, Antti 2
Björkell, Niko 3
Borg, Philip 6
Buchert, Peter 4
Eklund, Liisa 3
Eriksson, Ismo 5
Heikkinen, Esko 3
Hellström, Paul 3
Henttonen, Antti 7
Koskelainen, Aarni 1
Kurvinen, Lasse 3
Laine, Ari
Lindy, Juha
3
3
Maula, Hannu 8
Maula, Marita 8
Meller, Kalle 3
Oja, Jaakko 3
Pettay, Timo 3
Riikonen, Johanna 1
Saarinen, Petri 6
Salonen, Mikko 3
Sammalkorpi, Ilkka 6
Segersvärd, Paul 16
Silvenius, Frans 3
Silvonen, Johannes 3
Talvela, Merja 3
Timonen, Juhani 3
Torppa, Jyrki (ei metsää) 3
Torppa, Touko (ei metsää) 3
Uusitalo, Martti 3
Vattulanen, Martti 3
Virolainen, Erkki 3

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin