Tringan talouskatsaus

Yhdistyksen hallitukselta on pyydetty lyhyttä talouskatsausta myös niiden tietoon, jotka eivät olleet kevätkokouksessa. Vuoden 2015 tilinpäätöksen erikoisuus oli 52 000 euron ylijäämä. Tästä summasta noin 40 000 euroa johtuu kuitenkin siitä, että vuoden aikana myytiin yhdistykselle v. 1995 perinnön kautta tulleet osakkeet, jotka oli kirjattu taseeseen selvästi lopulta toteutunutta myyntihintaa alhaisemmalla arvolla.
Loppu selittyy pääosin odotuksia selvästi tehokkaammalla varainhankinnalla (jäsenkeräys suojelutyöhön ja havaintojen myynti tuottivat v. 2015 selvästi odotettua enemmän) ja muutaman kulun toteutumatta jäämisellä.  Esimerkiksi nuorisotoiminnan kulut jäivät olemattomiksi, kun Tiistilän koulun lasten lintukerhon vetäjän palkkio saatiin Espoon kaupungilta. Yhdistyksen ei tietenkään tule tuottaa voittoa, joten ylijäämän avulla lisätään yhdistyksen suojelutyötä.
Vuosi sitten yhdistyksen hallitus valmisteli sijoitusstrategian Tringan omaisuudelle. Strategia tuotiin silloin yhdistyksen kokoukseen, jossa se hyväksyttiin. Strategian mukaisesti 220 000 euroa (ml. osakkeiden myynnistä saatu summa) sijoitettiin kahden eri rahastoyhtiön kautta. Hypo-pankin vuoden 110 000 euron määräaikaistalletuksesta on saatu noin prosentin korkotuotto, kun taas Elite-varainhoidon kautta sijoitettu samansuuruinen summa on noin 9% tappiolla.

Tämä ei ole missään nimessä hyvä tuotto yhdistyksen sijoituksille, mutta hyvät sijoituskohteet ovat yleisestä taloudellisesta tilanteesta johtuen harvassa. Hypo-pankin määräaikaistalletus erääntyy pian, ja Tringalle on tarjottu ensi vuodeksi vain 0,35% korkoa. Osakepuolella tilanne on vielä hankalampi: vuoden aikana Helsingin pörssi on laskenut 14% ja useat yksittäiset osakkeet tätäkin enemmän. Esimerkiksi Nokian osake, jota joissakin keskusteluissa suositeltiin Tringan sijoituskohteeksi, on menettänyt vuodessa 25% arvostaan.  Sijoitusstrategia on joka tapauksessa suunniteltu pidemmälle kuin yhden vuoden tähtäimelle, joten on todennäköistä, että ajan kanssa tappio tasaantuu ja kääntyy voitolliseksi, jolloin myös omaisuuden tuotoista saadaan tukea arjen toimintaan.
Kokonaisuutena yhdistyksen talous on vakaalla ja vahvalla pohjalla.

150 150 adminTringa
Kirjoita jotakin